Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XIII Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Chúng ta đang sống trong Năm Thánh Giu-se, lời mời gọi của Giáo hội dành cho chúng ta là hãy sống gương mẫu với đời sống đức tin mạnh mẽ như thánh cả Giu-se. Đức tin ấy là phó thác và tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa, cũng giống như ông trưởng hội đường Gia-ia và bà bị rong huyết đã tin tưởng Chúa mà chúng ta nghe trong Tin mừng hôm nay.
SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

NGÀY 27/6/2021
 

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Marcô (5,21-43)

21 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ.22 Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người,23 và khẩn khoản nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống”.24 Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.25 Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm,26 bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác.27 Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người.28 Vì bà tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu”.29 Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.30 Ngay lúc đó, Đức Giê-su thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi?”31 Các môn đệ thưa: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: “ Ai đã sờ vào tôi?”32 Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó.33 Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người.34 Người nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh”.35 Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?”36 Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi”.37 Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an.38 Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ.39 Người bước vào nhà và bảo họ: “Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!”40 Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm.41 Người cầm lấy tay nó và nói: “Ta-li-tha kum”, nghĩa là: “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!”42 Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ.43 Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.

SUY NIỆM

Chúng ta vừa được nghe thánh Marcô thuật lại hai phép lạ được lồng vào nhau: trong lúc Chúa Giê-su đi cứu sống con gái của ông trưởng hội đường Gia-ia, thì Chúa Giê-su cứu chữa người đàn bà bị rong huyết lâu năm. Cả hai có một điểm chung cần thiết để được Chúa chữa khỏi, đó là cả hai người - bà bị rong huyết và ông trưởng hội đường - đều có một đức tin vững vàng vào Chúa Giê-su; cả hai đều hiểu và biết rằng, chỉ có Chúa mới cứu chữa và giải thoát họ.

Nhưng hai người này có hai hoàn cảnh khác nhau: một người có địa vị cao như ông Gia-ia, và một người thấp hèn đến không ai thèm để ý đến. Nếu như người ta thường dành sự kính trọng và ưu tiên đối với người có quyền chức, của cải và khinh dễ những người thấp cổ bé họng, thì sự thường tình này không có nơi Chúa. Với Chúa tất cả đều được diễn tả bằng tình yêu: Người yêu họ và cứu chữa họ vì họ là con cái của Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta không phải vì chúng ta là gì trong xã hội này, nhưng Ngài yêu chúng ta vì Ngài là Thiên Chúa tình yêu.

Chúng ta đang sống trong Năm Thánh Giu-se, lời mời gọi của Giáo hội dành cho chúng ta là hãy sống gương mẫu với đời sống đức tin mạnh mẽ như thánh cả Giu-se. Đức tin ấy là phó thác và tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa, cũng giống như ông trưởng hội đường Gia-ia và bà bị rong huyết đã tin tưởng Chúa mà chúng ta nghe trong Tin mừng hôm nay.

Xin Chúa gia tăng đức tin và trợ giúp lòng tin yếu kém của con. Amen.