Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh C - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 10: 27-30:  Hình ảnh vị mục tử nhân lành ấy được Chúa Giêsu ví chính Người là mục tử nhân lành, rất yêu thương đàn chiên, dám chịu cực khổ, tận tụy hy sinh vì đàn chiên, bảo vệ cho đàn chiên được vẹn toàn. 

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH


Cv 13,14.43-52 ; Kh 7,9.14b-17 ; Ga 10,27-30


Bài Ðọc I: Cv 13,14.43-52

"Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do Thái và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa. Ðến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do Thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng: "Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: "Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất". Nghe vậy các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng. Những người Do Thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo và các thân hào trong thành bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Icôniô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và Thánh Thần.
Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 99, 2. 3. 5

Ðáp: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c.3c)

Xướng: Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ; hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá.

Xướng: Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người, ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. 

Xướng: Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn muôn thế hệ. 

Bài Ðọc II: Kh 7,9.14b-17

"Chiên Con sẽ thống trị họ, và dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống".

Trích sách Khải Huyền của thánh Gioan.

Tôi là Gioan, đã xem thấy một đám đông không thể đếm được, họ thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc và tiếng nói, đứng trước ngai vàng và trước Con Chiên; họ mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn tuế.

Và một bô lão đã nói với tôi: "Ðây là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu Con Chiên. Vì thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa, và ngày đêm phụng sự Người trong đền thánh Chúa, Ðấng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ sẽ không còn đói khát; mặt trời và nóng bức sẽ không làm khổ họ, vì Con Chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ.
Ðó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia! (Ga 10,14)- Chúa phán: "Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta". Alleluia.


Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (10:27-30)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một". Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Hiệp thông với toàn thể Giáo hội, hôm nay chúng ta bước vào Chúa nhật thứ IV Phục sinh, còn được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành, cầu cho ơn Thiên Triệu Linh mục và tu sĩ nam nữ. Chúng ta cầu xin cho Giáo hội có được một số người đáp lại tiếng Chúa để sống đời sống tu trì, chăm sóc đoàn chiên Chúa, tận hiến cho Chúa và phục vụ các tâm hồn.

Chiên cừu là một trong những loài gia súc được con người thuần hóa sớm nhất để chăn nuôi lấy thịt, sữa, mỡ, da. Lông chiên còn được dùng để làm nên những tấm khăn, chiếc áo ấm. Trong văn hóa phượng tự Do Thái, người ta dùng chiên cừu vào nghi lễ tạ ơn, hiến tế dâng lên cho Thiên Chúa. Và bởi vì đất nước Do Thái khô cằn, người mục tử, mục đồng chăn dắt đàn vật chiên cừu trên những cánh đồng rày đây mai đó, gắn kết với chúng ngày cũng như đêm. Ban ngày mục tử kiếm những cánh đồng cỏ và nước suối trong cho chiên, ban đêm canh giữ chiên khỏi sói rừng và những kẻ cắp. Nơi nào hết cỏ, mục tử di chuyển đàn chiên đến những cánh đồng khác. Và vì có nhiều mục tử chăn các đàn chiên mình gần nhau, nên chủ chiên cũng ra hiệu bằng một âm thanh đặc biệt để gọi các con chiên của mình. Chiên rất thính tai, chỉ nhận ra tiếng chủ của mình mà đi theo. Nếu như nghề chăn trâu, chăn vịt phải lùa đàn gia súc gia cầm của mình đi, thì nghề chăn chiên có phần hơi khác, người mục tử đi đâu, đàn chiên sẽ theo đó.

Hình ảnh vị mục tử nhân lành ấy được Chúa Giêsu ví chính Người là mục tử nhân lành, rất yêu thương đàn chiên, dám chịu cực khổ, tận tụy hy sinh vì đàn chiên, bảo vệ cho đàn chiên được vẹn toàn. Người cũng cho biết: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta”.

Hôm nay là ngày cầu cho Ơn Thiên Triệu, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho có những người trẻ lắng nghe, đáp lại tiếng Chúa để dấn theo Chúa cách đặt biệt hơn. Muốn như thế, chúng ta xin ơn cho có những người trẻ biết lắng nghe để nhận ra tiếng Chúa kêu gọi “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta”. Nghe là một tương quan hai chiều. Biết lắng nghe tiếng Chúa là điều quan trọng nhất của việc bước theo Chúa. Nếu không nghe và nhận ra được tiếng Chúa, chắc chắn chúng ta không biết Người là ai, và Người muốn chúng ta làm gì. Cũng như trong tâm lý học, một đứa trẻ khi mở mắt chào đời, việc đầu tiên là em nghe được tiếng mẹ để tìm được sự săn sóc, hơi ấm và bầu sữa thơm ngon của mẹ. Người Kitô hữu muốn tìm thấy Chúa Giêsu cũng phải tập nghe và nhận ra tiếng Người. Sau khi đã nhận ra tiếng mẹ, bước kế tiếp là dần biết mẹ cũng như mẹ đã biết em. “Biết” trong Kinh Thánh trước hết không mang một ý nghĩa tri thức nhưng chính tình yêu mới làm cho ta nhận biết một cách đích thực. Khi đã nghe, biết rồi mới có thể bước theo. Đây là một hành động diễn tả một thái độ tự do, gắn bó với lời Chúa Giêsu mời gọi: “Hãy theo Ta”.

Như trong Bài đọc I kể về việc thánh Phaolô và Barnaba loan báo Tin Mừng tại Antiôkhia miền Pixiđia. Ban đầu, Phaolô rao giảng Tin Mừng cho người Do Thái. Nhưng vì họ từ chối, nên hai ngài quay sang rao giảng cho dân ngoại. Dân ngoại đã hân hoan đón nhận Tin Mừng. Tin Mừng ấy là việc chỉ một mình Chúa Giêsu mới có thể đem lại cho con người sự hiệp thông muôn đời, sự bảo vệ khỏi mọi sự dữ, và sự sống đời đời mà không một ai có thể cho kẻ khác điều Người hứa, dù có thương yêu kẻ ấy đến đâu đi nữa.

Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đang thiếu hụt trầm trọng ơn gọi trở thành linh mục, tu sĩ. Nói đến ơn gọi tu trì thì dường như ngày nay nhiều bạn trẻ Công giáo cảm thấy ngại vì họ có biết bao nhiêu dự tính cho tương lai, những hoạch định cho hướng đi riêng của mình. Vì thế, Giáo hội mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu linh mục và tu sĩ, đây là một việc rất thiết thực và có ý nghĩa để có nhiều bạn trẻ luôn biết mở rộng lòng mình, lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa gọi sống đời dâng hiến, dấn thân cho Chúa và cho các linh hồn. Đồng thời, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các vị mục tử đang chăm sóc giáo xứ, chăm lo cho đời sống thiêng liêng của chúng ta cũng như những nhà truyền giáo trong Giáo hội. Xin cho các mục tử luôn sống thánh thiện và nhiệt thành với sứ vụ của mình trên cánh đồng truyền giáo.

Lạy Chúa, hôm nay là ngày cầu xin Ơn Thiên Triệu, chúng con nài xin Thiên Chúa ban cho có thêm các mục tử tốt lành “như lòng Chúa mong ước” (Gr 3,15), theo gương Thầy Giêsu Chí Thánh. Xin cho những người sống ơn gọi Dâng hiến luôn có một tình yêu đến cùng cho Thiên Chúa và cho con người cách vô vị lợi giúp các mục tử không còn gì hối tiếc vì đã hết mình cho sứ vụ. Bởi nếu không có tình yêu tận hiến ấy, mỗi ngày trong đời sống của người tu trì trôi qua sẽ nặng nề, buồn tẻ, mệt mỏi… nhất là khi phải đối diện với những thách đố. Đồng thời xin Người ban cho đoàn chiên biết nghe và đáp lại tiếng của vị mục tử được Chúa giao coi sóc đoàn chiên để cộng tác với các ngài, giúp cho đời sống đạo đức của các tín hữu được dồi dào phong phú. Amen.

Lm. Alfonso