Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên C - Lm. Alfonso

Tin mừng Lc 6: 27-38  Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi tiến thêm một bước, vì chúng ta có Chúa Kitô trong lòng: “Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả..."

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN  (NĂM C)


Bài đọc I: 1Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

"Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay".

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Saolê cùng với ba ngàn quân sĩ tinh nhuệ của Israel kéo xuống hoang địa Ziphô để vây bắt Ðavít. Ban đêm Ðavít và Abisai đến nơi quân sĩ (của vua) đóng, và thấy Saolê đang nằm ngủ trong lều, cây giáo của ông thì cắm xuống đất ở phía đầu. Abner và quân sĩ thì ngủ chung quanh ông.

Abisai liền nói với Ðavít rằng: "Hôm nay, Thiên Chúa đã trao kẻ thù trong tay ngài; vậy giờ đây xin cho tôi lấy giáo đâm ông ấy một phát thâu xuống đất, không cần đến phát thứ hai". Nhưng Ðavít nói với Abisai rằng: "Chớ giết ngài, vì có ai đưa tay phạm đến Ðấng Chúa xức dầu mà vô tội đâu?" Rồi Ðavít lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu của Saolê và cả hai ra đi. Không ai hay biết và không ai thức dậy, nhưng mọi người vẫn ngủ, vì Chúa khiến họ ngủ say.

Ðavít sang phía bên kia, đứng trên ngọn núi đàng xa, đôi bên cách xa nhau. Ngài hô lên rằng: "Ðây là ngọn giáo của nhà vua, một trong các cận vệ của vua hãy qua đây mà lấy, Chúa sẽ báo đáp cho mỗi người tuỳ theo sự công minh và thành tín cuả họ, vì hôm nay Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay giết đấng được Chúa xức dầu".
Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 102, 1-2. 3-4. 8 và 10. 12-13.

Ðáp: Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót. (c.8a)

Xướng: Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 

Xướng: Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. 

Xướng: Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. 

Xướng: Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương những ai kính sợ Người.

Bài Ðọc II: 1Cr 15, 45-49

"Như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc địa giới, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh người thiên quốc như vậy".

Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Ađam cũ là người có sự sống, còn Ađam mới thì có thần trí ban sự sống. Những điều có trước, không phải thuộc linh giới, mà là thuộc thể giới, rồi mới đến cái thuộc về linh giới. Người thứ nhất bởi đất mà ra, thì thuộc về địa giới, còn người thứ hai bởi trời mà đến, thì thuộc thiên giới. Người thuộc địa giới đó thế nào, thì những người khác thuộc địa giới cũng vậy; và người thuộc thiên giới đó thế nào, thì những người khác thuộc thiên giới cũng vậy. Bởi thế, như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc địa giới, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh người thiên quốc như vậy. Ðó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia! Ga 6, 64b và 69b

Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (6,27-38)

"Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng.

Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.

Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy". 
Ðó là lời Chúa.


Suy niệm:

Nói đến kẻ thù thì thường chúng ta lên án, kinh tởm, trốn chạy, tránh mặt... Người ta xem là kẻ thù là người không đội trời chung, có nó thì không có tôi... Đó chỉ là suy nghĩ của thế gian, còn với người của Chúa, người thuộc về Chúa, chúng ta được mời gọi sống bao dung hơn.

Bài đọc trích sách Samuel quyển I cho chúng ta bối cảnh Saolê vì ghen tức, tìm cách sát hại Đavid. Ông đem ba ngàn quân sĩ tinh nhuệ của Israel kéo xuống hoang địa Ziphô để vây bắt Ðavít. Ban đêm Ðavíd và Abisai đến nơi quân sĩ của vua đóng, Saolê thì đang nằm ngủ trong lều, cây giáo của ông thì cắm xuống đất ở phía đầu, nhưng rồi Ðavíd chỉ lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu của Saolê trong khi mọi người vẫn ngủ say. Ðavít đã làm một việc nghĩa đáng khâm phục với người đang lùng giết hại mình khi sang phía bên kia, đứng trên ngọn núi đàng xa, ngài hô lên rằng: "Chúa sẽ báo đáp cho mỗi người tuỳ theo sự công minh và thành tín cuả họ, vì hôm nay Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay giết đấng được Chúa xức dầu".

Vâng, đó cũng chính là giáo huấn của Chúa Giêsu. Không chỉ dạy chúng ta biết yêu mến những người thân cận, người yêu mến mình nhưng Chúa dạy ta còn cần phải yêu mến cả những người làm hại đến ta nữa. Yêu mến những người thân cận, kẻ yêu thương mình, làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì làm gì còn ân với nghĩa. Những người lương dân bên ngoài cũng làm được như thế mà, vậy chúng ta là Kitô hữu có hơn được gì đâu?

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi tiến thêm một bước, vì chúng ta có Chúa Kitô trong lòng: “Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Ðấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.” Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, vậy chúng ta được Chúa Giêsu mời gọi “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em Ðấng nhân từ.” Một điều tưởng chừng như vô lý không thể thực hiện được, nhưng không phải là không thể.

Vào 5g17’ chiều ngày 13/5/1981, tại quảng trường Thánh Phêrô, Mehmet Ali Ağca, một sát thủ được các lực đen tối thuê ám sát Đức Gioan Phaolô II. Tên “sói xám” thứ 23 là xạ thủ chuyên nghiệp, ở đằng sau dãy đầu tiên, rất bình thản và dứt khoát; mục tiêu của sát thủ là không phương tiện đề kháng, không có lối thoát, ra tay không thương xót, chỉ cách Đức Thánh cha không đầy 3m. Cuộc tấn công xảy ra trong khi Đức Gioan Phaolô II đang đứng trong một chiếc xe và đi chào thăm, bắt tay tín hữu tại quảng trường. Bốn tiếng súng đột nhiên vang lên và ngài ngã quỵ bên ngoài Vương cung thánh đường Thánh Phêrô (thành Vatican), trong sự hoảng loạn của mọi người xung quanh. Xe cứu thương nhanh chóng đưa ngài đến bệnh viện Gemell trong tình trạng nguy kịch. Một y tá kể lại trước khi các bác sĩ gây mê để tiến hành phẫu thuật, Đức Giáo hoàng đã nói: “Sao họ có thể làm việc này”? Ngài bị trúng 2 phát đạn ở vùng bụng, phải trải qua một ca phẫu thuật kéo dài khoảng hơn 5 tiếng đồng hồ trong khi hàng triệu tín hữu đều cầu nguyện cho ngài.

Cảnh sát cho biết trước đó Mehmet Ali Agca đã bị kết tội vì sát hại biên tập viên của một tờ báo ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2/1979, tuy nhiên Agca đã trốn thoát khỏi nhà tù vào cuối năm đó. Ngày 20/7/1981, phiên tòa xét xử Agca được diễn ra, tay súng bị kết án tù chung thân. Nhưng hai năm sau biến cố ấy, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bình phục và đã đến thăm Agca trong nhà tù ở Roma vào ngày 27/12/1983. Ngài và người đã ám sát ngài ngồi nói chuyện thân mật trong tù. Với một thái độ trìu mến, Đức Thánh Cha nghiêng người về phía kẻ đã ám sát mình, và sau đó ngài đã quyết tâm giữ kín nội dung cuộc nói chuyện này. Ngài đã tuyên bố tha thứ cho hành động của Agca, và đã can thiệp để Agca được trả thự do vào năm 2000. Sau đó, Agca còn bị dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ và phải ngồi tù vì sát hại một biên tập viên báo trước đây, song đã được thả vào năm 2010 do một số lệnh đặc xá.

Qua việc tập luyện các nhân đức Kitô giáo, con người ngày càng đạt tới sự trưởng thành con người Kitô hữu. Có thể nói, đoạn Tin Mừng hôm nay là một viên ngọc, vén mở một lý tưởng mà người Kitô hữu phải vươn tới. Abraham Lincon, vị tổng thống Kitô giáo của nước Mỹ cũng nói, “Chúng ta chỉ có thể tiêu diệt kẻ thù bằng cách biến kẻ thù thành bạn hữu”."Hãy yêu kẻ thù": kẻ thù tôi chẳng đâu xa, ngày ngày tôi vẫn gặp. Đó nhiều khi không phải là kẻ cầm dao muốn sát hại mình nhưng là người vu khống mình. Đó nhiều khi không là kẻ tát vào mặt mình nhưng là người nói xấu sau lưng mình, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Đó là người không đoạt áo của mình nhưng tìm cách bêu rếu mình. Đó là những người hay làm phiền và lợi dụng mình, Đó là những người tự nhiên mình không ưa, hay không ưa mình.

Chúa Giêsu không đòi chúng ta yêu kẻ thù như yêu người thân, vì về mặt tình cảm, chuyện đó khó thực hiện. Nhưng Người mời gọi mỗi chúng ta yêu bằng hành động: “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.  Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại.” Cho không có nghĩa phải là vật chất mà đơn giản có khi chỉ là một nụ cười, một cái nhìn thiện cảm, một lời cầu nguyện cho họ thay đổi và chính chúng ta cũng được biến đổi.

Khi làm điều tốt như thế, ít ra chính mình được giải phóng khỏi cái tôi ăn miếng trả miếng. Khi yêu kẻ thù bằng những hành động tử tế, chúng ta không còn coi họ là kẻ thù của mình nữa, mà là những người anh chị em cũng đáng thương bên cạnh chúng ta vậy. Dần dần, tình cảm của tôi đối với họ cũng biến đổi. Thiết nghĩ, đó chẳng phải là một hành động giả hình, nhưng là một nỗ lực thắng vượt tình cảm tự nhiên, chẳng phải là một hành vi của kẻ nhu nhược, nhưng là dấu hiệu của lòng can đảm dám bỏ qua cho nhau.

Lạy Thiên Chúa là Cha, xin cho con ý thức mình là Kitô hữu, được mời gọi sống nhân hậu như Cha trên trời. Và chính Cha đã diễn tả tình yêu ấy qua Đấng Cứu Thế, Người đến để yêu thương và cứu chuộc con người, Người đến để tha thứ và canh tân thế giới này, xin cho con nhận ra chỉ có tình yêu mới làm cho con người ta biến đổi nên tốt hơn. Amen.

Lm. Alfonso.