Clock-Time

Suy niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C

Tin mừng Ga 13, 32-35: Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.
LỜI CHÚA: Ga, 13, 31-35

 
31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: "Nơi tôi đi, các người không thể đến được", bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau."

SUY NIỆM

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu cảm nhận được “giờ” đã đến. Người đã thổ lộ tâm tình với Chúa Cha và với các môn đệ. Những tâm tình không bi lụy nhưng là tâm tình chan chứa yêu thương của người con thảo đối với cha, và của người thầy đối với môn đệ.

Lạy Cha xin hãy tôn vinh Cha, thật không thể nào diễn tả cho hết tình thảo hiếu  của Chúa Giêsu dành cho Cha. Thgật vậy, trong thơ gởi tín hữu Philipphê, Thánh Phaolô Tông đồ đã diễn tả: Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trìđịa vị ngang hàng với Thiên Chúa,nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang.Người lại còn hạ mình,vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,chết trên cây thập tự.

(Phl 2, 6.8). Vâng, Vì vâng theo thánh ý Cha, Đức Kitô đã sẵn sàng đón nhận chén đắng Cha trao, để qua đó, Thiên Chúa hoàn tất ý định cứu chuộc con người. Và qua cái chết Chúa Giêsu trên Thập Giá, Thiên Chúa muốn chứng tỏ cho Satan, thế lực chống phá công trình tạo dựng của Ngài, nhận ra rằng, Ngài luôn là Thiên Chúa toàn năng, và sức mạnh của Ngài không nằm ở đâu khác chính là tình yêu. Tình yêu của Con dành cho Cha, và tình yêu của Thiên Chúa dành để cho nhân loại. Chình nhờ sự hiến thân của Chúa Giêsu, thần chết bịu hủy diệt, vinh quang Thiên Chúa được tỏ rạng.

Đấy chính là lý do Chúa Giêsu thốt lên: xin cha hay tôn vinh Cha, lời minh định, Người sẵn sàng thực hiện ý Cha, sẵn sàng uống cạn chén đắng Cha trao, tất cả được thực thi trong tâm tình thảo hiếu đối với Cha.

Chúa Giêsu còn muốn việc tôn vinh danh Cha cũng được thực hiện nơi các môn đệ: các con hãy yêu thương nhau. Một lời trăn trối của Thầy, cảm động biết bao! Nhưng chính trong lời trăn trối này, Chúa Giêsu cũng muốn các môn đệ nhận ra rằng, bước theo Ngươì, cũng phải mang lấy tâm tình của Người, tâm tình của người con dành cho Cha, vì thế các môn đệ cũng có trách nhiệm tôn vinh Danh Cha, tôn vinh qua việc hiệp nhất yêu thương nhau: Người ta cứ dấu nầy mà nhận biết các con là môn đệ Thầy: Các con hãy yêu thương nhau. Như cha yêu mến Thầy, thầy yêu mến cha, thì các môn đệ cũng phải yêu nhau, đó là dấu chỉ thuộc về Chúa Kitô.

Lời trăn trối yêu thương đã trở thành gia tài của Giáo Hội. Và Giáo Hội thực sự chỉ là Giáo Hội của Chúa Kitô, khi Giáo Hội chu tất huấn lệnh này của Chúa Kitô thật chỉnh chu: các con hãy yêu thương nhau. Đó là nền tảng làm nên dấu chỉ của Vương quốc Thiên Chúa, một Vương quốc chỉ có an hòa, hiệp nhất với nhau, vương quôc không có hận tù, ghanh ghét, không có bạo lực và đầy lòng xót thương.

Lạy Chúa, xin cho chúng con cùng với Chúa tôn vinh Danh Cha qua cuộc sống chan chứa tâm tình thảo hiếu bằng cách chu tất huấn lệnh của Chúa: các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Amen

Lm. Antôn Hà Văn Minh