Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - Chứng nhân của Chúa

Tin mừng Mt 28:16-20 Sứ mạng rao giảng Tin mừng của Chúa được chuyển giao cho các Tông đồ, cho những đấng kế vị các ngài và tất cả mọi thành phần trong Hội thánh...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

Bài đọc I : Cv 1, 1-11.

Bài đọc II : Ep 1, 17-23.

Phúc Âm : Mt 28, 16-20.

 
CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA.


 
Khi Chúa Giêsu lên trời trước sự chứng kiến của các Tông đồ, Chúa không muốn các ngài cứ say mê hướng về trời chiêm ngưỡng cuộc siêu tôn  vinh hiển của Chúa, nhưng Chúa mời gọi các Tông đồ phải quay về sống giữa thế gian tiếp nối sứ vụ rao giảng Tin mừng cho muôn dân, để nên nhân chứng của Đức Giêsu Kitô tử  nạn và phục sinh (x Lc 24,47-48).

Khi chiêm ngắm đời sống của Đức Giêsu, chúng ta khám phá rất nhiều con đường giúp chúng ta sống chứng nhân giữa đời. Nhưng thiết nghĩ những con đường sau đây có lẽ cũng không thừa để giúp chúng ta thực thi sứ mạng loan báo Tin mừng trong môi trường chúng ta đang sống:

1/ Con đường ra đi:

Muốn truyền giáo, muốn trở nên chứng nhân cho Chúa thì phải ra đi.

Chúa Giêsu trước khi thực hiện chương trình cứu độ của Chúa Cha, Ngài cũng phải ra đi: từ cõi trời Ngài đã đi vào trần gian, Ngài đã hoạt đông trong trần gian. Thế nhưng con đường cứu độ của Chúa Giêsu không mang tính thụ động hay huyền thoại phù phiếm, nhưng là con đường hy sinh từ bỏ cuộc sống quá khứ để hoà nhập vào trần gian và sống như con người. Đây là cuộc ra đi để hy sinh vì nhân loại. Cuộc ra đi của Đức Giêsu còn được nối tiếp bởi con đường quên mình.

2/ Con đường quên mình:

Đức Giêsu Kitô là chứng nhân của Chúa Cha, Ngài không nghĩ gì đến bản thân Ngài, cũng chẳng tha thiết gì đến địa vị của Ngài. Nhưng vì yêu ta Ngài đã cho đi tất cả, Ngài đã quên hết tất cả. Vì Thánh Phaolô đã nói: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ mọi vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Pl 2,6-7).

Khi thực hiện cách sống quên mình, Chúa Giêsu cịn dạy chúng ta bài học về sự khiêm nhường: Khi ta càng đề cao cá nhân, khi ta càng coi trọng chức vụ của mình, thì chúng ta khó có thể đến với tha nhân. Nếu đến với họ thì tư cách của chúng ta cũng giống như hàng công hầu khanh tướng, tự nó vẫn mang khoảng cách quá chênh lệch giữa ta và người khác. Nếu như vậy thì vai trò của chúng ta sẽ đi ngược lại với sứ vụ chứng nhân của Đức Giêsu. Vì Đức Giêsu Kitô là nhân chứng khước từ quyền bính, khước từ cách sống cao sang trưởng giả theo kiểu trần thế. Cả cuộc đời Ngài chỉ biết sống tự hạ như người tôi tớ của Thiên Chúa. Ngài tự hạ để dễ gần gũi với mọi người, để dễ cảm thông những nỗi đau của nhiều người. Cách sống tự hạ của Chúa Giêsu đã làm cho Ngài  trở nên nhân chứng trung thnh của Chúa Cha, nhờ vậy Ngi lơi cuốn và làm thay đổi bao tâm hồn tin Ngài, theo Ngài và yêu mến Ngài.

Không gì ngạc nhiên khi Đức Hồng Y  Bertone, nguyn quốc vụ khanh Toà thánh đã phát  biểu  vo ngày 10 tháng 05 năm 2007, khi ngài tháp tùng Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong chuyến viếng thăm mục vụ Brazil, ngài nói:  “cách để giữ lại những người Công giáo, làm cho họ quên đi suy tính rời bỏ Giáo Hội Công Giáo, đó là mọi thành phần trong Giáo Hội phải gần gũi và niềm nở với mọi người”. Đức Hồng Y đã nhắc lại mẫu gương của Thánh Gioan Phaolô II khi ghi lại trong tiểu sử của ngài: “Tôi cố gắng, và mãi mãi cố gắng gần gũi và niềm nở với mọi người”.

Khi biết quên mình để sống chan hoà gần gũi với mọi người, thì đó cũng là cơ hội để chúng ta nối tiếp sống sứ mạng phục vụ như Chúa.

3/ Con đường phục vụ:

Đức Giêsu nói: “Con người đến không phải được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).

Đức Giêsu Kitô tuy là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã tự hạ mặc lấy thân phận con người, trong thân phận con người Ngài đã mang lấy thân kiếp nô lệ. Vai trò của người nô lệ là phục vu. Cứ nhìn vào hành động của Đức Giêsu đối với mọi người thì chúng ta lại càng cảm nhận lời nói của Ngài thật uy tín và có sức thuyết phục. Vì lời nói phục vụ của Chúa luôn đi theo hành động phục vụ của Ngài. Chúa Giêsu phục vụ những người đau yếu, Chúa phục vụ những người bị xã hội và tôn giáo loại trừ, Chúa phục vụ không phân biệt Do thái hay dân ngoại, người công chính hay tội lỗi. Vì tất cả mọi người đều là đối tượng để Chúa yêu thương phục vụ. Đỉnh cao sứ mạng phục vụ của Đức Giêsu là Ngài hy sinh mạng sống của Ngài cho muôn người. Chúa Giêsu hy sinh sự sống của Ngài để sự sống của nhân loại được tồn tại cả đời này và đời sau. Như vậy tất cả lời nói và hành động của Chúa Giêsu đều hướng đến phục vụ.

Là nhân chứng của Chúa trong trần gian, chúng ta được ku gọi đi theo con đường phục vụ như  Chúa. Phải biết hy sinh thời gian, hy sinh sức khoẻ, hy sinh tiền của để làm mọi cách sinh lợi cho người khác. Điều quan trọng chúng ta có dám làm hay không? Việc làm của chúng ta có phải là việc làm xuất phát từ tâm tình quảng đại như Chúa hay không? Vì thế muốn phục vụ theo ý Chúa thì chúng ta phải thanh thoát với của cải vật chất. Bao lâu còn dính bén với tiền của thì việc phục vụ của chúng ta chỉ mang hình thức bên ngoài, phục vụ theo phong trào.

Khi Chúa  Giêsu về trời thì  thời gian rao giảng Tin mừng của Chúa Giêsu hiện hữu tại trần gian đã kết thúc. Sứ mạng rao giảng Tin mừng của Chúa được chuyển giao cho các Tông đồ, cho những đấng kế vị các ngài và tất cả mọi thành phần trong Hội thánh. Là môn đệ của Chúa, trong khi rao giảng Tin mừng chúng ta được nhắc nhở phải giữ uy tín cho Thầy mình , giữ uy tín cho Giáo Hội mà Chúa đã thiết lập. Chúng ta hãy theo vết chân Chúa Giêsu tử nạn và Phục sinh để trở nên nhân chứng của Chúa giữa trần thế, bằng sự ra đi quên mình để sống yêu thương phục vụ như Chúa.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương các thánh Tông đồ, xin Mẹ giúp đỡ chúng con. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Minh Chánh