Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 14:15-21 Chúng ta hãy vui mừng vì Chúa luôn yêu thương và đồng hành với chúng ta trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Chúa sẽ không để chúng ta bước đi trong đơn côi.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

 CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH A

NGÀY 17/05/2020


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14:15-21)
 

15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em.19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống.20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy."


SUY NIỆM

Tin Mừng Chúa nhật VI Phục Sinh hôm nay trình bày hình ảnh Chúa Giêsu Phục Sinh - người mục tử luôn yêu thương chăm sóc các tông đồ cách chu đáo. Cụ thể, Chúa đã xin Chúa Cha trao ban cho các tông đồ Chúa Thánh Thần. Điều này làm cho các tông đồ Chúa thêm vững tin trong cuộc sống, nhất là sau những biến cố tang thương mà các ông mới trải qua trong mầu nhiệm khổ nạn của Chúa.

Quả thế, ngay trước khi đi vào cuộc thương khó để hoàn tất sứ vụ mà Chúa Cha ủy thác, Chúa Giêsu đã trấn an các môn đệ “đừng xao xuyến”, nhưng hãy tin tưởng vào Chúa. Sự trấn an này được củng cố mạnh mẽ bằng lời hứa xin Chúa Cha ban cho các ông một Ðấng Phù Trợ khác, là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ thay thế Chúa Giêsu, giúp các tông đồ hiểu rõ hơn về ơn gọi và sứ vụ của các ông là làm chứng cho tình yêu cứu thế của Chúa Giêsu, bắt đầu từ Giêrusalem cho đến tận cùng trái đất. Đây quả là một sự chu đáo trong kế hoạch chăm sóc mục vụ mà Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ. Chúa đã không để các ông phải chèo chống con thuyền đời mình cách cô đơn, nhưng Chúa đã sắp đặt để Chúa Thánh Thần có thể đến trợ giúp các tông đồ hiểu rõ và hiểu sâu biến cố vượt qua của Chúa Giêsu, để các ông mạnh tin và can đảm sống cho lý tưởng đã chọn khi bước theo Chúa trên đường sứ vụ.

Là người Kitô hữu, chúng ta hãy vui mừng vì Chúa luôn yêu thương và đồng hành với chúng ta trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Chúa sẽ không để chúng ta bước đi trong đơn côi. Chúa sẽ không để chúng ta phải thất vọng khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, vì có Chúa Thánh Thần hằng hiện diện trong chúng ta. Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta khám phá ra cuộc sống đẹp tươi và bình an khi chúng ta hiểu biết và sống tuân giữ lời của Đức Giêsu. “Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy”. Không như những gì thế gian ban tặng là cuộc sống thuần túy vật chất, Chúa Thánh Thần còn giúp chúng ta khám phá ra những chân trời tươi đẹp vượt lên trên những giá trị ấy, là cuộc sống hạnh phúc tròn đầy, nhất là khi chúng ta được hiệp thông với Thiên Chúa Cha, trong Chúa Giêsu và qua Chúa Thánh Thần. Sự hiệp thông này đem lại cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho chúng con luôn biết khao khát và mở rộng lòng đón nhận Đấng Bảo Trợ khác là Chúa Thánh Thần, để chúng con được hạnh phúc sống đời môn đệ của Chúa nơi trần thế này. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường