Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần - Lm. Antôn Hà Văn Minh

Ga 14: 15-16. 23-26: Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi....

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG


LỜI CHÚA: Ga 14: 15-16. 23-26

15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 23 "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.


SUY NIỆM

Chúa Thánh Thần là Đấng nào? Giáo lý dạy: Ngài là Ngôi Ba Thiên Chúa. Nhưng Ngôi Ba Thiên Chúa là gì trong Ba Ngôi Thiên Chúa?

Chúa Giêsu đã mạc khải: Ngài là Đấng Bảo Trợ, và để hiểu thế nào là Đấng Bảo Trợ,Thánh Augustinô đã đưa ra một chỉ dẫn: Ngài là Tình yêu của Thiên Chúa, là nguyên lý của sự hiệp thông nên một của Cha và Con. Như vậy, Chúa Thánh Thần, là Đấng tiếp tục công việc của Chúa Giêsu qua việc làm cho các lệnh truyền của Chúa được hiện thực, hay nói cách khác, làm cho các môn đệ nhận ra rằng, tình yêu đối với Chúa không là tưởng nhớ những việc đã qua mà Chúa đã thực hiện, nhưng phải cử hành để những việc làm đó luôn được được hiện diện cách sống động trong mọi nơi và mọi lúc. Chính Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, sẽ hành động để giúp Giáo Hội thực thi các huấn lệnh của Chúa cách hoàn hảo.

Chúa Thánh Thần hành động để Giáo Hội nhận ra tình yêu mà Chúa Giêsu đã tỏ bày qua lời giảng dạy, hành động và trọn cả cuộc sống của Người, mà đỉnh cao là cái chết trên Thập Giá, chính là tình yêu mà Ngài là nguyên lý. Vâng, tình yêu của Đức Giêsu tỏ bày cho nhân loại không gì khác tình yêu được tỏ bày giữa các ngôi vị Thiên Chúa, một tình yêu hiến dâng trọn vẹn, trao ban trọn vẹn, đón nhận và đáp trả cách trọn vẹn. Khi đến trần gian Chúa Giêsu cũng đã thể hiện cách trọn hảo về tình yêu mà Thiên Chúa dành để cho con người, một tình yêu quá vĩ đại đến nỗi đức Bênêđictô XVI đã phải thốt lên: “Trong cái chết thập tự của Người, việc ‘Thiên Chúa quay lại chống đối chính mình', đạt đến mức tuyệt đỉnh, khi Người tự hiến chính mình, để nâng con người lên và cứu độ họ - đó là tình yêu trong hình thức triệt để nhất” (Thông điệp Thiên Chúa là Tình yêu, số 12). Quả thật, nếu không có Chúa Thánh Thần soi dẫn chúng ta không thể nào nhìn thấy con người Giêsu chịu nhục hình trên Thập Gía là một vị Thiên Chúa, và không thể nào hiểu nổi cái chết đó là hiến lễ tình yêu của Con Thiên Chúa. Có thể nói, Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, làm cho đức tin được đâm chồi nẩy lộc nơi người tín hữu, nhờ đó họ  nhận được ơn cứu độ như lời Chúa Giêsu đã khẳng định: Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời (Ga 3, 36).

Thế nhưng đức tin không có việc làm là Đức tin chết (Gc 2, 17), vì thế, Chúa Thánh Thần tiếp tục hành động để Giáo Hội nhận ra rằng, tin vào Đức Kitô cũng là yêu mến và tuân giữ những điều Người truyền dạy. Do đó, khi cử hành hiến lễ mỗi ngày trên bàn thờ Hội Thánh nhận ra rằng đây không là hành vi tưởng nhớ được lập lại máy móc, nhưng là hiện tại hóa hành vi yêu thương của Chúa, và Giáo Hội có bổn phận sống điều mình cử hành, có nghĩa tiếp tục làm cho hiến lễ Thập Giá được hiện thực trong từng phút giây của cuộc sống mình. Để có thể chu tất được bổn phận đó, chính Chúa Thánh Thần thánh hóa, hướng dẫn và thúc đẩy Giáo Hội hành động.

Thực thi lệnh truyền yêu thương không chỉ là quan tâm đến nhu cầu vật chất của tha nhân, nhưng trên hết mọi sự, Giáo Hội phải lo toan cho mọi người nhận được ơn cứu độ, đó là cùng đích của sứ vụ mà Giáo Hội nhận từ Chúa Kitô. Vì thế, Giáo Hội có trách nhiệm loan báo làm sao để mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu, người Cha giàu lòng xót thương qua sự dấn thân phục vụ người nghèo, bênh vực kẻ cô thân yếu thế, đấu tranh cho công bằng…,  Chắc chắn khi thi hành nhiệm vụ này Giáo Hội sẽ bị thế gian ghét bỏ, lên án và giết hại, vì thế lực của thế gian là gây chia rẽ, tạo hận thù, chất đầy lòng tham… Đối diện với thế lực này, Chúa Thánh Thần sẽ là nguồn trợ lực, sự ủi an nâng đỡ để Giáo Hội luôn kiên vững trong sứ vụ của mình, như Công đồng Vaticanô II đã khẳng định: “Chúa Thánh Thần không chỉ thánh hóa, dẫn dắt Dân Chúa nhờ các bí tích và những tác vụ của Giáo Hội và trang điểm Dân Chúa bằng những nhân đức, nhưng còn phân phát những ân sủng đặc biệt cho các tín hữu thuộc mọi cấp bậc, khi trao ban ân huệ ‘cho mỗi người theo ý Ngài muốn’ (1 Cr 12,11), nhờ đó, Ngài làm cho họ nên thích hợp và sẵn sàng đảm nhận các công việc và chức vụ khác nhau để canh tân và xây dựng Giáo Hội như lời của thánh Tông Đồ: ‘Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung’ (1 Cr 12,7)” (Hiến chế về Giáo Hội, số 12).

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến để hướng dẫn chúng con thực thi những điều Chúa Giêsu đã dạy chúng con. Amen


Lm. Antôn Hà Văn Minh