Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật VI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 17-37 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể...
 

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

NGÀY 12- 2-2017

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mat-thêu (Mt 5: 17-37)

 
17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.27 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình.28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.31 "Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị.32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.33 "Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa.34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa.35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả.36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được.37 Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
 

SUY NIỆM

 
Tin mừng Chúa nhật này giúp chúng ta có cơ hội dừng lại để rà soát tất cả chiều kích của đời sống đạo. Tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân được đề cập cách rõ ràng. Chúng ta suy gẫm về mối tương quan với Thiên Chúa. Trong mười điều răn, ba điều răn đầu là những chỉ thị về việc tôn thờ, kính mến Thiên Chúa. Tiếp đến, bảy điều răn sau tóm lược những điều căn bản của chúng ta đối với tha nhân.

Tôn giáo thuộc bình diện niềm tin, thuộc tinh thần và mầu nhiệm, nên không thể lý giải bằng khoa học thực nghiệm. Trong khi đó, cuộc sống con người thì đầy những thử thách, những cám dỗ…đến từ học thuyết, nền văn minh nhân loại, hay cái gọi là cách mạng nhân quyền…chất chứa nhiều nguy cơ tiêm nhiễm ; chủ nghĩa cá nhân, vô thần chủ nghĩa, những vấn đề thuộc nhân sinh quan, vũ trụ quan mở ra những chân trời hy vọng hơn cho con người, do đó, niềm tin không tránh khỏi bị lãng quên? Sự trải nghiệm thực tế, những điều hữu hình và vô hình, những sự pha trộn giữa sự dữ và sự thiện, bức tranh tối - sáng của niềm tin và đạo đức ; những chuẩn mực do con người đặt ra, những ý thức hệ hiện đại, và nhất là xuất hiện những xung đột, những mâu thuẫn về niềm tin dẫn đến khó chấp nhận hướng đi của Giáo hội khi chỉ dùng Giáo lý và Thánh kinh như cứu cánh, phân tích, lý giải niềm tin ; như dụng cụ để chiến thắng sự dữ?

Trong khi đó, người công giáo vẫn phải sống, hoạt động và làm việc như bao người khác. Họ không được bảo đảm và thậm chí họ không được ưu tiên hay nhận được sự khoan nhượng nào từ xã hội…Mặt khác, xã hội đang tìm cách để đánh lạc hướng vai trò của tôn giáo với các Kitô hữu. Họ đang tìm cách để chứng minh tôn giáo không phải là cứu cánh cho cuộc sống của con người. Nhất là, các Kitô hữu chứng kiến nhiều bất công, những thiệt thòi mà người tốt - công chính phải chịu ngày càng gia tăng. Thử hỏi, họ có đủ kiên cường để giữ vững niềm tin? Lề luật còn giữ được sự duy nhất và nghiêm minh không hay đã trở nên sa sỉ với Kitô hữu?

Xin Chúa giúp chúng ta sống tinh thần của lề luật và giữ những điều Chúa truyền dạy, để gia đình Giáo hội ngày càng trở nên nghĩa thiết với mỗi người. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường