Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh B - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 15: 9-17: Chính Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ Người một giới Răn mới mà Người nhắc đi nhắc lại: “Điều răn của Thầy là: anh em hãy thương nhau như Thầy đã thương anh em; Điều Thầy truyền cho anh em là: anh em hãy thương nhau”.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH B
 


Bài Ðọc I: Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48

“Ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc”.


Trích sách Tông đồ Công vụ.

Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cornêliô ra đón ngài, và sấp mình dưới chân ngài mà lạy. Phêrô liền đỡ ông dậy và nói rằng: “Xin ông chỗi dậy, vì chính tôi cũng chỉ là người”.

Phêrô lên tiếng nói rằng: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận!”

Phêrô đang nói các lời đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên mọi kẻ đang nghe lời. Các tín hữu đã chịu cắt bì, những người đã đến cùng Phêrô, đều sửng sốt, khi thấy ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc; vả lại họ nghe các người ấy nói nhiều thứ tiếng và ngợi khen Thiên Chúa. Bấy giờ Phêrô lên tiếng nói rằng: “Ai có thể ngăn cản ta lấy nước mà rửa cho những kẻ này, khi họ đã nhận lãnh Thánh Thần như chúng ta?” Và ngài truyền rửa tội cho họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Bấy giờ họ xin ngài ở lại với họ ít ngày. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân (x. c.2b).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. – Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. – Ðáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Ga 4, 7-10

“Thiên Chúa là Tình Yêu”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Ðiều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta”. Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH B

Phúc Âm: Ga 15,9-17


“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau”.
Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:


Giới trẻ ngày nay từ cung cách, lời ăn tiếng nói đến cử chỉ hành động bắt theo “trend” qua những trang mạng xã hội. Và trong đoan Tin mừng hôm nay cũng có một trend mà chúng ta cần học hỏi, đó là lời Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ người: “Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con”.

Nguồn cội của Tình yêu là từ nơi Chúa Cha, làm nền tảng cho tình yêu của Chúa Giêsu đối với nhân loại. Và điều mà Chúa Giêsu mong đợi nơi môn đệ của Người, đó là hãy tháp nhập vào tình yêu của Chúa Cha. “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. Tình yêu Thiên Chúa thật là một quà tặng hoàn toàn nhưng không nghĩa là không tính toán so đo. Tình yêu ấy không loại trừ bất kỳ ai, ví như mặt trời mọc lên soi chiếu cho người lành cũng như kẻ dữ. Chúng ta cũng nhận thấy trong đoạn sách Công Vụ, thánh Phêrô viếng thăm gia đình viên sĩ quan Rôma ngoại giáo tên là Conêliô. Ngài nhận ra Chúa Thánh Thần tuôn đổ những ân ban của Chúa trên viên sĩ quan lương dân này cùng thân bằng quyến thuộc của ông, nên ngài mạnh dạn lên tiếng: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận!”

Vậy loan báo Tin Mừng có gì khác hơn là một mặc khải về tình yêu vô biên của Thiên Chúa mà Con Một yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu Kitô đã biểu lộ đến cùng qua cái chết trên thập giá. Chính vì Thiên Chúa là Tình yêu, cho nên thánh Gioan khuyên nhủ: “Hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa”. Vậy yêu thương thế nào đây?

Nhà chú giải A.Marchadour đưa ra một nhận xét lý thú: Qui luật của tình yêu sự đáp trả hướng tha chứ không phải quy về chính mình. Sự đáp trả của Chúa Giêsu đối với tình yêu của Chúa Cha là hướng về các môn đệ. Cũng vậy, sự đáp trả của các môn đệ đối với tình yêu của Chúa Giêsu được mời gọi hướng về anh em.

Chính Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ Người một giới Răn mới mà Người nhắc đi nhắc lại: “Điều răn của Thầy là: anh em hãy thương nhau như Thầy đã thương anh em; Điều Thầy truyền cho anh em là: anh em hãy thương nhau”. Tình yêu mà Chúa Giêsu mời gọi không phải là một sự biểu cảm tính, trái lại, đó là một sự can đảm dấn thân hoà hợp giữa ý muốn của ta với ý muốn của Chúa được Chúa Giêsu đúc kết: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình.” Đây quả là một lời mời gọi đầy thách đố, nhiệm vụ bất khả thi nếu chỉ nhắm vào sức riêng con người của mình, vì tình yêu trong ta chỉ thực sự trọn vẹn khi biết qui hướng về Chúa, lấy Chúa làm mẫu mực, như lời tâm huyết mà Người nài nỉ: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. 

Tuy nhiên, dẫu tình yêu xem ra trừu tượng, khó định nghĩa nhưng việc biểu lộ tình yêu lại rất cụ thể. Vào đầu tháng 5/2021, trên mạng xã hội và nhiều tờ báo đều đăng về nghĩa cử cao đẹp quên mình cứu bạn của cậu sinh viên năm thứ 4 khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học Huế Nguyễn Văn Nhã. 

Nhã đang tắm ở ngoài xa, và ánh chiều dần buông, cậu bơi vào bờ. Đang lúc bơi vào thì phát hiện ba bạn nữ đuối sức, chới với bị sóng đánh ra xa bờ. Với mọi nỗ lực, anh đẩy ba bạn nữ vào, song khi lúc các bạn qua khỏi hiểm nguy thì cũng là lúc cậu bị đuối sức, gặp sóng lớn đã cướp đi sinh mạng của cậu. Nghĩa cử cao đẹp của cậu được Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm, cộng đồng mạng ghi nhận như một hành động anh hùng giữa đời thường. Sự quên mình để cứu bạn của Nhã khiến tôi càng muốn tìm hiểu thêm. Và quả thật không ngoài dự đoán, Phêrô-Khoa Nguyễn Văn Nhã là một người Công Giáo sống đạo nhiệt thành, một con người noi gương Thầy Chí Thánh đã chết để cho người khác được sống sót. Tấm gương của Phêrô-Khoa Nguyễn Văn Nhã đánh thức nhiều trái tim người trẻ tiếc thương cũng như cảm phục nam sinh viên có nụ cười, gương mặt hồn hậu, đã truyền cảm hứng, niềm tin về cái đẹp, sự tử tế vẫn còn có trong cuộc đời này. 

Trước lúc mất ở tuổi 88, vua hề Charlie Chaplin phát biểu như sau: “Nếu bạn nhìn thấy mặt trăng, bạn nhìn thấy vẻ đẹp của Thiên Chúa; nếu bạn nhìn thấy mặt trời, bạn nhìn thấy sức mạnh của Thiên Chúa, và nếu bạn nhìn thấy tấm gương, bạn nhìn thấy tác phẩm đẹp nhất của Ngài. 

Lạy Mẹ Maria, cuộc đời là một chuyến đi. Trong tháng Hoa này, xin cho con ý thức ngày hôm nay qua đi và có thể ngày mai sẽ không đến. Trên hành trình về nước Chúa, xin cho con biết sống trọn ngày hôm nay như những đóa hoa rực nở, sống hết mình vì anh chị em như Chúa đã sống, đã chết vì con. Amen.Lm. Alfonso.