Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật VIII Phục Sinh - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 20:19-23: Đức Giêsu không giải thoát các môn đệ khỏi những ưu phiền, nhưng ban cho chúng ta sự vững vàng, không lay chuyển và sự tin tưởng an bình.

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT VIII PHỤC SINH

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

NGÀY 31-5-2020


 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 20: 19-23)

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!"20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”.22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.

SUY NIỆM

Đức Kitô mà chúng ta gặp trong Lời Chúa, trong các buổi cử hành phụng vụ, trong giờ lần chuỗi, cầu nguyện chung của gia đình, v.v. là Đức Kitô Phục Sinh. Người ban cho chúng ta bình an và Thánh Thần, sai chúng ta hân hoan ra đi chia sẻ niềm tin và niềm hy vọng ấy. Chúng ta cần phải để Người đưa chúng ta “đi ra” khỏi ngôi mộ của sợ hãi, của ích kỷ, của những sai lầm, để tin tưởng đi vào lòng thế giới. Quả thật, Đức Giêsu không giải thoát các môn đệ khỏi những ưu phiền (x. Ga 16, 33), nhưng ban cho chúng ta sự vững vàng, không lay chuyển và sự tin tưởng an bình.

Sống trong thế giới vật chất này, con người vẫn còn cảm thấy bất an, lo lắng, lo sợ, lo toan, v.v. Và vì thế, con người vẫn luôn khát vọng tìm nguồn bình an. Nhưng sự bình an bên trong không thể mua được bằng tiền bạc, vật chất. Do đó, đối với người Kitô giáo, Chúa Thánh Thần chính là nguồn bình an đích thực, đã hiện hữu và luôn sẵn sàng giúp con người được sống bình an. Chính Chúa Thánh Thần sẽ ban cho con người sự sống viên mãn, hạnh phúc đích thực trong Chúa Kitô. Ai sống trong Chúa Thánh Thần thì được sự sống vui tươi, hoan lạc và bình an vĩnh cửu.

Vì thế, tất cả những gì giúp thăng tiến đời sống con người, tạo điều kiện cho mối tương quan huynh đệ giữa người với người, những gì tạo nên sự hiệp thông vô biên giới, phải là những tiêu chuẩn cho cách sống và hành động của chúng ta. Bởi vì những gì giới hạn hoặc chia rẽ, đều nghịch với Thánh Thần của Chúa Kitô. Thánh Thần luôn chăm lo hiệp nhất thân thể Đức Kitô, duy trì sự hiệp thông, qui tụ mọi người hiệp nhất với Người và trong Người.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, khi xưa Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần, thì hôm nay xin cho chúng con cũng biết đón nhận Chúa Thánh Thần, để chúng con cũng được biến đổi trở thành tông đồ nhiệt thành làm chứng cho Chúa trong thời đại hôm nay. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường