Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XVII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 6: 1-15: Anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người:9 "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!"

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 29/07/2018Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 6: 1-15)

     1 Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a.2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm.3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ.4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.
   5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?"6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi.7 Ông Phi-líp-phê đáp: "Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút".
8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người:9 "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!"10 Đức Giê-su nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi". Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn.11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi".13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng.14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!".15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.


SUY NIỆM

      Quyền năng Thiên Chúa có thể làm được mọi sự. Thế nhưng, ở đây phép lạ đã không xảy ra từ con số không. Chúa Giêsu đã cần đến 5 chiếc bánh và 2 con cá như là chất liệu đầu tiên, để từ đó, Người làm cho trở nên nhiều hơn. Chẳng phải là Người bất năng, nhưng là Người muốn rằng, con người phải cộng tác vào việc nuôi sống người anh em đồng loại của mình bằng một sự đóng góp, có thể là rất ít ỏi lúc khởi đầu. Nhưng tuy là ít ỏi, miễn là sẵn lòng cho đi, thì với quyền năng của Thiên Chúa, Người sẽ làm cho sự đóng góp đó trở thành phong nhiêu.

      Mặt khác, để phép lạ có thể xảy ra, Thiên Chúa cũng đòi hỏi nơi con người một sự can đảm dám bẻ ra tấm bánh mà mình đã nhận được hay đang có được mà cho đi. Chính khi dám bẻ đôi tấm bánh và trao cho người anh chị em bên cạnh mà người ta phát hiện ra rằng, tấm bánh mình đang cầm trên tay vẫn còn có thể bẻ đôi ra mãi. Và kết quả là, mọi người đều có bánh để ăn, thậm chí còn dư thừa nữa!

      Rõ ràng là Thiên Chúa không muốn thấy cảnh con cái Ngài thiếu thốn hay đói khát, cũng như thấy những kẻ cho người khác thức ăn hay của cải mình có, phải thiếu hụt hay thiệt thòi; chính Ngài bù đắp và bù đắp cách dư dật: “Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em” (Lc 6, 38).

     Ngày nay chúng ta thấy nhiều người đói khổ và có lẽ chúng ta cũng mơ đến một phép lạ nào đó để tất cả mọi người nghèo đói trên thế giới đều có cơm ăn áo mặc. Nhưng phép lạ đó hoàn toàn tùy thuộc ở chúng ta, bởi lẽ Thiên Chúa tự trói buộc quyền năng của Ngài vào hành động quãng đại hào phóng của chúng ta đối với người anh chị em đồng loại của mình. Bao lâu chúng ta dám mở rộng lòng mình và mở rộng bàn tay mà cho đi những gì mình có, thì bấy lâu Chúa vẫn còn sẵn sàng thực hiện phép lạ để giúp đỡ cả chúng ta lẫn người anh em xung quanh chúng ta.

      Bạn có thấy những người đói khổ, nghèo túng xung quanh bạn không? và bạn đã làm gì để giúp đỡ họ?

     Lạy Chúa, xin giúp con biết mở rộng đôi tay, không nắm giữ khư khư tất cả; trước cửa nhà có người nghèo đói lả, xin dạy con biết chia sẻ vui lòng. Amen.
 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường