Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 10: 11-18 Tôi yêu cầu anh em, hãy là những mục tử mang lấy ‘mùi của đàn chiên mình’, ước gì mùi này được cảm nghiệm thấy...
 

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

NGÀY 07/05/2017, CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH A


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 10: 11-18)
 

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được."


SUY NIỆM

Hình ảnh người chủ chăn được Chúa Giêsu nói đến thường được qui chiếu về các linh mục thừa tác. Quả thật, Chúa chọn một số người trao ban cho nhiệm vụ phục vụ phần rỗi anh chị em mình trong thiên chức linh mục thừa tác. Người thi hành nhiệm vụ phục vụ này phải trở nên giống Đức Kitô, trước tiên phải như vị chủ chăn nhân lành. Để là người chủ chăn nhân là như Đức Kitô, Đức Phanxicô trong bài giảng lễ truyền dầu vào ngày 28-3-2013, đã khuyến cáo các linh mục: “tôi yêu cầu anh em, hãy là những mục tử mang lấy ‘mùi của đàn chiên mình’, ước gì mùi này được cảm nghiệm thấy – hãy là những mục tử ở giữa đàn chiên mình và những ngư phủ đánh lưới người.”

Tuy nhiên, hình ảnh chủ chăn nhân lành không chỉ được tìm thấy nơi dung mạo các linh mục thừa tác, bởi qua bí tích Rửa tội, các tín hữu đều được dự phần vào chức linh mục của Chúa Kitô, và được trở nên đồng hình đồng dạng với Người. Cho nên, người chủ chăn nhân lành đó cũng phải được tìm thấy trong gia đình, người ông, người bà, người cha, người mẹ phải là những chủ chăn nhân lành. Vì gia đình được gọi là Giáo Hội tại gia, nơi đó các thành viên gia đình được qui tụ thành một cộng đoàn yêu thương, và cộng đoàn này cũng cần phải được chăm lo, săn sóc.

Vì thế những người có trách nhiệm chăm lo cho gia đình chính là những bậc làm ông làm bà, và cụ thể là những người làm cha, làm mẹ, những người được gọi là gia trưởng trong gia đình, những vị này cũng phải mang lấy hình ảnh chủ chăn nhân lành trong việc chăm sóc sao cho mọi thành viên trong gia đình đạt tới sự thiện hảo. Cha mẹ có trách nhiệm hướng dẫn con cái bước đi trong an toàn, tránh những cạm bẫy mà sự dữ đang giăng mắc trên bước đường đời.

“Để là chiên Ta thì nghe tiếng Ta”, cha mẹ phải là khuôn mẫu chuẩn mực trong đời sống đức tin, phải hướng dẫn con cái bằng chính gương sáng trong cách sống của mình, một gương sáng được hình thành bằng đời sống thánh thiện, nhân ái và đầy lòng thương xót.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con một mái ấm gia đình, xin cho mái ấm nầy luôn vang tiếng cười hạnh phúc, vì chúng con có được những người chủ chăn nhân ái hằng chăm lo săn sóc đời sống Kitô hữu của chúng con cách chỉnh chu, đó chính là cha mẹ chúng con. Xin cho cha mẹ chúng con luôn mãi là chủ chăn nhân lành. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường