Clock-Time

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh

Tin mừng Lc 24: 46-53: Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

SUY NIỆM CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN


 
Tin mừng Lc 24, 46-53
 
46 Khi ấy Chúa Giêsu nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại;47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.49 "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống."50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông.51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ,53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

SUY NIỆM

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội Công Giáo mừng biến cố: Chúa Giêsu thăng thiên. Khi cử hành biến cố này, Giáo Hội không đơn thuần nhắc lại một biến cố, một sự kiện, nhưng là xác tín lại một niềm tin: quê hương đích thật của con người không phải ở trần thế, nhưng ở “núi thánh của Thiên Chúa” được hiểu là “chốn trời cao”, điều đó cũng có nghĩa là thân xác con người tuy được cấu tạo bởi những yếu tố hữu cơ, nhưng nhờ cái chết của Chúa Kitô trên Thập Giá, yếu tố hữu cơ ấy đã bị hủy bỏ, và thân xác được thần hóa qua việc Chúa đã sống lại và ra khỏi mồ, ra khỏi thế giới hư hoại để biến thân xác đó thành bất tử và được dự phần vào sự sống vĩnh hằng với Thiên Chúa, nơi để sự sống đó hiện hữu chính là “chốn trời cao”.

Vì thế việc lên trời của Chúa Giêsu tiếp nối sau biến cố phục sinh của Chúa là một tiến trình của nhiệm cục cứu độ. Nhiệm cục đó khởi sự do chính Đấng ở ngự trên tròi, như thánh Phaolô đã khẳng định: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.” (Phl 2, 6-7). Và sau khi đã hoàn tất sứ vụ Người trở về nơi Người phát xuất. Trở về không có nghĩa là chấm dứt, nhưng như lời Chúa Giêsu phán: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó (Ga 14, 2-3) . Như vậy, Chúa về trời là để tiếp tục sứ vụ cứu chuộc qua việc “dọn chỗ” cho những người thuộc về Chúa, để “Chúa ở đâu, họ ở đấy với Chúa”. Việc dọn chỗ trước tiên chính là Người gởi Thánh Thần xuống trên các Tông Đồ, để các ngài đi loan báo Tin mừng, qua nghe người ta tin và nhờ đó học được cứu độ.

Và như thế, việc “dọn chỗ” không là công việc của riêng Chúa về trời, mà còn là công việc của chính chúng ta, những người môn đệ của Chúa. Chúa đã chỉ thị rõ ràng: người môn đệ phải là chứng nhân về công trình cứu chuộc, chứng nhân qua loan truyền, qua chứng tá để minh chứng lời rao giảng. Công việc loan truyền đó thuộc về bản chất của đời sống Kitô hữu, bởi qua phép Rửa, người Kitô hữu được tháp nhập vào nhiệm thể Chúa Kitô, được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, được dự phần vào nhiệm vụ của Chúa Kitô, tức là dự phần vào việc “dọn chỗ trên trời” của Chúa. Vì thế, khi cử hành biến cố thăng thiên của Chúa, cũng là lúc chúng ta minh định nhiệm vụ loan báo Tin Mừng của chúng ta, có như thế chúng ta mới hiểu được tâm tư của thánh Phaolô: Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.(1Cr 9, 16). Rao giảng Tin Mừng là chứng tá về một cuộc sống mới mà Chúa Kitô đã trao ban từ cái chết và sự phục sinh của Người, và nói tới một nơi cư ngụ vĩnh cửu mà Chúa Kitô dọn sẵn qua biến cố thăng thiên của Người. Niềm vui và hạnh phúc của việc loan báo là làm cho nhiều ngừoi cũng được dự phần vào vinh phúc mà chúng ta, những người Kitô hữu, đang hy vọng, và sự hy vọng này không là hão huyền nhưng là một thực tại không thể nào không có, bởi chính Chúa Kitô là thực tại đó.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được dự phần vào công việc thánh thiêng: dọn chỗ trên trời cho anh chị em của chúng con. Xin cho chúng con ý thức được hồng ân này để chúng con hăng say loan báo Tin Mừng, sống chứng ta cho niềm hy vọng mà chúng con đang hướng về. AmenLm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh