Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 28:16-20 Chúng ta được nhận một lệnh truyền từ Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, là: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” 

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

NGÀY 24/05/2020

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH - LỄ THĂNG THIÊN 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 28:16-20)

16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."


SUY NIỆM
 

Chúng ta được nhận một lệnh truyền từ Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, là: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28, 19a). Lời này nhắc nhớ chúng ta rằng: từ nay, công cuộc cứu thế được chuyển giao cho loài người chúng ta và là trách nhiệm của mỗi người chúng ta trong việc mở rộng Nước Chúa.

Như các tông đồ, chúng ta đã có 40 ngày cầu nguyện và hưởng niềm vui phục sinh. Nhưng từ nay, chúng ta không chỉ cầu nguyện không thôi mà chúng ta phải hành động, phải ra đi. Chúng ta phải tiếp nối sứ vụ mà Chúa Giêsu đã trao phó, là làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Người. Thiết nghĩ, trước khi chúng ta đến với muôn dân, thì không đâu khác hơn, chúng ta phải hành động ngay chính trong gia đình của mình. 

Gia đình là nền tảng của Tin Mừng và sự sống. Chúng ta cộng tác với Thiên Chúa để tạo ra mầm sống và phải làm cho mầm sống đó trở nên mầm sống của sự phục sinh. Rõ ràng rằng, con cái có trở thành môn đệ của Chúa hay không là do ở đức tin của cha mẹ. Đôi khi phải tự hỏi, chúng ta đã thực hiện lệnh truyền của Chúa cho các thế hệ sau như thế nào? Chúng ta có từng bước dẫn dắt con cái đến với Chúa hay chưa? Rồi sau đó mới là đem Tin Mừng đến với muôn dân.

Trong bối cảnh xã hội hôm nay, việc giáo dục con cái đang trở nên một gánh nặng đối với nhiều gia đình trẻ. Điều này đôi khi trở nên một thập giá cho những bậc làm cha mẹ. Nhưng chúng ta cũng nhớ rằng: “Thập giá chính là khởi đầu của thăng thiên” (GLHTCG, 662). Đó là một hành trình dài cho một đời sống chứng nhân. Và dĩ nhiên, chúng ta không đơn độc trên hành trình này, chúng ta còn có Thánh Thần Chúa và lời hứa của Chúa Giêsu: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20).

Hôm nay, chúng ta hướng về trời nhưng không được quên thập giá. Hy vọng rằng, bằng những gương sáng, những hy sinh, sự kiên nhẫn và những việc làm thiết thực, chúng ta có thể soi sáng cho chính gia đình của mình, cho những người chung quanh và cho những ai đang tìm kiếm chân lý được đến với Chúa.

 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường