Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh B - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 15: 9-17: Yêu mến tha nhân, đó là một điều răn và cũng là một đòi buộc quan trọng đối với những ai giữ đạo và sống đạo. Đây là điều ai cũng có thể làm, kể cả những người yếu hèn và tội lỗi.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH B
 


Bài Ðọc I: Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48

“Ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc”.


Trích sách Tông đồ Công vụ.

Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cornêliô ra đón ngài, và sấp mình dưới chân ngài mà lạy. Phêrô liền đỡ ông dậy và nói rằng: “Xin ông chỗi dậy, vì chính tôi cũng chỉ là người”.

Phêrô lên tiếng nói rằng: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận!”

Phêrô đang nói các lời đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên mọi kẻ đang nghe lời. Các tín hữu đã chịu cắt bì, những người đã đến cùng Phêrô, đều sửng sốt, khi thấy ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc; vả lại họ nghe các người ấy nói nhiều thứ tiếng và ngợi khen Thiên Chúa. Bấy giờ Phêrô lên tiếng nói rằng: “Ai có thể ngăn cản ta lấy nước mà rửa cho những kẻ này, khi họ đã nhận lãnh Thánh Thần như chúng ta?” Và ngài truyền rửa tội cho họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Bấy giờ họ xin ngài ở lại với họ ít ngày. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân (x. c.2b).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. – Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. – Ðáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Ga 4, 7-10

“Thiên Chúa là Tình Yêu”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Ðiều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta”. Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH B

Phúc Âm: Ga 15,9-17


“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau”. Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Cuộc sống chúng ta ai ai cũng cần đến tình yêu. Có thể nói rằng tình yêu là lẽ sống, niềm hạnh phúc, và là sự bình an của mọi người. Đề tài tình yêu xuất hiện trong các tiểu thuyết, phim truyện, bài hát, và cả trên lĩnh vực thơ ca, hò vè, đờn ca tài tử...

Hôm nay, Phụng vụ Giáo hội cho chúng ta nghe chương 15 của Tin Mừng theo thánh Gioan. Đây là diễn từ ly biệt của Chúa Giêsu. Với người sắp đi xa, những lời tâm sự lúc này được xem là những lời từ con tim đến con tim, những lời tâm huyết nhất muốn trao gởi cho người ở lại. Và Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Người.

Động từ “ở lại trong Thầy” biểu thị một hành động hơn là một trạng thái vì dùng mệnh lệnh cách. Đó là một cố gắng liên tục bước vào trong hiệp thông với Người. Nhưng “ở lại trong Thầy” như thế nào? Để ở lại trong Chúa, điều quan trọng là tuân giữ điều Chúa dạy: “Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy”.

Vậy điều Chúa truyền là gì, và dễ hay khó? Thưa lệnh truyền của Chúa dạy rằng “Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con”. Lệnh truyền của Chúa Giêsu xem ra rất đơn giản, yêu mến nhau như Chúa yêu.

Tình yêu thương không phải là vật chất để có thể mắt thấy, tai nghe, hay tay có thể chạm vào, do bởi tình yêu là một huyền nhiệm, và chỉ cảm nhận được tình yêu bằng sự rung cảm của con tim. Tình yêu thương làm cho đời sống con người hạnh phúc, như vạn vật trong trời đất bổ túc cho nhau để làm cho chúng thêm ý nghĩa, như hương phù sa cho đồng lúa thêm bát ngát, như ánh sáng mặt trời làm cho hoa cỏ thêm hương sắc. Có thể nói, được yêu thương và có người để thương yêu là điều may mắn mà con người có được. Và trên hết mọi tình thương đó là tình thương bước trước của Thiên Chúa dành cho con người như chúng ta nghe trong thư thứ I của thánh Gioan Tông đồ cho biết: “Chính Thiên Chúa đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta”. 

Tuy nhiên, để sống điều răn duy nhất “yêu thương” ấy, cần phải cảm nghiệm được lời tâm sự của Chúa Giêsu với các môn đệ, cũng như cần giờ phút ở lại với Chúa. Mục đích của Chúa Giêsu là kêu gọi môn đệ lưu lại trong Người và giữ lời của Người trong những lúc xem ra Người vắng mặt.
“Ở lại trong Thầy” không dừng lại ở những công thức vô hồn hoặc ở những sáo ngữ, nhưng phải được cụ thể hóa bằng thiện chí đón nhận và tuân giữ giáo huấn của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu biết rõ bản tính con người là khó mà yêu mến hết lòng. Và vì thế, tình yêu Thiên Chúa chủ động bước trước. Và điều Người tha thiết kêu gọi mỗi Kitô hữu thực hiện lại mang tính thụ động hơn, “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. Nếu “ở lại trong Thầy” là gắn bó với Chúa Giêsu, thì Kitô hữu cũng được mời gọi “ở lại với anh em”, thực thi nhân đức yêu thương đối với đồng loại.

Yêu mến tha nhân, đó là một điều răn và cũng là một đòi buộc quan trọng đối với những ai giữ đạo và sống đạo. Đây là điều ai cũng có thể làm, kể cả những người yếu hèn và tội lỗi. Và xem ra “yêu thương nhau” chính là thước đo mức độ chúng ta “ở trong tình thương của Thầy”, đồng thời đó cũng là hoa trái mà Chúa muốn chúng ta gặt hái được mãi.

Đêm nhạc ở Las Vegas hôm 1/10/2017 đã biến thành tử địa dưới màn mưa đạn mà ban đầu người ta tưởng tiếng súng là tiếng pháo hoa, khiến 59 người chết và hơn 500 người bị thương. Dẫu vậy, đã có những anh hùng thực thi đức ái bằng cách lấy thân mình để bảo vệ mạng sống người thân, bạn bè, thậm chí người lạ. Cụ thể là Carly Krygier đã nhoài người ôm con gái nhỏ vào lòng, ngăn cách bé khỏi làn mưa đạn, cả hai may mắn an toàn. Còn Todd Blyleven đã thoát ra, nhưng lại quay trở vào ngay lúc đó vì anh nghĩ: "Tôi có hai tay, hai chân, tôi chưa trúng đạn. Tôi khỏe mạnh và biết rằng mọi người đang gặp nguy hiểm. Điều tôi cần làm là quay trở lại, giúp đỡ bất cứ ai có thể". Nhưng Sonny Melton lại không gặp may, anh chết trong lúc bảo vệ vợ mình. Người vợ tên Heather Melton hồi tưởng trong cơn đau: "Anh ấy bế tôi lên chạy, và rồi tôi cảm nhận được anh bị bắn vào lưng. Anh ấy là người hùng cao cả của đời tôi."

Lạy Chúa, xin cho con biết yêu thương, biết trao tặng cho nhau tình yêu thật lòng để cuộc đời đáng yêu và đáng sống. Vâng, dẫu cho có phải hiến mạng sống vì bạn hữu mình, nhưng đó là tình yêu cao cả nhất mà chúng con cần học nơi gương Chúa, để biết yêu như Chúa đã yêu, đã sống, đã chéte vì con. Amen.Lm. Alfonso.