Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng A (Mt 3:1-12) - Lm Alfonsô

Sám hối và canh tân là việc làm tự trong thâm tâm con người, một cuộc biến đổi từ bên trong, “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Vì thế, khi thấy có một số đông người Biệt phái và văn nhân chỉ chú ý đến hình thức, cũng đến xin chịu phép rửa mà thiếu sự thực tâm, thì Gioan thẳng thắn bảo: “Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối.

Suy Niệm Lời Chúa
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG A
Ngày 04/12/2022

Bản văn các bài đọc – Nguồn: UBPT/HĐGMVN ấn bản năm 1973

Bài Ðọc I: Is 11,1-10

“Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó”.

Trích sách tiên tri Isaia.

Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa. Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng. Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò (cái) và gấu (cái) sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của Ta. Bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa, như nước tràn đầy đại dương. Ngày ấy gốc Giêsê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân. Các dân sẽ khẩn cầu Ngài, và mộ Ngài sẽ được vinh quang. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 71,2.7-8.12-13.17

Ðáp: Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người (c.7).

Xướng: Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực.

Xướng: Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người cho tới khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất.

Xướng: Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống người cùng khổ.

Xướng: Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca khen người.

Bài Ðọc II: Rm 15,4-9

“Chúa Kitô cứu rỗi hết mọi người”.

Trích thư thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, những gì đã viết ra là có ý để giáo huấn chúng ta, hầu nhờ Thánh Kinh thêm sức và an ủi, chúng ta được cậy trông. Xin Thiên Chúa, nguồn kiên tâm và an ủi, ban cho anh em biết thông cảm với nhau theo gương Chúa Giêsu Kitô, để anh em đồng thanh tôn vinh Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vì thế, anh em hãy tiếp rước nhau như chính Chúa Giêsu đã tiếp nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Vì chúng tôi quả quyết với anh em: để chứng tỏ sự chân thật của Thiên Chúa, Ðức Giêsu Kitô đã phục vụ những người chịu phép cắt bì, hầu xác nhận lời hứa cùng các tổ phụ. Còn dân ngoại, họ tôn thờ Thiên Chúa vì lòng nhân từ Người, như lời chép rằng: “Vì vậy, lạy Chúa, con sẽ cao rao Chúa và sẽ ca tụng danh Chúa giữa các dân ngoại”. Ðó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia! (Lc 3,4.6) – Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. – Alleluia.

“Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 3,1-12)

Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. Chính ông là người mà tiên tri Isaia đã tiên báo: “Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”. Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan.

Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: “Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Ðây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Ðấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Ðấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt”. Ðó là lời Chúa.

người Do Thái ngày xưa và chính chúng ta hôm nay cũng rơi vào tình trạng thụ động đó. Với lời hứa từ ngàn xưa, dân Do Thái mong chờ Đấng Cứu thế sẽ đến, nhưng với thời gian lâu dài họ chẳng còn biết Đấng Cứu Thế là ai, Ngài sẽ làm gì cho họ, và chính họ sẽ phải làm gì để đón đợi Ngài.

Suy niệm

Người ta thường nói:

Trăm nghe không bằng một thấy

Trăm thấy không bằng hiện diện

Hiện diện không bằng chứng kiến

Chứng kiến không bằng chạm vào.

Và đó là điều mà con người hành động, phân xét theo các giác quan mách bảo. Thế nhưng với Thiên Chúa thì không như thế. Bài đọc thứ I trích sách tiên tri Isaia cho biết “Thiên Chúa không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở”. Cũng chính nhờ đó mà dân Do Thái được thắp lên một niềm hy vọng vào lời hứa từ ngàn xưa, muôn dân khát mong chờ Đấng Cứu thế sẽ đến. Trong đống hoang tàn bị tiêu diệt vì tội lỗi ấy, “từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa” . Như một ánh sáng từ cuối con đường hầm, chính là con đường của Mùa Vọng mà Lời Chúa trong ngày Chúa nhật thứ II Mùa Vọng năm A hôm nay hướng tới.

Sau khi giới thiệu khuôn mặt của Đấng Mêssia, thì tiên tri Isaia đã phác hoạ ra một viễn tượng lạ lùng trong tương lai: Nếu mọi người thi hành như theo lời Người dạy bảo, thì sẽ có một nền hoà bình phổ quát được lập nên: “ sói sẽ ở với chiên, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non nuôi chung với nhau, bò cái kết thân cùng gấu cái, sư tử cũng ăn rơm, trẻ thơ giỡn chơi, thọc tay vào hang rắn lục”.

Nhưng rồi, với thời gian, dân Do Thái đã dần quên những lời tiên báo ấy. Nay thời kỳ đã mãn, Thiên Chúa cho Con của Ngài cũng chính là Tin mừng mà trần gian mong chờ. Ngài đã sai Gioan Tiền Hô đi trước dọn đường, chuẩn bị tâm hồn mọi người sẵn sàng đón tiếp Đấng Cứu thế. Với Gioan, vị tiên tri người trực tiếp loan báo “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến” , ngài không vẽ nên con đường khác của mùa Vọng, mà là cùng chung ý hướng với Isaia tiếp nối phần tiếp theo của cùng một con đường, đường cứu chuộc mà muôn dân mong đợi từ Đấng Mêssia.

Ý thức về sứ vụ cao cả của mình là dọn đường cho Đấng Cứu Thế, “Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng”. Chính bản thân Gioan đã chuẩn bị sẵn sàng cho tâm hồn mình bằng một đời sống nhiệm nhặt, khắc khổ và thanh thoát, không để mình bị lệ thuộc vào những của cải vật chất hoặc lối sống hưởng thụ, để là một bằng chứng mời gọi thực hiện một cuộc sám hối, thay đổi tận căn từ trong tâm hồn, lương tâm đến đời sống bên ngoài để sẵn sàng đón Chúa đến.

Sám hối và canh tân là việc làm tự trong thâm tâm con người, một cuộc biến đổi từ bên trong, “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Vì thế, khi thấy có một số đông người Biệt phái và văn nhân chỉ chú ý đến hình thức, cũng đến xin chịu phép rửa mà thiếu sự thực tâm, thì Gioan thẳng thắn bảo: “Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham, vì Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham.”

Lời của Gioan vẫn vang dội qua các thời đại và như một sứ điệp cấp bách gửi đến với chúng ta ngày hôm nay. “Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa.”  Lời nhắc nhở này không phải để chúng ta sám hối vì bị đe dọa và sợ hãi, nhưng vì nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương. Một sự chờ đợi Đấng Cứu Thế đến phải đi đôi với một sự biến đổi. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với con người, Ngài chờ đợi con người trở nên tốt hơn từng ngày.

Mùa Vọng là mùa sám hối để đón Chúa đến. Chúa đã đến âm thầm ở hang đá Bêlem cách đây hơn hai ngàn năm mà mỗi năm chúng ta vẫn long trọng chuẩn bị kỷ niệm. Chúa sẽ đến vào ngày tận thế để thực hiện một cuộc phán xét cuối cùng dành cho con người. Và hôm nay đây, cũng như trong mỗi ngày sống, Chúa vẫn đang đến với chúng ta mỗi ngày qua các biến cố lớn nhỏ, buồn vui của kiếp nhân sinh, qua các bí tích chúng ta cử hành, nhất là qua Bí tích Thánh Thể, Chúa hiện diện trước mặt chúng ta và Người còn muốn ngự vào lòng chúng ta để chúng ta được kết hợp với Người luôn mãi.

Lạy Chúa, Ngài luôn cho chúng con hết cơ hội này đến cơ hội khác để chờ đợi con trở nên tốt hơn. Xin Chúa biến đổi cõi lòng chúng con, để chúng con dám mạnh mẽ thực hiện một cuộc canh tân trong đời sống mình, hầu chuẩn bị đón chờ Con Chúa đến. Amen.