Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 1: 18-24 Đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.
 

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

NGÀY 18-12-2016  CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mat-thêu (Mt 1, 18-24)
 

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ."22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta."24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

SUY NIỆM

Đức cha Gaillot, một Giám mục người Pháp đã có nhận định cũng rất đáng để chúng ta suy nghĩ:

“Sống rộng lượng là một việc tốt, nhưng ‘sống với’ thì tốt hơn; và công việc từ thiện là một điều cần thiết, nhưng ‘hiện diện bên cạnh’ lại cần thiết hơn”.

Và người xưa thường nói: “của cho không bằng cách cho”. Quả thật, đúng như vậy, dù chúng ta có rộng lượng với người nghèo khổ bao nhiêu cũng không bằng đến với họ, chia sẻ buồn vui với họ. Dù chúng ta có làm bao nhiêu việc từ thiện để giúp cho người đau khổ cũng không bằng đến “hiện diện bên cạnh” họ trong những lúc đau thương. 

Chính do bởi đó, vì yêu thương con người, nên Thiên Chúa muốn sống với con người, muốn hiện diện bên cạnh con người mọi lúc và mọi nơi. Và chính danh hiệu Em-ma-mu-en đã gói trọn ước vọng của Thiên Chúa muốn ở mãi với con người.

Và ước vọng nầy cũng được Chúa Giêsu khẳng định lại khi Người sắp từ giã các môn đệ, mà Tin mừng theo thánh Matthiêu đã thuật lại: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20). 

Để thực hiện ước muốn ở với con người, Ngôi Hai Thiên Chúa đã vượt qua khoảng cách gần như vô tận giữa trời và đất, khi mà con người đã bất tuân phục thánh ý của Thiên Chúa, để đến ở cùng con người, đã mang thiên tính cao cả của Thiên Chúa hòa chung với nhân tính yếu hèn của con người, để chia sẻ thân phận đau thương của kiếp người. 

Ngay cả khi Chúa Giêsu chấm dứt sự hiện diện hữu hình bị giới hạn bởi không gian và thời gian ở trên mặt đất, thì Người vẫn tiếp tục hiện diện cách thiêng liêng trong tâm hồn của mỗi người tín hữu chúng ta và trong Giáo Hội: khi mà Giáo Hội công bố Lời Chúa, “khi có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, Thầy sẽ ở giữa những người đó”.

Cũng như Gioan đã thuật lại lời nói của Chúa Giêsu: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy (Ga 14, 23).

Thế nhưng bấy nhiêu đó cũng chưa đủ để thoả mãn lòng yêu thương, nên Chúa Giêsu còn lập nên bí tích Thánh Thể, Người hiện diện thực sự dưới hình bánh hình rượu để cho chúng ta được rước Chúa vào lòng, để chúng ta được trở nên đồng huyết nhục với Chúa, được sống trong Chúa và Chúa sống trong chúng ta. 

Nguyện vọng tha thiết nhất của Thiên Chúa là ở với con người mọi ngày cho đến tận thế. Thế nhưng, Thiên Chúa lại bị nhân loại từ khước như thánh Gioan đã nhận định: “Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà đã không chịu đón nhận” (Ga 1, 10-11).

Mỗi ngày, chúng ta đang gặp những người xa, những người gần, những người đang tìm đến với chúng ta. Họ là hiện thân của Đức Emmanuel.

Vì thế, rất ước mong mỗi người chúng ta luôn biết mở rộng trái tim để đón tiếp Đấng Emmanuel, và dành cho Người một chỗ đứng quan trọng trong lòng chúng ta. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường