Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay B

Tin mừng Ga 3:14-21: Niềm vui của Chúa nhật hôm được thể hiện qua sứ điệp Lời Chúa mà chúng ta lắng nghe trong Phụng vụ Lời Chúa. Đó là Thánh Giá Chúa Kitô là chính nguồn sinh lực và tình yêu cho cuộc đời Kitô hữu chúng ta.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM B

 
THÁNH GIÁ CHÚA KITÔ

LÀ CHÍNH NGUỒN SINH LỰC

VÀ TÌNH YÊU CHO CUỘC ĐỜI KITÔ HỮU CHÚNG TA. 

Kính thưa quí ông bà anh chị em,

Cùng với mẹ Giáo hội, hôm nay chúng ta bước vào Chúa nhật thứ IV của mùa Chay. Chúa nhật hôm nay còn được gọi là Chúa nhật hồng (letare). Chính bài ca nhập lễ của Chúa nhật hôm nay gợi lên cho chúng ta sứ điệp vui mừng mà Isaia đã loan báo cho dân Chúa năm xưa : 

Mừng vui lên, Giêrusalem hơi!

Tề tựu cả về đây

Hỡi những ai hằng mến yêu thành!

Các bạn đang sầu khổ

Nào hớn hở reo mừng

Và hân hoan tận hưởng nguồn an ủi chứa chan (Is 66,10-11).

Niềm vui của Chúa nhật hôm nay còn được thể hiện qua việc Giáo hội nhắc cho chúng ta biết, chúng ta đã trải qua hơn nửa chặng đường của việc ăn chay cầu nguyện và làm phúc bố thí.

Và niềm vui của Chúa nhật hôm được thể hiện qua sứ điệp Lời Chúa mà chúng ta lắng nghe trong Phụng vụ Lời Chúa. Đó là Thánh Giá Chúa Kitô là chính nguồn sinh lực và tình yêu cho cuộc đời Kitô hữu chúng ta.

I. Bài học kinh nghiệm của Dân Do thái xưa.

Để có được niềm vui đích thực từ bài học của khổ đau, Chúa Giêsu đã mời gọi Ni-cô-đê-mô nhớ lại kinh nghiệm khổ đau của đoàn dân Chúa sau cuộc giải thoát khỏi ách nô lệ người Ai Cập. Dân Chúa phải trải qua cuộc thanh luyện 40 năm trường trong sa mạc. Trong cuộc thử thách ấy, niềm tin tưởng vào quyền năng của Chúa đã bị lung lay. Dân Chúa đã quay lưng lại với Chúa, kêu trách Chúa và Môsê “Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập, để chúng tôi chết trong Sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳn có cả nước uống? Chúng tôi chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này” (Ds 21,5). Chính lúc ấy, Chúa đã cho rắn độc bò ra cắn chết nhiều người. Dân Do thái đã chạy đến với Môsê và thú lỗi “Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để Người xua đuổi rắn xa chúng tôi”.  Mô-sê đã khẩn cầu cho Dân và Chúa đã nói với ông “Người hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống.” Và những ai bị rắn cắn và làm theo Lời Chúa dậy thì được cứu sống.

Qua bài học kinh nghiệm của dân Do thái xưa, Chúa Giêsu muốn đưa Ni-cô-đê-mô đến một thực tại ám chỉ đến cuộc sống của Chúa: “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời”. Do đó là giây phút Chúa bị người ta treo lên thập giá để giết chết, thì cũng là lúc Ngài biểu lộ tình tình thương tha thứ cho những ai biết nhìn lên ngài với lòng tin và lòng sám hối, thì sẽ nhận được sự tha thứ và sự sống mới.

II. Bài Học của Ni-cô-đê-mô

Lắng nghe những giải thích của Chúa, Ni-cô-đê-mô đã hoàn toàn được cảm hoá và đổi đời. Theo sách Tin mừng Gioan, Chúng ta biết Ni-cô-đê-mô là một Pharisêu. Thế nhưng, không như những người Pharisêu có lòng hiềm kích ganh tỵ với Chúa, Ni-cô-đê-mô là một con người cương trực và khao khát lẽ phải và tôn trọng sự thật. Ông đã từng có những cuộc tiếp xúc trò chuyện với Chúa vào đêm tối để tìm chân lý. Qua quan sát những việc Chúa Giêsu đã làm cho dân chúng, ông nhận ra bàn tay quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giêsu “Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa Sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy” (Ga 3,2).

Và từ những cuộc trò chuyện với Chúa trong đêm tối, Ni-cô-đê-mô đã được Chúa biến đổi để bước vào con đường của ánh sáng và tự do. Ông đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của mình. Từ người sợ hãi đối với các thành viên của Hội đồng Do thái, ông đã mạnh dạn để bảo vệ cho Chúa khi Hội đồng này quyết định kết án tử hình Chúa Giêsu “Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?” (Ga 7,51).

Chính lòng tin và sự can đảm làm chứng cho sự thật mà Ni-cô-đê-mô đã trở thành người môn đệ của Chúa, và ông đã diễm phúc được là người môn đệ của Chúa và cũng chính ông là người khâm liệm cho Chúa trong cuộc thương khó của Chúa.

III. Bài học cho mỗi chúng ta hôm nay

Cử hành phụng vụ Chúa nhật thứ IV mùa Chay hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn lên thập giá của Chúa, để nơi ấy chúng ta có được trải nghiệm của một tình yêu vô vị lợi của Thiên Chúa dành cho Dân Do thái xưa trong sa mạc cũng như dành cho ông Ni-cô-đê-mô và cho mỗi người chúng ta hôm nay.

Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến độ trao phó cho chúng ta chính con dấu ái của Ngài là Đức Giêsu. Đức Giêsu chính là hiện thân tuyệt đối của tình yêu Thiên Chúa, khi ngài hoàn toàn tự nguyện chấp nhận mọi khổ đau của con người và nhất là chấp nhận bị người ta đóng đinh treo trên thập giá. “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời.” Đây quả là một tình yêu cho đến tận cùng của một Thiên Chúa yêu thương con người và muốn cho con người được sống.

Mùa chay, Giáo Hội gọi mời gọi chúng ta hãy hướng nhìn lên thập giá của Chúa, mời gọi chiêm ngắm tình yêu vô vị lợi ấy để chúng ta nhận ra một chân lý cao siêu này: Chúa đã biến đổi cây thập giá biểu tượng của sự ô nhục đối với nhân loại thành thánh giá vinh quang của ơn cứu độ, thánh gía của tình yêu tha thứ và trao bạn sự sống. 

Để trở nên người môn đệ của Chúa, Chúa không ngừng mời gọi chúng ta "Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thầy?" (Mt 16,24). Vác thập giá mình theo Chúa, là sẵn sàng đón nhận mọi cảnh sống của cuộc đời chúng ta trong sự soi dẫn của Lời Chúa dạy. Nghĩa là mỗi chúng ta cần phải biết khám phá ra thánh ý Chúa muốn chúng ta sống ngang qua những biến cố vui buồn sướng khổ mà chúng ta gặp phải hằng ngày. 

Và cho dù hoàn cảnh ấy là gì đi nữa, thì bài học mà chúng ta cần ghi nhớ là hãy hướng nhìn lên thập giá của Chúa để múc lấy nguồn sinh lực và tình yêu giúp chúng ta giải hoá và lướt thắng mọi khổ đau của cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu, từ muôn thuở Chúa đã yêu thương và muốn cứu chuộc chúng con. Nhưng Chúa không thể cứu được con nếu chúng con không muốn. Xin cho chúng con biết dùng tự do của mình để chọn con đường dẫn đến phúc trường sinh. Con đường đó chính là tin vào Chúa, chắc chắn chúng con sẽ được hạnh phúc muôn đời. Amen


Lm. Gioan Lê Quang Tuyến