Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

 Tin mừng Lc 6: 27-38   Bản chất cuộc sống của người môn đệ phải là cuộc sống của tình yêu, và tình yêu cao cả nhất là yêu kẻ thù. Không có giới răn nào gây ra nhiều tranh cãi cho bằng giới răn dạy yêu kẻ thù. 

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 24/02/2019


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (6:27-38)

27 "Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong.30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.36 "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”.

Suy niệm 

     Bản chất cuộc sống của người môn đệ phải là cuộc sống của tình yêu, và tình yêu cao cả nhất là yêu kẻ thù. Không có giới răn nào gây ra nhiều tranh cãi cho bằng giới răn dạy yêu kẻ thù. Chúng ta không thể yêu kẻ thù như yêu những người thân của chúng ta, vì như thế là phản tự nhiên, không thể có được! Nhưng chúng ta có thể nhận thấy rằng, bất kể người nào đó làm gì đối với chúng ta, dầu họ làm nhục, bạc đãi, tổn thương chúng ta, thì chúng ta cũng cứ tìm điều lành cho họ. Điều khác biệt ở chỗ này là tình yêu của chúng ta đối với người thân thuộc là điều tất yếu tự nhiên không tránh được, tự nhiên lòng chúng ta hướng về đó, nhưng tình yêu đối với kẻ thù không những là một việc của trái tim, của tấm lòng, mà còn là việc của ý chí nữa. Đó là việc mà nhờ ơn Chúa giúp chúng ta sẽ thực hiện được.

     Chúa Giê-su ban cho chúng ta luật vàng này: Chúng ta hãy làm cho người khác y như chúng ta muốn người khác làm cho mình vậy. Để chúng ta nên giống như Thiên Chúa, vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong các hoạt động của Ngài. Chúa khiến mưa xuống trên người lành và kẻ dữ. Chúa nhân từ đối với ai làm vui lòng Ngài mà cũng nhân từ đối với những người làm buồn lòng Ngài. Chúa Giêsu nhắc lại đường lối chung của đời sống rồi Ngài loại bỏ bằng câu hỏi: "Thì còn ân nghĩa gì?". Thường thì người ta khoe mình cũng tốt như những người chung quanh. Rất có thể họ đúng như vậy. Tiêu chuẩn để chúng ta so sánh không phải là với người lân cận, vì có thể chúng ta bằng họ. Nhưng chúng ta phải so sánh mình với tiêu chuẩn của Thiên Chúa, và như vậy chúng ta còn rất xa với tiêu chuẩn của Ngài.

    Lạy Chúa, tình yêu của Chúa bao bọc chúng con. Tình yêu Chúa bao bọc thánh nhân cũng như tội nhân. Xin Chúa cho chúng con biết noi theo gương mẫu đó như luật sống hằng ngày. Xin cho chúng con biết tha thứ và tìm ích lợi cho những ai thù nghịch, làm khổ chúng con, để chúng con xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Amen.