Clock-Time

Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3,14-21: Sự vắng bóng Thiên Chúa là nguồn cơn cho mọi hình thức cai trị của bóng tối. Nó khởi đầu bằng việc làm cho những biểu tượng linh thiêng của tôn giáo bị chết một cách êm dịu.
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY B

 
NGÀY 14-03-2021

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 3: 14-21)

4 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa”.


SUY NIỆM

Biểu tượng thánh giá treo cao trên nóc nhà thờ, thánh giá treo cao trên gian cung thánh, thánh giá thờ trong các gia đình Công giáo, thánh giá nơi đất thánh Công giáo, thánh giá đeo trang trọng trên ngực, trên tay của những người có đạo đã là niềm tự hào của những người tin vào Chúa. 

Người Công giáo quý trọng và tôn thờ biểu tượng đó. Nó không phải là đồ trang sức, hay đơn thuần là một vật dụng quý giá, dù là làm bằng vàng, bạc hay kim cương. Biểu tượng thánh giá cao quý vì trong đó chứa đựng mầu nhiệm đức tin, chính là Chúa Giêsu chịu nạn. 

Ngày nay, có nơi, biểu tượng đó bị loại trừ. Trường học Công giáo, có nơi nhà cầm quyền không cho treo thánh giá; có nơi nhà cầm quyền cấm mang biểu tượng đó nơi công cộng. Cho thấy một phong trào tục hoá có hệ thống và đang từ từ làm mất dần ý thức về một tôn giáo, một biểu tượng linh thiêng của những người Công giáo. Tục hoá đến mức độ mà họ không cho phép cả người Công giáo làm dấu thánh giá nơi công cộng và không được phép dạy bọn trẻ làm dấu thánh giá. Chúng ta tưởng tượng điều gì sẽ diễn ra tiếp theo!

Càng suy gẫm về đức tin của chúng ta trong bối cảnh thế giới đang dần tục hoá và loại dần các biểu tượng linh thánh, thậm chí là bức tử đức tin ra khỏi sinh hoạt thường ngày, chúng ta thấy những lời Chúa Giêsu nói, quả là linh nghiệm: “Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa”.

Quả thế, chúng ta nhìn thấy bóng tối của thế gian trong những hình thức loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống ngày nay. Cái họ nhân danh là quyền tự do chọn lựa, tự do tín ngưỡng, nhưng tự do nào mà làm cho con người không được tiếp cận với ánh sáng, tự do nào mà cưỡng bức sự thiện và cái làm nên căn tính linh thánh nơi con người. 

Sự vắng bóng Thiên Chúa là nguồn cơn cho mọi hình thức cai trị của bóng tối. Nó khởi đầu bằng việc làm cho những biểu tượng linh thiêng của tôn giáo bị chết một cách êm dịu. Là người có đức tin, chúng ta hãy cảnh giác với những cám dỗ của chủ nghĩa thế tục ngày hôm nay. 

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường