Clock-Time

Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay năm C

Suy niệm Chúa Nhật - Tin mừng cho chúng ta thấy hình ảnh một người cha và hai đứa con trai trong một gia đình sung túc.

LỜI CHÚA:  Lc 15, 1-3.11-32
 
1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: 11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp: "Một người kia có hai con trai.12 Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con.13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.14 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. 21 Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. ..22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. 25 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.27 Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.29 Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng! 31 "Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy."

SUY NIỆM

Tin mừng cho chúng ta thấy hình ảnh một người cha và hai đứa con trai trong một gia đình sung túc. Nhưng giữa cảnh sung túc ấy dường như người ta có thể đọc được tâm trạng của người cha về hai đứa con của mình, và có thể ông không hài lòng về con của ông, bởi có thể nói không có đứa nào thương ông cả, mối bận tâm của chúng nó là tài sản của ông, thế nhưng ông không vì thế mà ghét bỏ chúng nó, ông vẫn luôn thể hiện tình của một người cha dành cho con. Điều quan trọng đối với ông chính là làm so để các con ông luôn thuộc về ông.

Ông khao khát các con của ông hiểu được tình cha để gắn kết với nhau đích thực là một tổ ấm, nhưng tiếc thay chẳng có đứa nào nhận ra tình thương của ông, ahi đứa con của ông chỉ đầy toán tính ích kỷ.
Đứa con thứ xin cha chia gia tài, và lên đường ăn chơi trác táng. Người cha đứt ruột khi thấy đứa con bỏ nhà ra đi, dù tình cha có nặng đến đâu, ông cũng tôn trọng sự tự do của đứa con, ông không dùng áp lực để con yêu mình. Tình yêu luôn là một hành vi đáp trả trong sự tự do,và ông để cho đứa con tự do chọn lựa và quyết định về cuộc sống của nó, nhưng tự đáy lòng ông vẫn dành trọn cho nó tình của một người cha đầy yêu thương. Bởi đó, hằng ngày ông vẫn ngong ngóng đợi chờ nó trở về. Và nó đã trở về, hành trang nó trở về là một thân hình tiều tụy, và vẫn là một trái tim nghèo nàn về tình yêu dành cho cha, nó vẫn hẹp hòi để không thể tin tưởng vào tình cha. Nó trở về vì đói, và chỉ mong một chút thương hại của cha hầu thoát khỏi cảnh túng cực.

Thế nhưng nói như Đức Thánh cha Phanxicô “khi nhìn thấy từ đằng xa đứa con thứ đang quay trở về; ông đã tỏ lòng xót thương. Lòng thương xót đó không phải là sự thương hại. Sự thương hại chẳng có gì đáng nói cả. Bởi vì chúng ta có thể thấy tội nghiệp hay thương hại một con vật sắp chết, tỉ dụ như một con chó” Đó chính là hình ảnh về một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Vâng  “lòng thương xót của Thiên Chúa lại hoàn toàn khác với sự thương hại ấy. Thiên Chúa thương xót một người là Ngài sẵn sàng can dự vào những vấn nạn mà người ấy đang gặp phải và đồng cảm với người ấy trong mọi trạng huống của cuộc đời. Nói khác đi, Thiên Chúa xót thương con người bằng tấm lòng của một người cha. Chính vì thế, Thiên Chúa mới sai Con Một của Ngài đến với nhân loại.” (Đức thánh cha Phanxicô).

Đứa con cả, ở nhà với cha đó, nhưng nó cũng ích kỷ như em nó. Có lẽ nó vui vì em nó ra đi, ngôi nhà này thuộc về nó, gia tài của cha nó hoàn toàn thuộc về nó, và có lẽ nó chẳng bao giờ mong cho em nó trở về. Em nó thì xin coi nó như một người làm công, còn nó, nó đã coi nó như người làm công cao cấp, chứ không phải đứa con trong nhà: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè”, Nó đối xử với cha như người đầy tớ đối với ông chủ, no chẳng nhận ra tình cha, tim nó cũng hẹp hòi và ích kỷ như người em của nó. Quả thật ông là người cha đầy bao dung:  "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con”. Đây là chiều kích thứ hai của lòng thương xót nơi Thiên Chúa: hiến tặng tất cả để mang lại thiện ích cho coan cái. Thánh Gioan đã trình bày: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban chính Con Một của Ngài” (Ga 3, 16).

Mùa chay mời gọi chúng ta sám hối, và đây là lúc thuận tiện để chúng ta nhìn lại tâm tình của chúng ta đối với Chúa như thế nào, chúng ta có là những người con ích kỷ, chi lo nghĩ đến mình, đòi hỏi quyền lợi cho riêng mình, không quan tâm đến tình Chúa, để từ đó sống theo lời mời gọi sống yêu thương?

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống bao dung, luôn quảng đại tha thứ và sống trọn vẹn tín thác vào Chúa. Amen

Lm. Antôn Hà Văn Minh