Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 15: 1-8: Hình ảnh cây nho diễn tả một thực tại mang tính thánh thiêng về sự hiệp thông trong chính Thân Thể của Người. Chúa Giêsu ví mình là Cây Nho Thật, thông ban sự sống thần linh cho nhân loại là các cành nho.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH


 


Bài Ðọc I: Cv 9,26-31

"Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường đã thấy Chúa thế nào".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi tới Giêrusalem, Saolô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ; nhưng mọi người đều sợ ngài, không tin rằng ngài đã trở thành môn đệ. Barnaba dẫn ngài đến gặp các Tông đồ, và ngài thuật lại cho các ông biết trên đường ngài đã thấy Chúa thế nào, đã được Chúa phán dạy, và tại Ðamas ngài dạn dĩ xưng danh Ðức Giêsu thế nào. Và từ đó, ngài ra vào Giêrusalem với các ông, và dạn dĩ xưng danh Chúa. Ngài cũng giảng dạy cho dân ngoại, và tranh luận với những người Hy-lạp, nên họ tìm cách giết ngài. Các anh em biết việc đó, nên đem ngài xuống Xêsarêa, rồi tiễn đưa ngài về Tarsê.

Hội Thánh được bình an trong miền Giuđêa, Galilêa và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được xây dựng và đầy ơn an ủi của Thánh Thần. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 21,26b-27.28 và 30.31-32

Ðáp: Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội. Con sẽ làm trọn những lời khấn hứa của con, trước mặt những người tôn sợ Chúa. Bạn cơ bần sẽ ăn và được no nê, những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa: "Tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời".

Xướng: Thiên hạ sẽ ghi lòng và trở về với Chúa, khắp cùng bờ cõi địa cầu; và toàn thể bá tánh chư dân sẽ phủ phục trước thiên nhan Chúa. Bao người ngủ trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa; bao kẻ nằm xuống bụi tro sẽ sấp mình trước thiên nhan. Và linh hồn con sẽ sống cho chính Chúa.

Xướng: Miêu duệ con sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho thế hệ tương lai, và chúng kể cho dân hậu sinh biết đức công minh Chúa, rằng: "Ðiều đó Chúa đã làm".

Bài Ðọc II: 1 Ga 3,18-24

"Ðây là giới răn của Người: là chúng ta phải yêu thương nhau".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Do đó, chúng ta biết mình thuộc về sự thật, và sẽ được vững lòng trước mặt Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta và Người thông biết mọi sự.

Các con thân mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng được Người ban cho, vì chúng ta giữ giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người.

Và đây là giới răn của Người: Chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau, như Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người, thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta. Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 15,4 và 5b

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Các con hãy ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con; ai ở trong Thầy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái". - Alleluia.

 

Phúc Âm: Ga 15,1-8


"Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái".

1Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 5Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. 

Suy niệm:

Với nhà vườn, thường thì sau mỗi một đợt cây ra bông kết trái, người ta cắt tỉa các nhánh cây, để các vụ tiếp sau đó, cây sinh bông kết trái nhiều hơn. Quan sát từ chính kinh nghiệm trồng trọt gần gũi trong cuộc sống hàng ngày, Chúa Giêsu đã đề cập tới việc chăm sóc nho là một loại dây leo sống lâu năm. Người trồng nho cũng phải cắt tỉa để cây nho có sức đâm chồi mới và sinh trái nhiều hơn.

Cần cắt tỉa những nhánh trái tính trái nết, những nhánh mọc “hỗn”, những nhánh không ra bông kết trái, những nhánh mà nếu để thì chẳng đi tới đâu, những nhánh rườm rà không thích hợp. Tuy nhiên, cũng phải cắt tỉa nâng niu cho cây được sống, được mang lại kết quả tốt, chứ không phải tỉa đại cắt đùa bất chấp. Vâng, chính khi được cắt tỉa trong môi trường khắc nghiệt như thế, vào một ngày không xa, cây nho rồi sẽ lại nặng trĩu những quả ngọt.

Hình ảnh cây nho diễn tả một thực tại mang tính thánh thiêng về sự hiệp thông trong chính Thân Thể của Người. Chúa Giêsu ví mình là Cây Nho Thật, thông ban sự sống thần linh cho nhân loại là các cành nho. Để có thể sống hiệp thông với Chúa Giêsu, chúng ta cần biết bỏ đi những ý riêng của mình, các cành các nhánh nho cần biết gắn kết với thân cây một cách chặt chẽ để có thể đón nhận dưỡng chất từ cây.

Thế nhưng, đó không phải là kiểu gắn kết theo dạng “keo dán sắt” cách vô hồn. Hoặc nhánh cây nào nghĩ rằng mình cứng cáp rồi, có thể sống độc lập mà không cần nhờ vào thân cây để nhận dưỡng chất. Chính sự ngạo mạn nguy hiểm và sai lầm ấy sẽ dẫn nó đến kết cục mau héo tàn.

Qua hình ảnh cây nho, Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta sống kết hiệp mật thiết với Người một cách trọn vẹn để được hạnh phúc đời đời. Đó là một sự gắn kết sống động, liên đới từ thân nho tới cành, tới lá. Như nhánh cây không thể lìa thân cây thế nào, Chúa Giêsu cho thấy, chúng ta không thể nào sống mà không nhờ Người như vậy.

Chúa Giêsu đã lặp đi lặp lại cụm từ “ở lại trong Thầy” để tha thiết mời gọi sự vun đắp. Đây là ngôn ngữ của tình yêu mà chỉ khi yêu thực sự mới mong muốn gắn kết không rời và ở lại trong nhau. Tình yêu của Chúa Giêsu đã được minh chứng bằng nhiều dấu chỉ. Cụ thể nhất, như thân cây sẵn lòng trao ban nhựa sống trong thân thể cho cành lá mà không tính toán, Chúa Giêsu cũng trao ban thậm chí cả mạng sống cho người mình yêu. Người lại còn tiếp tục trao ban cách sống động qua chính Bí tích Thánh Thể là Bí tích Tình Yêu mà chúng ta mỗi khi cử hành, rước lấy Mình Thánh Chúa, chúng ta càng được tháp nhập vào sự sống thần linh của chính Thiên Chúa, được ở lại trong Chúa, để Chúa lớn lên trong ta từng ngày.

Thật sự mà nói, chúng ta không thể nào yêu như Chúa đã yêu. Nhưng Chúa muốn chúng ta “Hãy ở lại trong Thầy”. Người muốn chúng ta đừng buông bỏ những gì chúng ta có thể cố gắng. Và với những cố gắng nhỏ nhoi, đầy yếu đuối của chúng ta, Chúa sẽ đoái xem và thêm sức cho ta từng ngày. Khi ở trong Chúa, chính Người sẽ bồi đắp thêm cho những khoảng trống mà chúng ta không thể nào lấp đầy, vì Chúa biết, “vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”.

Lạy Chúa, trước những khuyết điểm và bất toàn của chúng con, Chúa vẫn muốn chúng con cố gắng lên mỗi ngày, gắn kết với Chúa nhiều hơn nữa. Xin cho con ý thức mình chỉ có thể sống và sống sung mãn khi được nhận lãnh chính nguồn ơn của Chúa. Xin Chúa giúp con luôn biết ở lại trong Chúa như Chúa luôn ở lại trong Chúa Cha. Amen.


Lm. Alfonso