Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa Giêsu, những gì con người cho là không thể thì đối với Chúa thì hoàn toàn có thể. Chúa luôn muốn những điều tốt nhất cho chúng con. Xin cho chúng con luôn giữ vững niềm tin rằng: Chúa luôn mang đến những gì là tốt nhất cho mỗi người chúng con.
SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN
NGÀY 25/7/2021

 
 
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (6,1-15)

1 Hôm đó, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là Biển Hồ Tibêria.2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm.3 Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ.4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do Thái.5 Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philípphê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi.7 Ông Philípphê đáp: "Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút”.8 Một trong các môn đệ, là ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, thưa với Người:9 "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!”10 Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi”. Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn.11 Vậy, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi”.13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng.14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!”15 Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay thuật lại: “Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tibêria và có đông đảo dân chúng đi theo Người. Đức Giêsu hỏi ông Philípphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Ông Philípphê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút”. Trước tình hình đó, ông Anrê thưa với Đức Giêsu: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” Đức Giêsu nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi”.

Đối với các môn đệ, để nuôi khoảng hơn năm ngàn người với chỉ năm chiếc bánh và hai con cá thì là điều không thể. Thế nhưng đối với Đức Giêsu, điều này thì hoàn toàn có thể. Đức Giêsu là Thiên Chúa. Người có thể làm bất cứ điều gì nếu Người muốn. Tin mừng hôm nay không chỉ cho chúng ta thấy điều đó mà còn mời gọi chúng ta hướng đến khả năng khác của Đức Giêsu, khả năng nuôi dưỡng linh hồn chúng ta bằng tình yêu và ân sủng của Người.

Trong cuộc sống, khi đứng trước những khó khăn thử thách mà chúng ta cho rằng, chúng ta không thể vượt qua với khả năng của mình. chúng ta thường phải đối diện với hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, chúng ta không biết làm thế nào để vượt qua những khó khăn thử thách đó. Trạng thái này có thể dẫn chúng ta thất vọng và buông xuôi. Khi đối diện với những trạng thái này, chúng ta được mời gọi hướng nhìn lên Đức Giêsu với một niềm tin tưởng và phó thác: Đức Giêsu có thể làm được tất cả mọi sự nếu Người muốn.

Vấn đề thứ hai chúng ta thường phải đối diện là, khả năng phân biệt giữa ý muốn của Thiên Chúa và những ý tưởng giới hạn của mình. Khi ở trong trạng thái này, chúng ta rất thường đề cao ý tưởng của mình, cái mà chúng ta nghĩ là đúng và tốt. Và chúng ta sống với cái ý tưởng đó. Khi đối diện với vấn đề này, chúng ta được mời gọi xem xét cẩn trọng để tìm ra và sống ý muốn của Thiên Chúa. Bởi vì ý muốn của Thiên Chúa thì khác và tốt hơn rất nhiều so với những ý tưởng giới hạn của chúng ta. Thiên Chúa biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Mỗi người chúng ta đều nằm trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, những gì con người cho là không thể thì đối với Chúa thì hoàn toàn có thể. Chúa luôn muốn những điều tốt nhất cho chúng con. Xin cho chúng con luôn giữ vững niềm tin rằng: Chúa luôn mang đến những gì là tốt nhất cho mỗi người chúng con. Amen.