Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay B - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 3:14-21: Thánh giá được treo cao nơi bàn thờ tư gia của Kitô hữu, vút cao nơi chóp tháp của thánh đường để nhắc nhớ mọi người về Người can đảm vác lấy thập giá để tỏ bày tình thương và sự cứu chuộc của Thiên Chúa dành cho các tội nhân quay về với Chúa.
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM B

NGÀY 14 THÁNG 03 NĂM 2021Bài Ðọc I: 2Sb 36,14-16.19-23

"Cơn thịnh nộ và lòng từ bi của Chúa được tỏ bày qua sự lưu đày và giải phóng của dân tộc".

Trích sách Sử Biên Niên quyển thứ hai.

       Trong những ngày ấy, tất cả những đầu mục tư tế và dân chúng đều bất trung, bắt chước những sự ghê tởm của các dân ngoại. Họ làm dơ bẩn đền thờ Chúa đã được Chúa thánh hoá tại Giêrusalem.

       Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ, đã luôn luôn đêm ngày sai sứ giả đến với họ, vì Người thương xót dân Người và đền thờ của Người. Nhưng họ nhạo báng các sứ giả Chúa, coi thường lời Chúa, và nhạo báng các tiên tri, đến nỗi, sau hết, cơn thịnh nộ của Chúa đã đổ lên dân Người, và vô phương cứu chữa. Quân thù đã đốt đền thờ Chúa, phá huỷ tường thành Giêrusalem, phóng hoả tất cả các lâu đài và thiêu huỷ mọi đồ vật quý giá. Nếu có ai thoát khỏi lưỡi gươm, thì bị dẫn về Babylon để làm nô lệ nhà vua và con cái vua, cho đến thời vua nước Ba-tư thống trị; như thế ứng nghiệm lời Chúa dùng miệng tiên tri Giêrêmia mà phán, cho đến khi đất nước được mừng ngày Sabbat; vì trong tất cả những ngày xáo trộn, họ sẽ không giữ được ngày Sabbat trọn bảy mươi năm trường.

       Năm thứ nhất triều đại Cyrô, vua xứ Ba-tư, để lời Chúa dùng miệng tiên tri Giêrêmia phán trước được thực hiện, thì Chúa thúc đẩy tâm hồn hoàng đế Cyrô, vua xứ Ba-tư, nhà vua ra lệnh truyền rao khắp đất nước, và ban chiếu chỉ rằng: "Ðây hoàng đế Cyrô, vua xứ Ba-tư tuyên bố: Chúa là Thiên Chúa trời đất đã ban cho trẫm mọi nước trên mặt đất, và chính Người đã ra lệnh cho trẫm xây cất cho Người một đền thờ ở Giêrusalem trong xứ Giuđa. Ai trong các ngươi thuộc về dân Chúa? Thiên Chúa sẽ ở với nó, và nó hãy tiến lên". Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 136,1-2. 3.4-5. 6

Đ: Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi.

Xướng: Trên bờ sông Babylon, chúng tôi ngồi khóc nức nở, khi tưởng nhớ đến núi Sion. Trên những cây dương liễu miền đó, chúng tôi treo các cây lục huyền cầm của chúng tôi.

Xướng: Vì nơi này, quân canh ngục đòi chúng tôi vui vẻ hát lên. Họ giục chúng tôi rằng: "Hãy vui mừng; hãy hát cho chúng ta nghe điệu ca Sion!".
Xướng: Lẽ nào chúng tôi ca hát ngợi khen Thiên Chúa trên đất khách quê người? Hỡi Giêrusalem, nếu tôi lại quên ngươi, thì cánh tay tôi sẽ bị khô đét.

Xướng: Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi. Nếu tôi không đặt Giêrusalem trên tất cả mọi niềm vui thoả.

Bài Ðọc II: Ep 2,4-10

"Anh em chết bởi tội và được cứu rỗi bởi ân sủng".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.

      Anh em thân mến, Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng từ bi, vì lòng yêu thương cao cả mà Người đã yêu thương chúng ta, đến nỗi khi tội lỗi làm cho chúng ta phải chết, thì Người làm cho chúng ta sống lại trong Ðức Kitô, nhờ ơn Ngài mà chúng ta được cứu rỗi; Người đã cho chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị trên nước trời trong Ðức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong phú dồi dào của ơn Chúa mà lòng nhân lành Chúa đã ban cho chúng ta trong Ðức Giêsu Kitô? Vì chưng, bởi ơn Chúa, anh em được cứu rỗi nhờ đức tin. Ðiều đó không phải do anh em, vì đó là ân huệ của Chúa; cũng không phải do việc làm, để không ai được tự phụ. Vì chúng ta là thụ tạo của Người, đã được tạo thành trong Ðức Giêsu Kitô, để làm các việc lành mà Chúa đã dự liệu, hầu chúng ta đem ra thực hành. Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 3,16 

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Mình, để tất cả những ai tin Con Ngài, sẽ được sống đời đời.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3,14-21)

"Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ".

14Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, 15để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. 16Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, 17vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. 18Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; 19và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. 20Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; 21nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa".
Ðó là lời Chúa.


Suy niệm:

    Địa danh vương quốc Ba Tư có lẽ ngày xưa là quốc gia rộng lớn, chiếm phần lớn các nước Tây á, bao gồm Iran và Iraq ngày nay... Những người thuộc thế hệ trước đã quen địa danh với cuốn truyện Nghìn Lẻ Một Đêm, còn những bạn trẻ sau này cũng được biết về Ba Tư qua truyện Đôrêmon – Chú mèo máy thông minh. Ngày xưa, dân Do Thái vì bất trung với Thiên Chúa nên Ngài để cho họ bị mất nước và phải bị lưu đày sang Ba Tư. Nhưng sơ đồ thường thấy trong Kinh Thánh “Tội – phạt; hối – cứu” được thể hiện để tỏ bày quyền năng Thiên Chúa. Nghĩa là vì phạm tội nên con người bị phạt – nhưng nếu biết sám hối thì được Thiên Chúa ra tay cứu vớt. Vì lòng thành tín và yêu thương nên Ngài đã soi sáng cho vua Kyrô nước Ba Tư ra chiếu chỉ cho phép dân Do Thái hồi hương, gầy dựng lại đền thờ.

Chúa Giêsu nhắc lại quy luật của Thiên Chúa “Tội phạt; hối cứu” qua câu chuyện con rắn đồng trong sa mạc: “Như Môisen đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời”. Nếu như con rắn là biểu trưng cho cái độc, sự chết để trừng phạt những người phản nghịch và tội lỗi, thì với các tội nhân khi nghe theo Môisen giảng dạy và tin vào lời Chúa hứa cứu dân khi bất cứ ai bị rắn cắn mà hướng nhìn lên con rắn đồng Môisen treo trên cây gỗ, người ấy đã nắm lấy cánh tay cứu chữa của Thiên Chúa. Từ đây, hình ảnh chữa lành của của ngành Y là con rắn quấn quanh cây gậy, còn ngành Dược là con rắn quấn quanh cái ly biểu tượng của sự bào chế.

Cũng vậy, thập giá là hình thức mà những người Do Thái dành cho những kẻ có tội mang án tử, thì qua Người Con Một, Thiên Chúa mặc khải về tình thương của Ngài dành cho thế gian, Người đã biến thập giá như án tử cho kẻ tử tội thành Thánh giá để cứu chữa các tội nhân. Việc Chúa Giêsu chịu giương cao trên thập giá nói lên sự vinh thắng của Người. Người nhận lấy muôn vàn tội dữ đáng chết của con người và bến cây gỗ sự chết thành cây sự sống để cứu vớt những kẻ hư mất. Chúa Giêsu không khước từ thập giá Cha trao, không chạy trốn việc vác thập giá nặng nề vì tội lỗi của loài người. Và cũng từ ấy, Thánh giá không trở nên một sự đau thương mà là biểu tượng của niềm hy vọng. Thánh giá được treo cao nơi bàn thờ tư gia của Kitô hữu, vút cao nơi chóp tháp của thánh đường để nhắc nhớ mọi người về Người can đảm vác lấy thập giá để tỏ bày tình thương và sự cứu chuộc của Thiên Chúa dành cho các tội nhân quay về với Chúa.

Tại một nhà thờ bên Tây Ban Nha có một tượng thánh giá rất đặc biệt: Chúa Giêsu chỉ chịu đóng đinh có một tay trái và hai chân, tay phải rời khỏi lỗ đinh và đưa ra phía trước trong tư thế như đang ban phép lành.

Chuyện kể rằng, một lần, tại nhà thờ này có một tội nhân đến xưng tội. Người này có quá nhiều tội nặng, mặc cho cha xứ rất nghiêm khắc và ngăm đe nhiều điều nhưng chứng nào vẫn tật đó, ra khỏi tòa giải tội ít lâu, người đó vẫn không chừa tội và lại tiếp tục sa ngã. Bực quá, cuối cùng cha xứ quát lên: “Anh đừng có đùa với Chúa. Tôi không tha cho anh tội này đâu!”. Thật lạ lùng. Ngay lập tức, vị cha xứ cùng hối nhân đều nghe có tiếng thì thầm phía bên trên. Từ cây thánh giá, bàn tay phải của Chúa Giêsu rời khỏi lổ đinh và đưa ra ban phép lành tha tội cho hối nhân. Vị linh mục nghe được tiếng thì thầm ấy nói với chính mình: “Ta là người đổ máu ra cho người này chứ không phải con”.

Kể từ đó, bàn tay phải của Chúa Giêsu không gắn vào thánh giá nữa, nhưng vẫn giữ tư thế đang ban phép lành, như không ngừng mời gọi: “Hãy trở về với Ta, các ngươi sẽ được tha thứ”.


Lạy Chúa, Chúa không bao giờ quay lưng với người có tội trở về với Chúa. Xin cho Chúa nhật Hồng này đánh dấu chặng đường nửa mùa Chay thánh con bước đi, để còn những lầm lỗi nào, con quyết từ nay quay về với Chúa. Amen.Lm. Alfonso