Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Sau khi dùng các dụ ngôn: “kho báu chôn giấu trong ruộng”, “thương gia đi tìm ngọc đẹp”, “chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá” để nói về Nước Trời, Chúa Giêsu chất vấn các môn đệ rằng: họ có hiểu những điều Người giảng dạy hay không.
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN ATin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 13: 44-52)

"Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. "Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. "Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. "Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?" Họ đáp: "Thưa hiểu". Người bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ".

SUY NIỆM

Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?”

Sau khi dùng các dụ ngôn: “kho báu chôn giấu trong ruộng”, “thương gia đi tìm ngọc đẹp”, “chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá” để nói về Nước Trời, Chúa Giêsu chất vấn các môn đệ rằng: họ có hiểu những điều Người giảng dạy hay không.

Quả vậy, Chúa Giêsu đến thế gian với sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ, rao giảng tình yêu Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Chúa đã dùng tất cả mọi phương thế nhằm chu toàn sứ vụ đó: giảng dạy bằng Kinh Thánh và những câu chuyện gần gũi với đời sống dân chúng, hiện diện, chữa lành và thậm chí hy sinh chính mạng sống của mình. Vấn đề là không phải tất cả đều sẵn sàng học hỏi, thông hiểu và mở lòng mình ra để đón nhận sứ điệp mà Người rao giảng. Họ đã vô tình đánh mất kho tàng quý giá mà Thiên Chúa dành sẵn cho họ.

Hôm nay, Chúa cũng đặt câu hỏi này cho chính chúng ta: “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?”. Thánh ý cứu độ luôn được thể hiện và hồng ân Chúa vẫn đầy tràn chan chứa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Phần chúng ta, rất nhiều lần đã thờ ơ và dửng dưng trước lời mời gọi của Chúa, rất nhiều lần chúng ta đã không nhiệt tâm học hỏi và suy gẫm những giáo huấn của Chúa và Giáo Hội. Hậu quả là chúng ta đã không ít lần lạc lối và bất an, bối rối khi phải chọn lựa, giải quyết những khó khăn, thử thách trong đời sống gia đình, xã hội và mọi biến cố của cuộc đời. Chúng ta đã không “hiểu tất cả” những điều Chúa muốn thực hiện nơi chúng ta.

Xin cho chúng ta biết ham hỏi học biết Lời Chúa để có thể can đảm và tín thác vào thánh ý Chúa trên mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa soi dẫn để chúng con có thể lắng nghe và thấu hiểu những điều Chúa truyền dạy nơi Kinh Thánh, nơi giáo huấn của Hội Thánh và nơi các biến cố của cuộc đời, ngõ hầu chúng con có thể vững vàng bước đi và đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường