Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi C - Đời Sống Yêu Thương Nơi Ba Ngôi Thiên Chúa

Tin Mừng Ga 16: 12-15 Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta biết Tình yêu ở nơi Ngài và chính Ngài là Tình yêu

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM C

ĐỜI SỐNG YÊU THƯƠNG NƠI BA NGÔI THIÊN CHÚA

Tin Mừng Ga 16: 12-15


Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là nền tảng của niềm tin Kitô giáo. Đây là mầu nhiệm không thể hiểu thấu. Chúng ta cần phải sống trong sự thân tình với chính Thiên Chúa mới có thể hiểu được. Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta biết Tình yêu ở nơi Ngài và chính Ngài là Tình yêu ; Tình yêu giải thích tất cả công trình của Ngài. Tình yêu tuôn trào lên muôn vật, cách đặc biệt nơi con người, thụ tạo cao quí của Thiên Chúa.

Đồng thời, Thiên Chúa cũng đòi hỏi con người một sự đáp trả duy nhất, đáp trả bằng tình yêu. Một tình yêu khởi đi từ Chúa Cha, qua và trong Chúa Con, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần. Đời sống của người Kitô hữu đích thực là đời sống của tình yêu, không thể định nghĩa khác được.

I. TÌM HIỂU LỜI CHÚA: Ga 16,12-15

Chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta hiểu mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, dẫn chúng ta đi vào trong Ngài, và giúp chúng ta sống mật thiết với Ngài.

a. Kết thúc thời kỳ trần thế, Đức Kitô không phải không buồn khi nhận thấy các môn đệ còn lâu mới hiểu những giáo huấn của Người. Tự các ông cũng không khám phá nổi mầu nhiệm cuộc đời của Người.

b. Đức Kitô đã gửi Thánh Thần đến. Nhờ Ngài, các môn đệ tiến dần vào trong mầu nhiệm tình yêu. Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn các ông đến chân lý vẹn toàn. Từ đó, các ông khám phá và nhận ra chân lý sẽ là con đường sống, là qui tắc nội tâm cho cuộc đời. Chúa Thánh Thần không mang lại một mạc khải mới, nhưng chỉ liên tục giải thích mạc khải của Đức Kitô để không ngừng soi chiếu các biến cố của thời đại. Ngài đón nhận tất cả từ Đức Kitô, cũng như Đức Kitô đã đón nhận mọi sự từ Chúa Cha.

c. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy… Chúa Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Lời khẳng định này của Đức Giêsu Kitô giúp chúng ta hiểu phần nào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Nơi Ba Ngôi không có sự khác biệt mà luôn là duy nhất và hiệp nhất. Chúa Giêsu đón nhận từ Chúa Cha, không làm gì khác với ý định của Chúa Cha. Chúa Thánh Thần cũng không tự mình mà nói nhưng nghe gì thì nói vậy. Ngài chỉ soi sáng để con người hiểu những gì Chúa Giêsu đã mạc khải. Ba Ngôi hiệp nhất và là một từ trong ý định đến hành động.

II. GỢI Ý SUY NIỆM

1. Mầu nhiệm Ba Ngôi, mầu nhiệm hiệp nhất : Trong mạc khải của Chúa Giêsu, khi nói về Chúa Cha cũng như Chúa Thánh Thần, Người đề cập đến như những ngôi vị tách biệt nhau. Trong sự tách biệt rạch ròi giữa các ngôi vị, Chúa Giêsu lại cho thấy có sự hiệp nhất nên một giữa các Ngôi với nhau. Chúa Thánh Thần lãnh nhận từ nơi Chúa Giêsu mà loan truyền cho các môn đệ, và những gì Chúa Cha có đều là của Chúa Giêsu, như thế, giữa Ba Ngôi Thiên Chúa không có sự khác biệt nhau về tư tưởng, đường lối và hành động. Mỗi Ngôi đều có cái mà hai Ngôi kia có, và không chiếm hữu điều gì cho riêng mình. Mạc khải của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy : Ba Ngôi vừa khác biệt, vừa đồng nhất ; vừa tách rời, vừa hiệp nhất. Mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm cao siêu vượt quá xa tầm trí hiểu của con người, không thể lý giải được bằng lý trí, nhưng xem ra lại dễ dàng noi gương sự hiệp nhất của Ba Ngôi để xây dựng và phát triển gia đình cũng như cộng đoàn.

Nhìn vào sự hiệp nhất Ba Ngôi, mỗi người chúng ta tự hỏi xem ngày nay chúng ta đã và đang sống và xây dựng sự hiệp nhất trong gia đình cũng như trong Giáo hội như thế nào ? Vợ chồng, cha mẹ và con cái có sự thống nhất thuận thảo trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình hay không ? Nếu chỉ nghĩ đến cái tôi thì không bao giờ có sự hiệp nhất. Trong Giáo hội cũng thế, là thành viên của Giáo hội mỗi Kitô hữu đã sống và đi theo những giáo huấn của Giáo hội ra sao ? Sự hiệp nhất giữa giáo dân và giáo sĩ để xây dựng giáo xứ, Giáo hội và loan báo Tin mừng như thế nào ? Không hiếm những chuyện "trống đánh xuôi kèn thổi ngược" giữa người trên và người dưới ; giữa giáo sĩ và giáo dân. Những điều đó không thể nào tạo nên sự hiệp nhất và phát triển cũng như không thể nào làm cho người ngoài hiểu được Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa.

2. Sống Mầu nhiệm Ba Ngôi trong Giáo hội : Mầu nhiệm Ba Ngôi là nền tảng căn bản của niềm tin Kitô giáo. Chính vì thế, đời sống đức tin của mỗi Kitô hữu trong Giáo hội phải dựa trên nền tảng của Ba Ngôi. Khi mạc khải về Ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa Giêsu cho thấy có sự kính trọng tuyệt đối và không có sự lệ thuộc hay thống trị lẫn nhau. Đàng khác, có sự thông hiệp hoàn toàn của Ba Ngôi với nhau trong mối dây hiệp nhất. Các Ngài làm việc gì cũng có nhau, luôn cùng nhau hành động. Giữa các Ngài luôn luôn là sự thống nhất tuyệt đối. Giáo hội do Chúa Giêsu thiết lập chính là phản ảnh rõ nét về đời sống nội tại của Ba Ngôi Thiên Chúa. Mỗi thành phần trong Giáo hội phải liên đới thống nhất với nhau, cùng nhau gánh vác trách nhiệm. Giữa các bậc sống cần phải có sự tôn trọng nhau, nhất là giữa giáo sĩ với tu sĩ và giáo dân. Ngày nay, xã hội phát triển, sự tự do dân chủ cũng ngày càng phát triển hơn, thiết tưởng trong đời sống Giáo hội cũng cần phải chú trọng thích đáng đến các vấn đề này. Vai trò của người giáo dân, người nữ tu xem ra bị coi nhẹ. Đây đó vẫn tồn tại việc xem giáo dân như những Kitô hữu hạng hai, còn giáo sĩ mới là nhất, mới cần được tôn trọng. Ai cũng mơ ước sự hiệp thông hoàn toàn với nhau trong Giáo hội, sự hiệp nhất trọn vẹn, hoàn toàn đơn sơ và chân thành với nhau. Đấy cũng chính là lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu hằng cầu cùng Chúa Cha cho Giáo hội của Người : Xin cho chúng nên một như Chúng Ta là một.

Tin vào một Thiên Chúa Duy Nhất có Ba Ngôi, thì phải sống và làm thế nào để thể hiện niềm tin ấy. Có một phương thế hay nhất là xây dựng sự hiệp nhất trong chính Giáo hội mình. Tôi đã sống và xây dựng sự hiệp nhất giữa tôi và anh chị em trong Giáo hội theo gương Ba Ngôi như thế nào ?

3. Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm của tình yêu : Tìm hiểu tất cả những giáo huấn của Chúa Giêsu về Mầu nhiệm Ba Ngôi, chúng ta dễ dàng nhận thấy một điều cơ bản, Chúa Giêsu không phải là một giáo sư triết học hay tôn giáo học giảng những điều cao siêu mang tính lý thuyết, hàn lâm về Thiên Chúa Ba Ngôi. Người cũng không giảng bài về Ba Ngôi học theo kiểu chúng ta học thần học hôm nay, và trong chính ngôn từ Người dùng cũng chẳng có từ "Ba Ngôi". Người chỉ đơn giản nói lên một sự thật mà Người đang sống đó là mối tương quan giữa Người với Thiên Chúa : Người là Con của Chúa Cha, Người đón nhận mọi sự từ Chúa Cha và làm tất cả theo đúng ý Chúa Cha không làm gì khác. Chúa Thánh Thần, cũng thế, lãnh nhận từ nơi Người để rồi nói với mọi người. Chúa Giêsu nói về những gì Người có và đang sống với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Giáo huấn của Người cho thấy Thiên Chúa không phải là một ý niệm trừu tượng của triết học khô cứng, im lặng thậm chí cô đơn, nhưng là một thực tại tình yêu sống động. Nơi Thiên Chúa Ba Ngôi có một nhịp đập duy nhất của ba trái tim yêu thương. Chính tình yêu ấy là khởi sự của sáng tạo và cứu độ.

Chúa Giêsu yêu và nói về tình yêu của Người. Cho nên, chỉ có thể hiểu Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trong nhãn giới của tình yêu mà thôi. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa Ba Ngôi. Ai yêu thương thì quả thật người ấy hiểu và có Thiên Chúa Ba Ngôi nơi mình.

III. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Mở đầu : Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta tình yêu thương hiệp nhất nơi Ba Ngôi Thiên Chúa. Trong tâm tình cảm phục, chúng ta cùng dâng lên Chúa những ước nguyện của chúng ta.

1. Giáo hội lãnh nhận sứ mạng nối kết mọi người trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa qua việc loan báo Tin mừng và xây dựng sự hiệp nhất trong Giáo hội. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Giáo hội luôn hoạt động trong sự cộng tác, tôn trọng lẫn nhau và hiệp nhất giữa mọi thành viên với nhau.

2. Chính vì sự chia rẽ, hận thù giữa con người với nhau mà ngày nay trong xã hội có biết bao người đang lâm vào cảnh lầm than bần cùng. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, các tổ chức thiện nguyện biết nỗ lực cộng tác và cùng nhau xây dựng hòa bình cho xã hội hôm nay.

3. Nhờ Bí tích Thanh tẩy, chúng ta được vào sống trong gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa tràn đầy yêu thương. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn phụng vụ nơi đây luôn biết sống chan hòa, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.

Lời kết : Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, trong Chúa chỉ có tình yêu ngự trị. Xin cho mỗi người, mỗi gia đình và toàn thể cộng đoàn chúng con luôn sống dồi dào tình yêu Chúa để mỗi người biết tôn trọng, sống cho nhau và vì nhau, nhờ đó, gia đình và cộng đoàn chúng con ngày càng phát triển hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng