Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật X Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 20-35: "Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời".
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 10/06/2018


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Marco (Mc 3: 20-35)

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: "Người đã mất trí". 

Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bêendêbun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xatan làm sao trừ Xatan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. "Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời". Đó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám."Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!" Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi."
 

SUY NIỆM

Chúng ta tự hỏi, tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội gì? Vì sao lại ghê gớm và nặng nề đến thế?

1. Tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội Cứng Lòng Tin. Bởi khi ta cứng lòng tin, cũng đồng nghĩa với việc ta từ chối tín thác vào Chúa, từ chối tình yêu của Chúa. Nói đúng hơn, khi không tin ai, ta chẳng để một chút ảnh hưởng nào của người đó trên ta. Cũng vậy, khi không có đức tin nơi Thiên Chúa, nghĩa là ta tự mình hoàn toàn độc lập với Chúa, đẩy Chúa hoàn toàn ra xa khỏi cuộc đời ta. Không có đức tin, ta sẽ không bao giờ nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa của ta. Không có đức tin, ta không bao giờ để Chúa có một chút ảnh hưởng nào trên cuộc đời ta. Mà ơn tha thứ dành cho ta, rất cần đức tin của chính ta. Ta chối từ Chúa, sống độc lập với Chúa, tự giải quyết cuộc đời của mình theo cách thức mà mình muốn, cũng đồng nghĩa với việc ta khước từ không thèm đón nhận ơn tha thứ của Chúa ban. Bởi chính Chúa mà ta còn không đón nhận, thì làm sao có thể đón nhận ơn tha thứ của Người. Không đón nhận ơn tha thứ thì làm sao được tha thứ!

2. Chúa Thánh Thần là tác nhân của đức tin. Trong ngày ta chịu phép rửa tội, Chúa Thánh Thần được ban cho ta, để Người trợ giúp đức tin của ta, Người làm cho ta tin tưởng và thờ phượng Thiên Chúa. Vì thế, tội không tin đồng nghĩa với việc ta xúc phạm đến Chúa Thánh Thần. Nếu không có đức tin, sẽ không thể lãnh ơn tha tội, thì tội phạm đến Chúa Thánh Thần là chối từ đức tin, chắc chắn muôn đời sẽ không được tha. Bởi đức tin là ơn Chúa Thánh Thần trao ban. Không tin là xúc phạm đến Chúa Thánh Thần. Mà không tin thì không được tha, thì xúc phạm đến Chúa Thánh Thần chính là cứng lòng tin, vì thế sẽ đời đời mang bản án của tội.

Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con luôn luôn tín thác cuộc đời mình trong tay Chúa, để Chúa quan phòng và an bài theo thánh ý Chúa. Xin cho chúng con tin tưởng vững vàng tình yêu và ơn tha thứ của Chúa, để chúng con đáng lãnh nhận ơn cứu độ đời đời. Lạy Chúa Thánh Thần, lòng chúng con đang mở rộng. Xin hãy đến mà uốn nắn chúng con, để chúng con sống xứng đáng là con Thiên Chúa trong từng ngày sống của chúng con. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường