Clock-Time

Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 20, 1-9: Tin Mừng thuật lại câu chuyện về việc mấy phụ nữ ra thăm mồ Chúa Giêsu để chứng minh Chúa Giêsu đã sống lại thật. Cùng một câu chuyện mấy phụ nữ ra thăm mồ Chúa Giêsu, nhưng bốn thánh sử kể lại cách thức khác nhau...

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (20: 1-9)

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu”.3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ.4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó,7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

Suy niệm

“Các bà hãy đi nói với các môn đệ Người, nhất là với Phêrô rằng: Người đến xứ Galilêa trước các ông. ở đó các ông sẽ thấy Người như Người đã từng nói trước”.

Galilê, Điểm Hẹn Của Chúa Giêsu

Tin Mừng thuật lại câu chuyện về việc mấy phụ nữ ra thăm mồ Chúa Giêsu để chứng minh Chúa Giêsu đã sống lại thật. Cùng một câu chuyện mấy phụ nữ ra thăm mồ Chúa Giêsu, nhưng bốn thánh sử kể lại cách thức khác nhau. Tuy vậy, cốt chuyện thì giống nhau: các bà ra thăm mồ Chúa từ sáng sớm; thấy ngôi mộ trống không có xác Chúa; và được thiên thần báo tin Chúa đã sống lại. Và hôm nay chúng ta suy niệm bản văn về trình thuật của thánh Marcô.

Công việc của các bà là đi xức thuốc thơm cho xác Chúa, nhưng vì Chúa đã sống lại không còn đây nữa nên các bà được Chúa đổi thành công tác khác là đi báo tin cho các Tông đồ biết Người đã sống lại. Trước hết phải báo cho Phêrô, vì Phêrô có nhiệm vụ là thủ lãnh các Tông đồ, là nền tảng của Giáo Hội. Các bà được sai đi báo tin cho các Tông đồ rằng Chúa đã sống lại và hẹn sẽ gặp các Tông đồ ở Galilêa, đó là một sứ điệp có tính cách hạn chế, nghĩa là chỉ có các Tông đồ và đặc biệt Phêrô mới trở thành chứng nhân về cuộc phục sinh của Chúa Giêsu, nhờ vào những lần Người hiện ra.

Hơn nữa, việc Chúa Giêsu sống lại, được chứng minh bằng lời Chúa đã nói với các ông trước đó là sẽ gặp các ông ở Galilêa và lời đó được nên trọn: “Nhưng sau khi sống lại, Ta sẽ đi trước các ngươi đến Galilêa”. Mừng Chúa Phục Sinh, Giáo Hội muốn mời gọi chúng ta xác tín hơn nữa vào việc Chúa phục sinh, để nhờ đó chúng ta thực sự vui mừng và hy vọng vào ơn Thiên Chúa phục sinh được thực hiện nơi bản thân từng người. Điều đó cũng đòi hỏi chúng ta phải ý thức hơn khi đọc lời tuyên xưng sau khi truyền phép: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến”. Và đặc biệt, với ơn phục sinh, Giáo Hội muốn chúng ta thực sự sống lại bí tích Rửa tội bằng cách nỗ lực khước từ con người cũ với những lỗi lầm khuyết điểm và những tính mê nết xấu để sống một nếp sống mới với tinh thần của Chúa Kitô Phục Sinh.

Lạy Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh, xin cho chúng con biết chấp nhận những tử nạn trong cuộc sống, để cùng được phục sinh với Chúa cho phần rỗi đời đời. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường