Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật VI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 6:17.20-26 Thế gian không phải là trở lực cho sự nên thánh và ơn cứu độ. Tất cả tùy thuộc vào cách chúng ta phản ứng với những gì thuộc về thế gian, tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng chúng thế nào, chúng sẽ thành tốt hay xấu. 
SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN C

NGÀY 17.02.2019Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 6:17.20-26)
 

17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn.

20 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.21 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.22 "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa.23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.24 "Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.25 "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.26 "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.


Suy niệm

     Bài Tin Mừng hôm nay nêu lên cho chúng ta những tình cảnh hết sức cụ thể và gần gũi như: giầu - nghèo, no - đói, khóc lóc - vui cười, oán ghét khai trừ - ngợi ca tung hô, v.v. Thế nhưng, điều đáng nói ở đây là giá trị của những tình cảnh này đã bị đảo ngược. Thật vậy, những tình cảnh mà Chúa Giêsu kể là có phúc thì thế gian cho là vô phúc; và những người Chúa Giêsu cho là vô phúc, thì thế gian lại cho là có phúc. Như vậy phải chăng những giá trị của trần gian như: giầu có, no đủ, vui cười, ngợi ca, tung hô đều xấu xa, vô nghĩa, không có giá trị gì đối với người môn đệ theo Chúa?

     Khi đưa ra những tiêu chuẩn trên, Chúa Giêsu không nhằm kết án những nhu cầu về đời sống vật chất, nhưng là nhắm đến mục đích tối hậu mà con người cần phải tìm kiếm. Nếu chúng ta đặt cả tâm hồn và nghị lực chỉ để tìm kiếm những điều thế gian ưa chuộng thì chúng ta sẽ được điều đó, nhưng đó là tất cả những gì mà chúng ta sẽ được. Nhưng trên một phương diện khác, nếu chúng ta đặt cả tâm hồn và nghị lực để sống trung thành với Chúa, rất có thể mình sẽ gặp đủ mọi khó khăn, rắc rối. Và đối với tiêu chuẩn thế gian thì những khó khăn, rắc rối này là vô phúc. Nhưng đối với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được niềm vui trọn vẹn là sự sống đời đời.

     Thế gian không phải là trở lực cho sự nên thánh và ơn cứu độ. Tất cả tùy thuộc vào cách chúng ta phản ứng với những gì thuộc về thế gian, tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng chúng thế nào, chúng sẽ thành tốt hay xấu. Thực tế cho thấy, nhiều Kitô hữu sống giữa trần gian, tham gia rất nhiều vào những việc đời, nhưng đã trở nên những vị đại thánh. Thật vậy, thế gian chỉ trở thành kẻ thù của người Kitô hữu khi chúng ta bị sự thuộc về thế gian trói buộc đến nỗi không thể tiến bước trong tình yêu và phụng vụ Thiên Chúa.

     Xin Chúa cho chúng con luôn nhận ra được giá trị thật của những nhu cầu đời sống thế gian, để rồi chúng con biết dùng thế gian như là phương tiện để đạt được sự sống đời đời. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường