Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Chúng ta đang chuẩn bị đón mừng ngày kỷ niệm Thiên Chúa nhập thể làm người. Thiên Chúa ở giữa loài người, Ngài là Emmanuel. Đó là một chân lý thật lớn lao. Thiên Chúa không ngự chốn xa xôi, ở ngoài thế giới, Thiên Chúa ở với chúng ta
Ngày 24/12/2017, Chúa Nhật IV Mùa Vọng B 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1: 26-38)

Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà". Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận". Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi. 

Suy niệm

Chúng ta đang chuẩn bị đón mừng ngày kỷ niệm Thiên Chúa nhập thể làm người. Thiên Chúa ở giữa loài người, Ngài là Emmanuel. Đó là một chân lý thật lớn lao. Thiên Chúa không ngự chốn xa xôi, ở ngoài thế giới, Thiên Chúa ở với chúng ta, hoạt động trong lịch sử con người, cả trong lịch sử của một cộng đồng thờ phượng và tin tưởng cũng như trong đời sống cá nhân từng người. Nhưng việc đó được thực hiện qua lời thưa xin vâng của Mẹ Maria, nhờ sự tuân theo ý Chúa của Mẹ Maria, Thiên Chúa xuống thế qua cung lòng của Mẹ. Thiên Chúa ở với Mẹ một cách hoàn hảo, một cách đặc biệt và duy nhất. Công đồng Vaticanô đã chỉ rõ Mẹ là mẫu gương đầu tiên và hoàn hảo cho mọi người. Thiên Chúa ở với Mẹ trong cách thức thật kỳ diệu và độc nhất. Mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Độ cho trần gian.

Thiên Chúa làm được mọi sự nhưng dù quyền năng thế nào, Thiên Chúa vẫn đành “bó tay” trước sự từ khước của con người, vì Ngài tôn trọng quyền tự do của con người. Quyền tự do này chính là món quà quý báu nhất mà Ngài ban tặng. Có tự do mới có tình yêu, vắng bóng tự do, chỉ còn là những áp đặt, trói buộc hoặc lợi dụng. Không gì đẹp lòng Thiên Chúa hơn là con người dùng tự do để đáp lại tình yêu của Ngài, và cũng không gì làm đau lòng Ngài cho bằng khi con người sử dụng tự do để phản bội Ngài. Dù Ngài quyền năng tuyệt đối, nhưng Ngài vẫn không dùng quyền năng để ngăn cản tự do của con người. Vì thế, thảm cảnh đã đến với nhân loại khi nguyên tổ đã ngăn cản chương trình tốt lành của Thiên Chúa dành cho mọi thụ tạo. Và cũng không gì tốt đẹp hạnh phúc cho con người hơn là lời thưa xin vâng hoàn toàn tự ý của Mẹ để chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện. Thiên Chúa đã không dùng quyền năng mình mà ép buộc Mẹ Maria chấp nhận chương trình của Ngài. Ngài chờ đợi hai tiếng “xin vâng” thốt ra từ môi miệng của Mẹ. 

Lạy Chúa, qua lời xin vâng của Mẹ Maria, Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ đã hứa từ ngàn xưa và đã chuẩn bị suốt dòng lịch sử dân Chúa. Xin cho chúng con học biết nơi Mẹ thái độ vâng phục thánh ý Chúa thể hiện nơi tâm hồn chúng con và trong cuộc đời để chúng con được hưởng dồi dào ơn cứu độ của Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường