Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XIII Thường Niên C

Sự khao khát trở thành người môn đệ của Chúa được hình thành từ những tấm lòng đơn thành, không bị chi phối bởi danh vọng, quyền lực và giàu sang.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

NGÀY 26-06-2016


chúa nhật xiii thường niên c

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C

 

Tin Mừng Lc 9: 51 -62


51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến.53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem.54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? "55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông.56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo."58 Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."59 Đức Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi! " Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã."60 Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa."61 Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã."62 Đức Giê-su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."

SUY NIỆM

Thật là nghịch lý trong việc Chúa chọn người môn đệ: người muốn theo Chúa, Chúa từ chối, người không có ý định làm môn đệ Chúa lại kêu gọi. Tại sao có sự nghịch lý nầy trong cách thế tuyển trạch tông đồ của Chúa? Bởi, Chúa không căn cứ vào những yếu tố bên ngoài, nhưng Chúa nhìn thấy tâm can. Để trở thành người môn đệ, Chúa không cần sự hào nhoáng bên ngoài, vì cảm tính nhất thời, dễ dàng bỏ cuộc trên đường theo Chúa,  nhưng Chúa cần những con người có chí khí, cương nghị và trung thành.

Cuộc sống của Chúa nơi trần thế này không phải là lầu đài gác tía, không là chốn giàu sang, phú quí,  nhưng có thể nói, Chúa đã lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, Chúa đã thổ lộ: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.", vì thế, người môn đệ theo Chúa cũng phải chia xẻ cuộc sống “rày đây mai đó”. Cho nên, kẻ muốn theo Chúa vì một tình cảm ham muốn nhất thời thì làm sao có thể trung thành đi cho trọn con đường của người môn đề, chỉ có những người khao khát chân lý và nhận ra sứ vụ của Chúa mới có thể bước theo Chúa.

Sự khao khát trở thành người môn đệ của Chúa được hình thành từ những tấm lòng đơn thành, không bị chi phối bởi danh vọng, quyền lực và giàu sang. Bởi Chúa đến là để giải thoát con người khỏi những quyến rũ của thế trần, vì nơi đó chẳng có chi ngoài sự chết. Chúa đi vào trần thế không vì sự lôi cuốn của nó, nhưng là để thanh luyện. Chúa không chọn một nơi cư ngụ cho yên thân nơi trần thế, vì nhà của Chúa không thuộc về thế gian này, bởi đó Chúa đã không ngừng nhắc nhở các môn đệ: Tiên vàn hãy tìm kiêm nước Thiên Chúa (Mt 6, 33). Và Chúa cũng khẳng định quê hương đích thật đó là: Nhà Cha trên trời (X. Lc 11, 2-4).

Cám dỗ lớn lao mà người môn đệ thường đối diện chính là cuộc sống hưởng thụ. Phải công nhận, biết bao người môn đệ đã gục đổ trước những cám dỗ về một cuộc sống hưởng dụng, những tiện nghi trần thế đã trở thành niềm khao khát của bao người đã từng muốn trở thành môn đệ Chúa, và nhiều môn đệ đang đánh mất dần tấm lòng đơn thành khi theo Chúa. Lời Chúa hôm nay như là một lời nhắc nhở ngừoi môn đệ hãy trở về với căn tính đích thật của mình. Quả thật, theo Chúa là để tiếp nối công việc loan báo Tin Vui Nước Trời. Nhưng làm sao có thể loan báo niềm vui khi người môn đệ còn có quá quyến luyến với những niềm vui chóng qua của thế trần, làm sao ngừoi môn đệ có thể lên đường khi còn bị níu kéo bởi những vật chất của cải của tràn gian? Vâng, nguòi môn đệ chỉ có thẻ lên đường thoe gót Thầy Chí Thánh khi nhớ rằng: “Thầy không có chỗ để gối đầu”.

Lạy Chúa, công việc loan báo Tin Mừng đang gặp kó khăn, người môn đệ chúng con đã lấy lý do thiếu phương tiện, thiếu tiền. Có đúng thế không Chúa? Hay là vì chúng con chưa đủ can đảm xẻ chia cuộc sống với Chúa, và có lẽ vì chúng con đang quá bị lệ thuộc vào những tiện nghi? Lạy Chúa xin cho chúng con thực sự khao khát muốn trở thành ngừoi môn đệ đích thật của Chúa. Amen.

Lm. Antôn Hà Văn Minh