Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XXIV Thường Niên C (Lc 15:1 - 32) - Lm Alfonsô

Khi xét đoán về cách đối xử của Chúa Giêsu dành cho người có tội, người biệt phái và luật sĩ tự coi mình là tốt lành, trên kẻ khác, và tự tách mình ra thành những người “phái tách biệt”, và họ sẵn sàng dùng luật xét đoán người khác...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XXIV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C

NGÀY 11/09/2022

Bài đọc 1: Xh 32,7-11.13-14

“Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môisen rằng: “Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai Cập đã phạm tội. Chúng đã sớm bỏ đường lối Ta đã chỉ dạy cho chúng, chúng đã đúc tượng bò con và sấp mình thờ lạy nó; chúng đã dâng lên nó của lễ hiến tế và nói rằng: “Hỡi Israel, này là Thiên Chúa ngươi, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập”. Chúa phán cùng Môisen: “Ta thấy rõ dân này là một dân cứng cổ. Ngươi hãy để Ta làm, Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với chúng và sẽ huỷ diệt chúng, rồi Ta sẽ làm cho ngươi trở nên tổ phụ một dân tộc vĩ đại”.

Môisen van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rằng: “Lạy Chúa, tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đã dùng quyền lực và cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất Ai Cập? Xin Chúa nhớ đến Abraham, Isaac và Israel tôi tớ Chúa, vì chính Chúa đã thề hứa rằng: “Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiều như sao trên trời. Ta sẽ ban cho con cháu các ngươi toàn cõi xứ này như lời Ta đã hứa, và các ngươi sẽ chiếm hữu xứ này mãi mãi”. Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người. Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 50,3-4.12-13.17 và 19

Đáp: Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng cha tôi (Lc 15, 18).

1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác.

2) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.

3) Lạy Chúa, xin mở môi con, miệng con sẽ loan truyền lời ca khen. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát, lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát khiêm cung.

Bài đọc II: 1Tm 1,12-17

“Đức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian để cứu độ những người tội lỗi”.

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông đồ gởi Timôthê.

Cha cảm tạ Đấng đã ban sức mạnh cho cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì Người đã kể cha là người trung tín, khi đặt cha thi hành chức vụ: dù trước kia cha là kẻ nói phạm thượng, bắt đạo và kiêu căng, nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót, vì cha vô tình làm những sự ấy trong lúc cha chưa tin. Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đã tràn lan dồi dào cùng với đức tin và đức mến trong Đức Giêsu Kitô. Lời nói chân thật và đáng tiếp nhận mọi đàng là: Đức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi, trong số ấy, cha là người thứ nhất. Vì thế, cha được hưởng nhờ ơn thương xót, là Đức Giêsu Kitô tỏ ra tất cả lòng khoan dung trong cha trước hết, để nêu gương cho những ai sẽ tin vào Người hầu được sống đời đời. Danh dự và vinh quang (xin dâng về) Thiên Chúa độc nhất, hằng sống, vô hình, là Vua muôn đời. Amen! Đó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia! (Ga 14,23) – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. – Alleluia.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (15,1-32)

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!” Cũng vậy, Tôi bảo các ông: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.

“Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: ‘Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất’. Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Các Thiên Thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm

Trình thuật sách Xuất hành cho chúng ta biết, sau khi dân Do Thái được tự do khỏi Ai Cập, Thiên Chúa đã thiết lập Giao Ước với họ để củng cố trật tự cho dân. Thiên Chúa chọn Israel làm dân riêng của mình, và đối lại dân chúng chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa, trung thành với giới răn của Ngài. Tuy nhiên, không lâu sau khi ký kết Giao Ước, dân đã ra ô hợp, bội thề với Chúa. Họ đã đúc con bò vàng là ngẫu tượng về ngành nông nhiệp trù phú để thờ thay thế việc thờ phượng Thiên Chúa. Tệ hơn nữa, họ xúc phạm đến Thiên Chúa cách nặng nề khi coi bò vàng như là thần cứu tinh đã giải thoát họ ra khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Sự bất trung và cứng đầu của họ đã khiến Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ và muốn huỷ diệt họ. Nhưng nhờ Môisen tha thiết cầu xin Chúa tha thứ cho dân, cuối cùng Ngài đã mủi lòng và sẵn sàng tha thứ cho dân. 

Việc Chúa Giêsu tiếp tục là hình ảnh tỏ bày lòng thương xót của Thiên Chúa làm cho người biệt phái và luật sĩ có ý châm chọt: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng”. Khi xét đoán về cách đối xử của Chúa Giêsu dành cho người có tội, người biệt phái và luật sĩ tự coi mình là tốt lành, trên kẻ khác, và tự tách mình ra thành những người “phái tách biệt”, và họ sẵn sàng dùng luật xét đoán người khác.

