Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 6: 7-13: Chúa mời gọi các môn đệ hăng say loan báo Tin Mừng tình yêu không bằng những trang thiết bị hay những tư trang rườm ra, mà phải gọn gẽ

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 15/07/2018 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (6, 7-13)

7 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng;9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.10Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ".12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

SUY NIỆM

      Chúa mời gọi các môn đệ hăng say loan báo Tin Mừng tình yêu không bằng những trang thiết bị hay những tư trang rườm ra, mà phải gọn gẽ. Người môn đệ không cần phải chú trọng đến mình sẽ phải ăn, uống, mặc hay phải sống ở đâu, nhưng nên chú trọng mình là môn đệ của Chúa Giêsu, để biết cái mình có là Chúa Giêsu, tình yêu Chúa Giêsu, men muối của Giêsu. Đối với Chúa Giêsu, thợ thì đáng được nuôi ăn…

      Chúa Giêsu là ai với các môn đệ? Câu trả lời này nằm ngay trong cách ứng xử, ăn uống ngủ nghỉ mỗi ngày của người môn đệ. Nó cho thấy căn tính sứ vụ mà các ông cưu mang nặng hay nhẹ, quan trọng hay tầm thường? Nói như thánh Phaolô: Dù ăn, uống, ngủ nghỉ, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu. Làm tất cả vì danh Chúa Giêsu, nhưng nếu không biết Người, không yêu mến Người, không nên giống như Người làm sao chúng ta có thể mang đến sự sống động trong lời rao giảng, trong việc mình làm?

       Hoa trái của lời rao giảng có thể có ngay, hiện thực hoá ngay, nhưng có khi là lâu dài, cần thời gian và sự kiên nhẫn để hạt giống nẩy mầm và sinh hoa trái. Chúa Giêsu lại tiếp tục tập chú các môn đệ vào quá trình mình rao giảng hơn là kết quả của việc rao giảng, vì kết quả không do các ông quyết định mà do Chúa. Nếu các ông làm tốt điều cần được loan báo thì không sợ đến kết quả như thế nào? Tiến trình của niềm tin yêu là một chặng đường dài cần lắm những chăm sóc kỹ lưỡng và chỉn chu, để mảnh đất tâm hồn mọi người khi nghe lời Chúa, có khả năng sinh hoa trái tốt lành, thánh thiện. Cách thức này đưa đến điều hiển nhiên có thể kiểm chứng là: mang đến sự hiệp nhất chứ không chia rẽ, mang đến sự chữa lành chứ không làm tổn thương, mang đến niềm hy vọng chứ không phải thất vọng và mang đến sự sống bất tử chứ không phải sự diệt vong. 

       Xin Chúa giúp chúng con. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường