Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật X Thường Niên - Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin ban cho chúng con luôn biết yêu mến Chúa mỗi ngày, biết dành thời gian chạy đến với Chúa, để chúng con được đón nguồn sức sống nơi thể xác cũng như nơi linh hồn chúng con. Xin cho chúng ta luôn khao khát được Chúa ngự trong tâm hồn để chúng con không ngừng ước mong đón rước Mình Thánh Chúa cách trực tiếp, hay khi đón rước Mình Thánh Chúa cách thiêng liêng.
SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN

NGÀY 06/6/2021

LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA


 Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Marcô (14,12-16.22-26)

12 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên vượt qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt qua ở đâu?”13 Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó.14 Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: “Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt qua với các môn đệ của tôi ở đâu?15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta”.16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt qua.22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”.23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này.24 Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.25 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa”.

SUY NIỆM

Để nuôi sống thân xác và làm cho thân xác chúng ta được khỏe mạnh, chúng ta cần ăn uống, ngủ nghỉ… Đó là những thứ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Nhưng chúng ta không chỉ có thể xác mà còn có linh hồn.

Vậy để nuôi dưỡng linh hồn, chúng ta cần phải làm gì? Thưa đó chính là cầu nguyện, đọc Lời Chúa, làm việc tốt và nhất là đón nhận bí tích Thánh Thể.

Qua trang Tin mừng chúng ta vừa nghe, thánh Marcô tường thuật lại cho chúng ta về việc Chúa Giê-su thiết lập bí tích Thánh Thể. Hình ảnh bí tích Thánh Thể đã được Cựu ước nói đến, để nuôi dân của Chúa, Chúa đã cho họ ăn Manna từ trời xuống.

Nhưng qua trang Tin mừng chúng ta vừa nghe, chính dân của Chúa không còn được nuôi dưỡng bằng Manna, nhưng bằng chính Mình và Máu Chúa Giê-su.

Nếu như năm xưa dân của Chúa được nuôi sống thể xác bằng Manna, thì qua bí tích Thánh Thể dân của của Chúa không chỉ được nuôi sống về thể xác mà còn được nuôi sống cả linh hồn, đó là có sự sống đời đời. Như Lời Chúa Giê-su đã nói: Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.

Bí tích Thánh Thể không chỉ là bảo chứng đem lại cho chúng ta sự sống đời đời, nhưng đó còn là sự hiện diện thật sự của Chúa Giê-su ở với đoàn dân của Người. Trước khi về trời, Chúa Giê-su đã nói với các tông đồ rằng: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

Chúa Giê-su ngày đêm vẫn ở với chúng ta. Người hiện ở với chúng ta cụ thể nhất là nơi bí tích Thánh Thể. Do đó, mỗi ngày sống chúng ta hãy chạy đến với Người, gặp gỡ Người, để Người ban thêm sức mạnh không chỉ về phần xác mà còn cả về phần linh hồn chúng ta. Nhất là mỗi ngày sống chúng ta siêng năng chạy đến với Người thì Người không chỉ nuôi sống chúng ta về thân xác mà người còn cho chúng ta sự sống đời đời như lời Người đã nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin ban cho chúng con luôn biết yêu mến Chúa mỗi ngày, biết dành thời gian chạy đến với Chúa, để chúng con được đón nguồn sức sống nơi thể xác cũng như nơi linh hồn chúng con. Xin cho chúng ta luôn khao khát được Chúa ngự trong tâm hồn để chúng con không ngừng ước mong đón rước Mình Thánh Chúa cách trực tiếp, hay khi đón rước Mình Thánh Chúa cách thiêng liêng. Amen.