Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 28:16-20 Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con
 

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

NGÀY 28/05/2017

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH - LỄ THĂNG THIÊN


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 28:16-20)

16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."


SUY NIỆM

Mừng lễ Chúa Giêsu về trời, Giáo Hội không chỉ giải thích cho chúng ta biết tầm quan trọng của biến cố Chúa Giêsu về trời, nhưng Giáo Hội còn giới thiệu cho chúng ta biết một sứ vụ cao cả mà Chúa Giêsu đã tín nhiệm và uỷ thác cho chúng ta. Đó là sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi người chưa nhận biết Chúa trên toàn thế giới.

Quả thế, bài đọc thứ nhất trích sách Tông đồ Công vụ tác giả mô tả cuộc trò chuyện sau cùng của Chúa với các môn đệ, và kết thúc bằng việc mô tả Chúa về trời như “Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông” (Cv 1,9). Qua biến cố này, Giáo Hội dạy chúng ta hiểu rằng: “cuộc thăng thiên của Đức Kitô đánh dấu việc nhân tính của Chúa Giêsu vĩnh viễn tiến vào quyền năng thiên giới của Thiên Chúa” (x. GLHTCG số 665). Nghĩa là từ đây, sự hiện diện của Chúa không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa, mà Chúa có thể hiện diện với hết mọi người ở mọi nơi và mọi thời, để yêu thương và chăm sóc từng người với ước mong mà Chúa đã từng bộc lộ “Ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).

Điều quan trong thứ hai trong phụng vụ của lễ Thăng Thiên là lời mời gọi yêu thương và chuyển giao sứ vụ mà Chúa tín thác nơi chúng ta: “Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con” (Mt 28, 20). Đây quả là một sứ vụ quan trọng mà Chúa muốn mỗi người chúng ta thực hiện trong cuộc đời mình. Chúa muốn mỗi người hãy biết dùng cuộc sống thấm đượm Tin Mừng của chúng ta để phản ánh tình yêu của cho người khác. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã từng nói, “Người thời nay sẵn sàng nghe những chứng nhân hơn là thầy dạy và người ta có nghe theo thầy dạy là vì thầy dạy cũng là chứng nhân” (Thông điệp Evangelii nuntiandi, số 41).

Lạy Chúa Giêsu, trước sứ vụ cao cả mà Chúa trao phó cho mỗi ngưới chúng con là “trở nên chứng cho Tin Mừng Chúa,” chúng con cảm thấy lo lắng và do dự. Chúng con cảm thấy nhát sợ và trùng bước. Xin thêm sức mạnh và ơn ban đức tin cho chúng con để chúng con can đảm lên đường rao báo Tin Mừng Chúa cho mọi anh chị em. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường