Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 15: 9-17:   Tin mừng của mùa Phục sinh giúp chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu vô biên của Thiên Chúa ngang qua cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

NGÀY 09/05/2021

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH B


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15:9-17)

9 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.


SUY NIỆM

  Tin mừng của mùa Phục sinh giúp chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu vô biên của Thiên Chúa ngang qua cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Có lẽ đây là cơ hội giúp chúng ta gặp Đấng phục sinh để được biến đổi, để nhận ra tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho nhân loại trong đó có cả chúng ta nữa.

Chúa yêu thương chúng ta dẫu cho mình bất xứng và còn nhiều tội lỗi. Ngài vẫn mời gọi chúng ta “yêu như Chúa”, với một “tình nhưng không” - yêu một cách vô vị lợi, không xét đoán, không toan tính, và luôn cảm thông, tha thứ cho mọi người. Trước lời mời gọi như thế, chúng ta có khi chùn bước khi nhận rằng “mình không thể”, nhưng với ơn Chúa, Ngài sẽ biến chúng ta thành một phần dự án trong tình yêu của Ngài như một Phêrô chối Chúa, hay một Phaolô bắt đạo Chúa, hay một Augustino tội lỗi.

Chúa Giêsu đã chọn gọi và sai chúng ta tiếp nối sứ vụ rao giảng Tin mừng của tình yêu cứu thế, chúng ta vững tin rằng chúng ta có thể “yêu như Người”. Do vậy, chúng ta đừng sợ hãi khi trao ban tình yêu cho tha nhân, dẫu phải hy sinh mạng sống mình. Hãy phó thác nơi Chúa để mỗi hành động của chúng ta, dù lớn hay nhỏ sẽ sinh hoa trái của tình yêu và đó là dấu chỉ chứng tỏ chúng ta là môn đệ của Người, là con cái của một Thiên Chúa được mang danh là tình yêu.

Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói: “Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu sự yêu thương để cho đi”.

Ước gì mỗi chúng ta biết làm mọi việc bằng tình yêu và là những cánh tay nối dài của Chúa để mang niềm vui và bình an phục sinh đến những người chúng ta gặp gỡ. Amen.


 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường