Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay Năm C (Lc 13,1-9) - Lm. Alfonso

Lịch sử đầy dẫy những thí dụ về những người nhờ được người khác kiên nhẫn cho thêm cơ hội nên về sau trở thành những vĩ nhân. Einstein mãi đến hai tuổi mới bắt đầu biết nói bập bẹ. Khi Einstein đến trường, các giáo viên cũng ngã lòng vì sự chậm chạp của ông...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM C

NGÀY 20/03/2022


 

Lm. Alfonso

Bài đọc 1: Xh 3,1-8A.13-15

“Ðấng hiện hữu sai tôi đến với anh em”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môisen chăn chiên cho ông nhạc là Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc, đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai bốc lửa, nhưng không bị thiêu rụi. Môisen nói: “Ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, vì sao bụi gai không bị thiêu rụi”. Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa bụi gai Người gọi ông: “Môisen! Môisen!” Ông thưa: “Dạ con đây!” Chúa nói: “Ngươi đừng đến gần đây. Hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh”. Chúa lại nói: “Ta là Thiên Chúa của Tổ phụ ngươi. Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp”. Môisen che mặt, vì không dám nhìn Thiên Chúa. Chúa nói: “Ta đã thấy dân Ta phải khổ cực ở Ai Cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than kẻ đốc công áp bức. Ta biết nỗi đau khổ của chúng, nên Ta xuống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai Cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật”. Môisen thưa với Thiên Chúa rằng: “Này con sẽ đến với con cái Israel và bảo họ: Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em. Nếu họ hỏi con: “Tên Người là gì?”, con sẽ nói sao với họ?” Thiên Chúa nói với Môisen: “Ta là Ðấng Tự Hữu”. Chúa nói: “Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: “Ðấng Tự Hữu sai tôi đến với anh em”. Thiên Chúa lại nói với Môisen: “Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: “Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp sai tôi đến với anh em”. Ðó là danh Ta cho đến muôn đời, đó là danh Ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ”. Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 và 11

Ðáp: Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a).

Xướng: Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

Xướng: Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng.

Xướng: Chúa thi hành những sự việc công minh, và trả lại quyền lợi cho những người bị ức. Người tỏ cho Môisen được hay đường lối, tỏ công cuộc Người cho con cái Israel.

Xướng: Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người.

Bài ðọc II: 1Cr 10,1-6.10-12

“Ðời sống dân chúng đối với Môisen trong hoang địa được viết ra để răn bảo chúng ta”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay biết điều này, là tất cả cha ông chúng ta đã được ở dưới áng mây, đi ngang qua biển và tất cả nhờ Môisen mà được thanh tẩy, dưới áng mây và trong lòng biển; tất cả đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng, và uống cùng một thức uống thiêng liêng. Thật vậy, tất cả đã uống nước phát xuất từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ: tảng đá ấy chính là Chúa Kitô. Tuy nhiên, không phải phần đông trong họ đã sống đẹp lòng Chúa, vì họ đã bị gục ngã trong hoang địa. Bao nhiêu sự kiện đó nêu gương cho chúng ta, để chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như những người đó đã chiều theo. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách như một số người trong bọn họ đã làm, và đã vong mạng bởi tay một sứ thần huỷ diệt. Những việc đó đã xảy đến cho họ để làm gương, và đã được ghi chép để răn bảo chúng ta là những người đang sống trong thời đại cuối cùng. Thế nên, ai tưởng mình đang đứng vững, hãy ý tứ kẻo ngã. Ðó là lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC TIN MỪNG: 2Cr 6,2

Này là lúc thuận tiện, này là ngày cứu độ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 13,1-9).


Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”. Ngài nói với họ dụ ngôn này: “Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: “Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!” Nhưng anh ta đáp rằng: “Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”. Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Như chúng ta biết, người Do Thái bị trị dưới chế độ của đế quốc La Mã. Vì chịu sự đàn áp nên họ rất dễ hưởng ứng những cuộc bạo động chính trị để hòng lật đổ. Có những người thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê có âm mưu cách mạng như thế, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu sự kiện này, để xem Người có một lập trường, thái độ như thế nào? Họ muốn được nghe từ miệng Chúa Giêsu một sự đồng thuận chống lại chính quyền chiếm đóng. Tuy nhiên, Chúa Giêsu khước từ bày tỏ lập trường về mặt chính trị, và về lãnh vực trần gian.
Ngay cả với mười tám nạn nhân bị tháp Silôê đổ xuống đè chết. Người Do Thái cho rằng những người bị tai hoạ đó là do tội lỗi của chính họ, nên bị trời phạt. Suy nghĩ như thế chẳng khác nào những người khác thấy mình vẫn bình yên vô sự thì cho rằng mình vô tội, nên dễ tự hào về sự tốt lành của mình. Còn Chúa Giêsu không cho rằng những người bị nạn đó là do họ tội lỗi hơn đồng hương của họ. “Các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu”.

Chúa Giêsu trở lại vấn đề này như một điệp khúc: Không, đau khổ không phải do Thiên Chúa gởi đến! Sự thử thách không phải là một sự trừng phạt. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người trở về với lương tâm của mình, Philatô và cả những người Galilê, những kiến trúc sư  kém cỏi hay thợ xây cẩu thả đều cần phải ăn năn. Và tất cả những người khác, họ tưởng rằng mình đứng ngoài cuộc phán quyết sao? Còn anh chị em và tôi, chúng ta có thấy mình liên can về sự đe doạ mà Chúa đã nói, chúng ta có cần hoán cải không?

Chúa Giêsu mạc khải cho ta biết mọi người đều là tội nhân, và được ban cho cơ hội hoán cải để tránh hình phạt của Thiên Chúa. Bài đọc I trích sách Xuất Hành kể chuyện Chúa hiện ra với Môisen, điều đáng ngạc nhiên là Chúa không hiện ra cho ông trong đền thờ mà là trong hoang mạc, Chúa hiện ra không phải khi Môisen đang cầu nguyện mà trong lúc ông đang chăn cừu. Chúa hiện ra cho Môisen ở một nơi phàm trần và giữa sinh hoạt thường ngày là một sứ điệp mời chúng ta tìm kiếm sự thiêng thánh để gặp Chúa ngay trong đời sống thường ngày. Vâng, Thiên Chúa mặc khải Danh Ngài siêu việt và hằng hữu. Một vị Thiên Chúa động lòng trắc ẩn trước cảnh cùng khốn của dân Ngài nên đã sai ông Môisen đi giải phóng dân Ngài khỏi cảnh nô lệ, đưa họ tới sự tự do.

Tự do là điều mà con người vươn tới. Ngay cả trong các tuyên ngôn của các quốc gia cũng đề cập hàng đầu tới sự tự do là khát vọng của con người. Liệu chúng ta có đang sống trong tự do của ân sủng Thiên Chúa hay không?

Thiên Chúa thật buồn khi con người sống trong nô lệ tội lỗi. Dụ ngôn Tin mừng hôm nay đề cập tới việc con người ta cứ ở mãi trong tội, như cây vả mà ông chủ vườn tìm trái đã ba năm mà vẫn không sinh hoa kết trái. Điều này ám chỉ đến ba năm thi hành sứ vụ của Chúa Giêsu rao giảng về sự sám hối, trở lại vậy mà lòng dân Israel vẫn trơ như đá. Bởi vậy Thiên Chúa là Đấng thưởng phạt công minh như ông chủ vườn ra lệnh đốn bỏ nó đi, để khỏi chật đất, để khỏi tốn công chăm sóc, để dành chỗ trồng cây khác hữu ích hơn.

Dẫu vậy, bên cạnh đó, thánh sử Luca còn là vị kể lại lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa, rằng Ngài còn là một Đấng đầy nhẫn nại trước con người tội lỗi. Chúa Giêsu dùng hình ảnh “Người làm vườn” đầy tình thương với “cây vả” là những người tội lỗi. Người đến không phải vì người công chính mà vì các tội nhân. Người làm vườn vẫn chưa nản lòng, anh vẫn còn hy vọng nơi cây vả, nên xin ông chủ cho thêm thời hạn một năm nữa.
 
Lịch sử đầy dẫy những thí dụ về những người nhờ được người khác kiên nhẫn cho thêm cơ hội nên về sau trở thành những vĩ nhân. Einstein mãi đến hai tuổi mới bắt đầu biết nói bập bẹ. Khi Einstein đến trường, các giáo viên cũng ngã lòng vì sự chậm chạp của ông. Vậy mà Einstein đã trở thành nhà bác học được đánh giá là nổi bật nhất của thế kỷ.

Có một điều là người miền Nam đọc tên “cây vả” với âm của “cây giả” như nhau. Liệu chúng ta có đang sống như những cây giả không? Nhiều lúc đời sống đạo đức của chúng ta, cứ hứa là mình sẽ sống tốt hơn nhưng rồi đâu lại vào đấy. Ân sủng Chúa vẫn chờ đợi chúng ta hoán cải. Như người làm vườn trong thời gian này không bỏ mặc cây vả, nhưng sẽ tích cực vun xới, bón phân, bồi dưỡng tưới mát và chăm sóc cho nó với hy vọng “may ra nó có quả chăng”. Dụ ngôn không cho ta biết kết quả cuối cùng thế nào. Nhưng có một điều là tình yêu luôn mang tính đòi hỏi. Vì thế chúng ta không nên bỏ câu cuối này: “bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”. Tình yêu mời gọi chúng ta hoán cải dẫu chúng ta đang ở điểm nào của bước tiến đi nữa. Một cây giả là một cây không có sự sống, không có phát triển, là một cây chỉ có màu sắc như thật nhưng vẫn là cây giả. Một con người giả trân là một con người không có bước tiến nên thánh, không có sự hoán cải.

Chuyện người ta minh họa rằng quỷ Satan phàn nàn với Chúa: “Ngài không công bằng. Nhiều tội nhân làm điều sai trái và Ngài lại đón nhận họ. Thật ra, có người tội lỗi và lại vấp váp sáu bảy lần rồi trở lại, vậy mà Ngài vẫn đón nhận. Còn tôi chỉ phạm một lỗi lớn mà Ngài kết án tôi đời đời. Chúa nói với Satan: “Đã bao giờ ngươi ăn năn và xin tha thứ chưa?”

Lạy Chúa, Ngài đã tuyển chọn con trong kế hoạch nhiệm mầu của Ngài, yêu thương chăm sóc con cách đặc biệt, và chờ mong con sinh ra hoa trái tốt tươi. Xin cho con sống Mùa Chay thánh như là thời gian thuận tiện cho một đòi hỏi triệt để nào đó của Tin Mừng, để cây vả nhân đức và luân lý đời con trổ sinh hoa trái tốt tươi. Amen.