Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Hôm nay, Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Giáng Sinh, Giáo Hội cử hành phụng vụ tôn kính gia đình Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Mẹ Và thánh Giuse. Đây là dịp thuận lợi để Giáo Hội tôn vinh đời sống gia đình và mời gọi chúng ta xây dựng đời sống gia đình theo những nét đẹp của gia đình Thánh Gia Thất.

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH A

LỄ THÁNH GIA THẤT

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (2: 13-15.19-23)
 

13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!”14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm Lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.19 Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giu-se bên Ai-cập,20 báo mộng cho ông rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi”.21 Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en.22 Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Hê-rô-đê, cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê,23 và đến ở tại một thành kia gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Na-da-rét.

Suy niệm

     Hôm nay, Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Giáng Sinh, Giáo Hội cử hành phụng vụ tôn kính gia đình Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Mẹ Và thánh Giuse. Đây là dịp thuận lợi để Giáo Hội tôn vinh đời sống gia đình và mời gọi chúng ta xây dựng đời sống gia đình theo những nét đẹp của gia đình Thánh Gia Thất.

Trước hết chúng ta được mời gọi chiêm ngắm và học lấy bài học sống tuân theo ý Chúa của gia đình Thánh Gia. Được thiên thần báo mộng cho biết việc Vua Hêrôđê đang mưu toan tìm cách triệt hạ Hài Nhi Giêsu, thánh Giuse đã mau mắn đưa Mẹ Maria và và Chúa Hài Nhi trốn sang Ai Cập vào đêm khuya. Rồi khi vua Hêrôđê băng hà, Chúa lại sai sứ thần đến báo tin và mời gọi thánh Giuse đưa Mẹ Maria và Hài Nhi Giêsu về lại quê hương, thánh nhân đã làm theo lời Chúa gọi mời. Sống tuân theo ý Chúa là một chọn lựa đúng đắn giúp chúng ta có được cuộc sống hạnh phúc đích thực, giúp gia đình chúng ta có một hướng đi bình an và ổn định. Hãy noi gương thánh gia mau mắn đáp lại lời Chúa gởi trao cho chúng ta hằng ngày.

Bài học thứ hai chúng nhận thấy nơi gia đình Thánh Gia Thất chính là sự đồng cộng tác chăm lo cho đời sống gia đình, nhất là lo cho sự an toàn của Hài Nhi Giêsu. Chính cuộc chạy trốn sự săn lùng của Hêrôđê đã cho chúng ta thấy sự mạnh mẽ và can trường của Thánh Gia: bôn ba trong cuộc chạy trốn và đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống nơi đất khách quê người. Nếu không có sự đồng lòng và cảm thông, chắc chắn gia đình Thánh Gia khó vượt qua những trở ngại ấy. Đó là nét đẹp cho mỗi gia đình chúng ta ngày nay noi gương bắt chước để cùng nhau chăm lo cho gia đình, nhất là cho con cái trong sự hiệp thông chia sẻ của vợ chồng.

Lạy Chúa, xin cho mỗi gia đình chúng con biết noi gương gia đình Thánh Gia sống tín trung và thực thị điều Chúa dạy trong cuộc sống hàng ngày. Xin nâng đỡ và cứu giúp bao gia đình hôm nay đang bị thử thách và gặp khó khăn trong cuộc sống. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường