Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật VIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mt 6: 24-34 Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta sống tâm tình phó thác, là tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, cậy trông vững vàng nơi Thiên Chúa, tha thiết mến yêu Thiên Chúa hết lòng

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

NGÀY 26- 2-2017CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mat-thêu (Mt 6: 24-34)

 
 24 "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.25 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi;29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
 

SUY NIỆM

 
“Chớ áy náy, lo lắng cho mạng sống mình lấy gì mà ăn, hay cho thân xác mình lấy gì mà mặc”

Khi dạy chúng ta đừng lo lắng cho thân xác, Chúa Giê-su đã mở cho chúng ta con đường không phải lo lắng, đó là phó thác trong Chúa, bởi vì Ngài là Cha quan phòng.

Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta sống tâm tình phó thác, là tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, cậy trông vững vàng nơi Thiên Chúa, tha thiết mến yêu Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn.

Chắc hẳn một đời sống luôn biết phó thác cho Chúa, thì đó cũng là một cuộc đời không ngừng dang rộng tay đón nhận phúc lành Chúa ban.

Lạy Thiên Chúa là cha quan phòng, chúng con phó thác cuộc sống quá khứ, hiện tại và tương lai trong tay Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường