Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 14:15-21 Chúa Giêsu nhắc chúng ta về sức sống mới đã được thông ban cho chúng ta. Sức sống mới đó chính là Chúa Thánh Thần...
 

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

NGÀY 21/05/2017, CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14:15-21)
 

15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em.19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống.20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy."


SUY NIỆM

Nhạc sĩ nổi tiếng Sebastien bị mù lòa. Có người bạn thân báo cho ông biết: một bác sĩ chuyên trị mắt sẵn sàng giải phẫu giúp ông, nếu ông đồng ý. Ông vui mừng nói:

- Xin cố gắng giúp tôi. Tôi rất mong muốn được sáng mắt.

Sau khi giải phẫu bốn ngày, băng vải được cất đi, các con ông bao quanh ông hỏi:

- Cha có thấy gì không?

- Xin vâng ý Chúa. Cha không thấy gì.

Các con ông thất vọng, khóc sướt mướt, làm cho ông thắm thía buồn khổ. Nhưng ông lấy lại bình tỉnh, khuyên các con:

- Các con hãy cùng cha đọc câu kinh mà cha hằng ưa thích:

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Xin ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời...

Chúa Giêsu Phục Sinh dạy bảo chúng ta trong Tin Mừng hôm nay:

Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em hãy tuân giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng bảo trợ khác (Ga 14:15-10).

Trong Mùa Phục Sinh, Chúa Giêsu nhắc chúng ta về sức sống mới đã được thông ban cho chúng ta. Sức sống mới đó chính là Chúa Thánh Thần, Đấng hiện diện và tác động trong tâm hồn mỗi người Kitô hữu chúng ta, để chúng ta làm mọi việc vì lòng kính mến Chúa và thương yêu mọi người. Đó là chúng ta tuân giữ điều răn cao trọng của Chúa, làm theo ý muốn của Cha trên trời, theo gương Chúa Giêsu..

Suốt cuộc sống trần gian của Người, Người đã sống trọn cho Thiên Chúa. Trên cuộc đời của Người là vâng thánh ý Chúa Cha, và tuyệt đỉnh của sự tuân phục đó là cái chết trên thập giá và sự sống lại của Người nhờ Chúa Thánh Thần.

Ý thức sức sống thần linh đó, Thánh Phaolô đã tuyên bố: Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà chính Chúa sống trong tôi...

Và thánh nhân đã nhắn nhủ chúng ta: "Anh em chớ dập tắt Thánh Thần. Người hiện diện và hoạt đông trong chúng ta. Người uốn nắn để chúng ta nên giống Chúa Giêsu. Người hướng dẫn và điều động từng tâm tư suy nghĩ và hành động của chúng ta, để trong mọi sự chúng ta luôn thưa vâng với thánh ý Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin ban ơn để chúng con luôn sống xứng đáng là đền thờ của Chúa Thánh Thần trong thân xác và tâm hồn con. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường