Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Lể Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một đời sống mới nhờ quyền năng biến đổi của Chúa Thánh Thần. Xin tiếp tục tuôn đổ tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần trên chúng con, để chúng con luôn cháy lửa yêu mến Chúa và hăng say cộng tác với Chúa trong công cuộc đổi mới mọi loài thọ sinh trên khắp hoàn vũ này. Amen.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG

NGÀY 23/5/2021

 
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (15,26-27; 16,12-15)

Khi ấy, Đức Giê-su phán với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em”.

SUY NIỆM

Cùng với toàn thể Hội thánh, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngày lễ này, trước hết, nhắc chúng ta về biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ, biến đổi họ trở thành những sứ giả loan báo những kỳ công của Thiên Chúa cho muôn dân, nhất là làm chứng cho Tin mừng cứu độ mà Đức Giêsu Kitô phục sinh trao phó cho họ. Biến cố này được hiểu như là khởi đầu công trình tạo dựng mới trong Chúa Thánh Thần. 

Thật ra, Chúa Giêsu biết rất rõ rằng, để có thể chu toàn sứ vụ được trao phó, các môn đệ của Người nhất định cần phải có sức mạnh và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chính vì thế, sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ của Người: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22b).

Vào ngày lãnh nhận bí tích Rửa tội, tất cả các Kitô cũng được lãnh nhận Chúa Thánh Thần để có thể sống xứng đáng một đời sống mới. Quả thật, Chúa Thánh Thần tuôn đổ tràn đầy tâm hồn chúng ta tình yêu Thiên Chúa. Ngài còn ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm để sống đức tin của người môn đệ Đức Kitô. Ngài cũng giúp chúng ta đứng vững trước những lôi cuốn thế gian. Ngài soi sáng để chúng ta nhận ra và thi hành thánh ý của Chúa trong cuộc đời. Chúa Thánh cũng là nguồn ơn giúp chúng ta mỗi ngày thăng tiến trên đường nên thánh.

Hãy để cho ngày lễ hôm nay giúp chúng ta ý thức hơn về sự hiện diện và ơn ban của Chúa Thánh Thần trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Nhờ đó chúng ta biết yêu mến Ngài hơn và nhiệt thành cộng tác với ơn thánh Ngài ban, nhằm làm trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng hữu ích cho phần rỗi của mình và mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một đời sống mới nhờ quyền năng biến đổi của Chúa Thánh Thần. Xin tiếp tục tuôn đổ tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần trên chúng con, để chúng con luôn cháy lửa yêu mến Chúa và hăng say cộng tác với Chúa trong công cuộc đổi mới mọi loài thọ sinh trên khắp hoàn vũ này. Amen.