Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 1-13: Chúa Giêsu dạy ta cầu nguyện. Đó chính là hơi thở của linh hồn, là nhịp đập của đời sống đức tin. Cầu nguyện để chúng ta thưa chuyện với Chúa...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN C

 
NGÀY 24-07-2016Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11: 1-13)

1 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông."2 Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:

"Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,Triều Đại Cha mau đến,3 xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy;4 xin tha tội cho chúng con,vì chính chúng con cũng tha

cho mọi người mắc lỗi với chúng con,và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."5 Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả";7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.?8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.9 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? "


SUY NIỆM

Có một thầy ẩn sĩ nọ nổi tiếng thánh thiện nhất trong vùng và hay làm phép lạ. Tin đồn rằng: Bất cứ điều gì Thầy xin đều được Chúa nhậm lời.

Một hôm, dân làng kéo đến xin Thầy cầu nguyện cho trời mưa, nhưng thay vì mưa thì trời nắng hạn hơn. Một người mẹ vẫn nuôi hy vọng nơi đứa con bịnh nặng của mình đến xin thầy cầu nguyện cho đứa con trai được mau lành bệnh, nhưng đứa con lại chết sau đó vài ngày. Vài người khác đến xin Thầy làm phép lạ cho đá trở thành bánh mì nhưng đá vẫn trơ ra đó. Sau ba lần thử thách mà không được gì cả, dân làng nổi giận đuổi Thầy ra khỏi phạm vi của làng, nhứt định không cho Thầy trở lại trong vùng nữa. Thầy ẩn sĩ tìm một hang đá khác, nơi rừng vắng, Thầy than thở với Chúa như sau:

“Lạy Chúa, con không hiểu tại sao lại xảy ra như vậy. Con cầu xin Chúa cho mưa thì Chúa lại cho nắng hạn lâu hơn. Con xin cho đứa trẻ được mau lành bệnh thì Chúa lại cho nó chết. Con xin Chúa cho dân chúng bánh ăn, thì Chúa cứ để những viên đá trơ trơ ra đó. Vì thế, Chúa xem đó, con bị mọi người xua đuổi, xem con như một người tội lỗi ghê gớm.”

Bấy giờ có tiếng từ trời đáp rằng: “Này con yêu quí của Cha, Cha ban cho con những gì con đã xin Cha trước đó”.

Thầy ẩn sĩ không còn nhớ những gì mình đã cầu xin trước đó nên mới hỏi thêm: “Nhưng lạy Chúa, lời cầu nguyện trước đó là những lời nào?”
Tiếng lạ đáp: “Trước đây con đã xin Cha cho con được sống khiêm nhường”. (x. Veritas)

Chúa Giêsu dạy ta cầu nguyện. Đó chính là hơi thở của linh hồn, là nhịp đập của đời sống đức tin. Cầu nguyện để chúng ta thưa chuyện với Chúa. Chúng ta cũng quen với việc cầu nguyện là van xin. Xin cho được theo ý ta. Nhưng chúng ta quên mất rằng chúng ta phải cầu nguyện và van xin để cho đẹp ý Chúa. Vâng phục thánh ý Thiên Chúa như Chúa Giêsu vâng phục ý Cha là lời cầu nguyện đẹp nhất, ý nghĩa nhất và cũng là của lễ tuyệt hảo nhất dâng cho Người.

Chúng ta thường than van hay trách móc Chúa không ban cho chúng ta theo ý ta xin. Ta tập trung vào cái ta cho là cần nhưng không quan tâm điều Thiên Chúa thực sự muốn nơi ta. Chúng ta cầu như thể là chúng ta ra lệnh cho Ngài phải làm theo ý ta.

Hạy nhìn vào gương cầu nguyện của Chúa Giêsu: “một theo ý Cha, đừng theo ý con”.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện và xin cho chúng con cũng biết xin gì để đẹp ý Chúa. Amen. GKGĐ Giáo Phận Phú Cường