Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XVII Thường Niên C

Tin mừng Lc 11: 1-13: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy...

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM C

 Tin mừng Lc 11:1-13

1 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông."2 Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:

"Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,

Triều Đại Cha mau đến,

3 xin Cha cho chúng con

ngày nào có lương thực ngày ấy;

4 xin tha tội cho chúng con,

vì chính chúng con cũng tha

cho mọi người mắc lỗi với chúng con,

và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."


5 Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả";7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.?8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

9 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? "
 
SUY NIỆM

Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện, và lời cầu được Chúa hướng tới chính là lòng thương xót. Trước tiên, Chúa Giêsu minh định về lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người. Quả thật, Thiên Chúa sai Con của Ngài đến trần gian để qui tụ con người về lại với Cha, nguồn bình an đích thật. Vì thế, khi dạy cầu nguyện Chúa Kitô nhấn mạnh đến nhu cầu của con người chính là sự bình an, một sự bình an được hình thành từ sự tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa, và từ tấm lòng bao dung biết quảng đại tha thứ cho nhau.

Khi cầu “xin cho Triều đại Cha mau đến”, chính là hướng chúng ta mong mỏi một môi trường sống không có hận thù, không có chiến tranh, không có tranh dành bóc lột lẫn nhau, bởi Triều đại của Cha là triều đại của an bình. Thật vậy, Thiên Chúa là tình yêu, cho nên mọi người trong vương quốc của Thiên Chúa được liên kết với nhau bằng mối dây yêu thương. Ở nơi đó không có tranh dành quyền lực và sở hữu tư lợi, nhưng tất cả nên một trong sự hiệp thông tình yêu với Thiên Chúa. Chính trong mối giây hiệp thông này, mọi người không còn sống cho mình nhưng là sống cho nhau và vì nhau. Cầu xin cho Triều đại Cha mau đến, để con người đừng đổ máu người vô tội, đừng gây ra những bất công và ức hiếp kẻ cô thế cô thân, và nhân loại thực sự được hưởng một cuộc sống an nhàn thư thái.

Triều đại đó thực sự đã được khai mào nơi Đức Kitô, vì thế khi dạy cầu nguyện “Triều đại Cha mau đến”, Đức Kitô muốn mọi người nhận ra sứ vụ và căn tính đích thật của Người. Người không đến để thiết lập một triều đại của David, bởi triều đại đó không thể đem lại an bình. Một triều đại xây dựng bởi con người thì sẽ sụp đổ theo vận mệnh của con người. Sứ vụ của Đức Kitô là thiết lập triều đại của Cha, triều đại của Thiên Chúa, Đấng là tình yêu. Nhận ra sứ vụ đích thật của Chúa Kitô, chúng ta mới có thể khám phá trong dáng vẻ khiêm cung của con Thiên Chúa, Đấng cỡi trên lưng lừa mẹ mà tiến vào thành tháng Giêrusalem, một sự khiêm hạ lạ thường của Đấng quyền uy cao cả. Khiêm cung là yếu tố làm nên triều đại của Cha, một triều đại được cai trị bởi tình yêu sẵn sàng từ bỏ chính mình, một tình yêu mà Đức Kitô đã thể hiện qua lời rao giảng, hành động và chính cuộc sống của Người. Thật vậy, Đức Kitô đã tỏ bày đầy đủ đặc tính của triều đại Thiên Chúa: hiền lành và khiêm nhường, quảng đại và bao dung, không lên án nhưng sẵn sàng thứ tha, không loại trừ nhưng rộng tay đón nhận. Người minh định: Người đến để băng bó và chữa lành , vì thế Người không “dập tắt tim đền còn khoái, bẻ gẫy cây lau bị dập”, Người yêu thương nhân loại đến nỗi “sẵn sàng chết cho người mình yêu” .

Và vì thế, lời cầu nguyện Chúa Kitô dạy là kim chỉ nam hướng dẫn chúng ta tin, để có thể khẳng định rằng, tôi biết tôi tin vào Đấng nào, nói như Phaolô . Con đường bước theo Chúa Kitô là con đường yêu thương, để chúng ta minh định người môn đệ Chúa Kitô phải là người xây dựng hoà bình. Sự hoà bình đến từ lòng xót thương, luôn biết mở rộng trái tim để trao ban, biết sẵn sàng phục vụ tha nhân.

Lạy Chúa, khi chúng con cầu nguyện, xin dạy chúng con xác tín đièu chúng con cầu và thực hiện điều đó trong cuộc sống của chúng con. Amen