Nhân cớ sự đó, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn Con chiên lạc” và “Đồng bạc bị mất” để khuyên bảo họ. Con chiên lạc đàn vì lý do nào ta không rõ, có thể do nó tự tách ra khỏi đàn, có khi là muốn tìm đồng cỏ mà nó nghĩ sẽ tốt tươi hơn, có khi vì mê mải ở đâu đó mà quên lối về, có khi bị vướng vô bẫy giăng mắc, cũng có khi nó tự cao rằng đàn này thật không xứng với mình… Trong khi ấy, Thiên Chúa được sánh ví như hình ảnh người mục tử sẵn sàng bỏ lại chín mươi chín con chiên để đi tìm một con chiên đi lạc. Lúc đó, nó có thể đang trong hoàn cảnh cùng cực, lấm lem, bơ vơ, sợ hãi, và đối diện với sự nguy hiểm vì không nhận được sự chăm sóc của chủ nó càng không có sự bảo vệ tập thể. Nếu xét về góc độ toán học thì ông chủ này quả là vô lý khi chấp nhận bỏ lại 99 con để chỉ đi tìm 1 con bị lạc, trong khi “vắng mợ thì chợ vẫn đông”, một con bị tiêu hao thì chủ chiên cũng không bị thiệt hại mấy, vậy hà tất phải cất công đi tìm kiếm nó làm gì, tìm chưa chắt nó còn sống và nguyên vẹn. Dẫu thế, với bản chất của người chủ chiên tốt lành, ông đã lên đường đi tìm, ông không đánh giá dựa trên số lượng, cũng không bên trọng bên khinh. Điều quan trọng với người chủ chiên chính là mỗi một con chiên đều có giá trị trước mặt ông. Ông toan liệu để chín mươi chín con ở lại trong an toàn và rồi cất bước đi tìm cho bằng được con chiên lạc. Khi tìm được chú chiên đi hoang rồi thì người mục tử nhân lành chẳng đánh đòn hay đuổi con chiên ấy đi, nhưng lại vác nó lên vai, ôm nó vào lòng, thể hiện sự trân trọng, nâng niu và yêu thương như nó chưa hề đi hoang. Vâng, Thiên Chúa là như thế đó, Ngài chấp nhận tha thứ tất cả.

Hay dụ ngôn "Đồng bạc bị mất". đồng bạc chỉ có giá trị nhỏ thôi nhưng người phụ nữ đã “đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy”. Có thể nói bà không những vừa tốn công vừa tốn cả sức mà còn tốn cả chất xám và sự kiên nhẫn để "mò kim đáy biển..." Hẳn là mỗi một đồng bạc mang điều gì đó gắn liền với bà, có cả sự chắt chiu, với giá trị một ngày công lao động, bao tâm huyết và cả công sức mồ hôi sớm mai tối hôm của bà. Nên khi tìm được rồi thì bà vui mừng mời hàng xóm láng giềng đến chung vui, bà quên hết những cực nhọc cùng việc đã căng mắt lục lọi tìm kiếm. Đối với bà, “nỗi buồn chia đôi buồn còn một nửa; niềm vui chia đôi, vui gấp hai lần”. Và Thiên Chúa là thế đó.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay làm toát lên bản chất của Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa luôn yêu thương con người, nên đã khiến những điều xem ra nghịch lý đó được trở nên hợp lý. Cũng như chúng ta đều biết Blaise Pascal là một thần đồng toán học và một nhà khoa học vĩ đại, nhưng ít người biết ông là người đầu tiên nêu lên bản chất giới hạn của toán học nói riêng và tư duy duy lý nói chung với câu nói để đời: “Trái tim có những lý lẽ riêng mà lý trí không thể hiểu nổi”. Trong thơ thánh Phaolô nhắc lại cho ông Timôthê về lòng thương xót mà Thiên Chúa đã ban cho ngài: “Dù trước kia cha là kẻ nói phạm thượng, bắt đạo và kiêu căng, nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót. Đúng vậy, nếu Chúa không tha thứ, thì Phaolô không thể được phần phúc rao giảng về Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương tạo dựng chúng con từ hư không. “Ngài lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con”. Thật hạnh phúc khi được Chúa quan tâm đến từng người, như thể mỗi người chúng con là duy nhất. Xin cho mỗi người chúng con nhận ra tình yêu ấy mà cố gắng sống tốt mỗi ngày, vì biết rằng các Thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”. Amen.

Lm Alfonsô