Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Thăng Thiên Năm A - Chúa về trời, sứ điệp của niềm hi vọng

Tin mừng Mt 28:16-20 Khi chứng kiến Chúa Giêsu lên trời, các môn đệ cứ mãi đăm đăm nhìn lên trời, và tin rằng nơi chốn trời cao mà các ông thấy đó chính là nơi Thầy mình ngự trị...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

SUY NIỆM CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN NĂM A

CHÚA VỀ TRỜI - SỨ ĐIỆP CỦA NIỀM HY VỌNG


 
LỜI CHÚA: Mt 28:16-20
 
16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."
 
SUY NIỆM

Biến cố Chúa Giêsu về lên trời về với Cha là sứ điệp của niềm hy vọng mà hơn một lần Đức Giêsu đã tuyên bố với các Tông Đồ: Thầy đi để dọn chỗ cho anh em. Sư điệp một lần nữa minh định: trần gian không là quê hương đích thật của chúng ta, mà hỗ ở của chúng ta chính là nơi Chúa Giêsu dọn sẵn. Đó là nơi nào? Ngôn từ của con người của con người chỉ có thể diễn đạt đó là “chốn trời cao”, là nời mà Chúa Giêsu đang ngự trị bên hữu Chúa Cha. Thật là khó cho trí khôn  của con người để để có thể hình dung ra một nơi mà sau này chúng ta sẽ ở như quê hương đích thật.

Sách Tông đồ công vụ tường thuật, khi chứng kiến Chúa Giêsu lên trời, các môn đệ cứ mãi đăm đăm nhìn lên trời, và tin rằng nơi chốn trời cao mà các ông thấy đó chính là nơi Thầy mình ngự trị, và có lẽ nhiều người chúng ta hôm nay cũng tin như thế, nhưng chốn trời cao mà chúng ta ngong ngóng phải chăng là quê hương đích thật mà chúng ta mong chờ? Chắc chắn không, bởi chốn trời cao không phải là bầu trời mà mắt thịt phàm trần con người nhìn thấy, vì bầu trời cũng chỉ là một không gian vật chất giới hạn không thể là nơi chốn của ngai toà Thiên Chúa. Hệ thống Thái Dương hệ trong vụ trũ nầy cũng chỉ là “bệ chân Ngài”, có nghĩa là không nơi nào trong vũ trụ vật chất nầy là ngai của Thiên Chúa ngự trị.

Vậy Chúa Giêsu lên Trời là lên ở đâu? Sau khi Phục sinh, Chúa Giêsu không còn bị chi phối bởi những định luật tự nhiên, Người thực sự trở về với cội nguồn thần linh, chính Người đã khẳng định điều đó: Người trở về với Cha, trở về với nguồn gốc của sự sống, của sự vĩnh hằng. Về với Cha là về với cội nguồn hạnh phúc nơi không còn khổ đau chi phối, không còn sự hư hoại xâm phạm. Và như vậy về trời là đi ra khỏi thế giới bị nhiễu loạn bởi tham sân si, và chỉ còn là một thế giới chan hoà yêu thương. Vì thế, đôi mắt phàm trần không thể nhìn thấy nơi chốn ngự trị của Thiên Chúa, bởi đôi mắt nầy còn bị những quấy rối của tình dục, của tham lam, của ích kỷ kiêu ngạo, của hận thù ghen ghét làm vẫn đục thì làm sao nhìn thấy vẻ đẹp thanh khiết của nơi chốn Thiên Chúa hiển trị!  Để có thể khám phá chốn trời cao, nơi mà Đức Giêsu dọn sẵn, cần phải có đôi mắt đức tin, đôi mắt của những người thuộc về Chúa, những con người được thanh luyện khỏi vấn vương của tội. Để có được con mắt đó cần phải gặp gỡ Tin Mừng.

Đó là lý do, khi về Trời Chúa đã viết lên sứ điệp hy vọng và gởi trao sứ điêp đó cho các môn đệ qua lệnh truyền hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Vì thế, niềm hy vọng của những người môn đệ Chúa Kitô chính là được về chốn trời cao với Chúa, nhưng niềm hy vọng đó cần được lan toả đến cho nhiều người qua việc loan báo Tin Mừng, đển muôn dân có được đôi mắt đức tin hầu có thể nhận ra niềm hy vọng,  và cậy trông vào niềm hy vọng, và nhờ thế họ cũng được bước vào chốn trời cao.

Có nhận ra quê hương đích thật, con người sẽ không còn để cho quỉ dữ hoành hành, không còn để cho lòng tham gây ra bao nhiêu là bất công, không để cho tính sân gây ra bao hận thù ghét ghen, làm cho cuộc sống bất an, gây hỗn loạn giữa các mối tương giao, và không để cho sự si mê làm cho chúng ta lầm lạc mê muội trong các sự dối trá, gian xảo, lừa gạt tạo ra biết bao là sự đau khổ, và hận thù. Có hy vọng về chốn trời cao với Chúa Giêsu, chúng ta sẵn sàng mỉm cười bao dung với nhau, sẵn sàng tha thứ cho nhau, và luôn hiệp tâm để kiến tạo một cuộc sống an bình.

Lạy Chúa, Chúa về trời không phải để chúng con xa Chúa, nhưng thật là lạ lùng, Chúa về trời để chhúng con được gần Chúa. Gần Chúa qua việc sống trong niềm hy vọng bằng việc thực thi huấn lệnh của Chúa, gần Chúa, qua việc chúng con loan truyền niềm hy vọng đến cho mọi người, và nhất là chúng con nhận ra sự hiện diện với Chúa thật gần gũi khi chúng con cùng với nhau tâm đầu ý hiệp cất tiềng tụng ca và sống yêu thương. Xin cho chúng con luôn sống hân hoan với niềm hy vọng mà Chúa đã gởi đến cho chúng con và hăng say lan toả niềm hy vọng này đến cho mọi người. Amen

Lm. Antôn Hà Văn Minh