Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn khát khao tìm Chúa, tìm sự thiện và chân lý khi đối thoại với Chúa trong cầu nguyện và đối thoại với tha nhân trong những giao tiếp hằng ngày. Để qua đó, tất cả chúng con không còn thấy mình đói, bị bỏ rơi vì có Chúa ở cùng, có những người anh chị em đồng hành với chúng con.

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

NGÀY 01/8/2021

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (6,24-35)

24 Một hôm, khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” 26 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận”. 28 Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” 29 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến”. 30 Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? 31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời”. 32 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”. 34 Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy”. 35 Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!

SUY NIỆM

Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, những người Do Thái đã tìm Chúa Giêsu. Có lẽ mỗi người trong họ có những mục đích khác nhau, thế nhưng điều mà Chúa nhận định chạm đúng sự thật nơi lòng họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê”. Họ tìm Chúa không phải vì Chúa mà là chính cơn đói khát của họ. Từ sự đói khát về mặt thể xác, Chúa gợi lên cơn đói khát thiêng liêng. Từ lương thực mau hư nát dẫn đến cái chết ở trần gian, Chúa gợi lên thứ lương thực trường tồn đem lại cuộc sống muôn đời. Tiếp theo, Chúa dẫn họ đi vào một cuộc đối thoại đặc biệt: giữa một người và một nhóm người; giữa Chúa và dân Người…

“Đối thoại” nghĩa là nói, là ngỏ với người khác và trong tinh thần liên kết tha nhân, để xây dựng tình liên đới. "Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Dt 1,1). Thiên Chúa cũng đã từng nhiều lần đối thoại với con người, Ngài nói và con người đáp lời. Và không chỉ trong các cuộc đối thoại nơi chương 6 này, cũng không ít lần con người không coi trọng cuộc đối thoại ấy: họ chỉ biết làm theo lời mình. Muốn đối thoại, trước hết phải biết lắng nghe: lắng nghe những điều người khác muốn nói chứ không phải những điều mình muốn nghe; và cùng truy tầm sự thật. Đối thoại đòi hỏi người trong cuộc phải loại bỏ những thành kiến cố hữu để thong dong đón nhận quan điểm của người khác.

Cuộc đối thoại sẽ giúp cho những chủ thể đối thoại cùng hướng về Chúa, nhìn thấy Chúa nơi tha nhân, và cùng nhau tìm kiếm chân lý nơi Đấng là chân lý. Người Do Thái khi tìm Chúa Giêsu, họ không khao khát tìm chân lý mà là khao khát tìm thấy điều họ muốn. Họ vẫn khát, vẫn đói vì họ chưa tin vào Chúa: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ”.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn khát khao tìm Chúa, tìm sự thiện và chân lý khi đối thoại với Chúa trong cầu nguyện và đối thoại với tha nhân trong những giao tiếp hằng ngày. Để qua đó, tất cả chúng con không còn thấy mình đói, bị bỏ rơi vì có Chúa ở cùng, có những người anh chị em đồng hành với chúng con. Amen.