Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật V Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 13-16: Chúa Giêsu đã dùng hai hình ảnh hết sức gần gũi với đời sống của chúng ta, để dạy chúng ta trở thành một Ki-tô hữu “đích thực” đó là: muối và ánh sáng. 
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN A
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mat-thêu (Mt 5: 13-16)

13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
 

SUY NIỆM

Qua trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã dùng hai hình ảnh hết sức gần gũi với đời sống của chúng ta, để dạy chúng ta trở thành một Ki-tô hữu “đích thực” đó là: muối và ánh sáng. 

Hai hình ảnh Chúa Giêsu nói đến trong trang Tin Mừng rất thực tế và cần thiết cho đời sống con người.

Trước hết là hình ảnh muối: Chúng ta thử suy nghĩ xem, nếu trong thức ăn thiếu muối thì thức ăn đó như thế nào? Chắc chắn sẽ làm cho thức ăn đó nhạt nhẽo và không hấp dẫn.  Nếu cơ thể của chúng ta thiếu chất muối thì con người chúng ta sẽ như thế nào? ….

Hình ảnh thứ hai là ánh sáng: Nếu không có ánh sáng của mặt trời, nhân loại, cỏ cây, muôn thú sẽ sống ra sao? Chắc chắn chúng khó phát triển và tồn tại. 

Từ những hình ảnh trên, Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta sống để làm chứng cho Chúa và đem tình yêu của Chúa đến cho những người chưa nhận biết Chúa là Đấng tốt lành và luôn yêu thương nhân loại. 

Vậy làm thế nào để mỗi người chúng ta trở thành muối và ánh sáng? Chúng ta hãy thực hành điều Chúa dạy cách cụ thể như lời ngôn sứ Isaia đã nói: “Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?”. 

Yêu thương, quan tâm những người thân trong gia đình và những người nghèo khổ cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, thì một cách nào đó, chúng ta đã trở thành muối và ánh sáng để lan toả tình yêu của Chúa đến cho người khác. 

 Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con mỗi ngày biết thực thi những lời Chúa dạy. Xin cho chúng con trở nên như muối và ánh sáng bằng một việc làm cụ thể: Biết quan tâm đến những người đau khổ, bệnh tật, nghèo đói nhất là những người thân trong gia đình của chúng con.  Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường