Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 15: 21-28: Bài Tin Mừng hôm nay muốn nói lên rằng đức tin đơn sơ và trung kiên là một gương mẫu mà Chúa Giêsu mong muốn mỗi tín hữu phải có trong đời sống cầu nguyện của mình...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 20/08/2017
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 15: 21-28)

 Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn, thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" Nhưng Người không đáp lại một lời. Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi". Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con". Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống". Bấy giờ Đức Giêsu đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy". Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

Suy niệm

“Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”.

Bài Tin Mừng hôm nay muốn nói lên rằng đức tin đơn sơ và trung kiên là một gương mẫu mà Chúa Giêsu mong muốn mỗi tín hữu phải có trong đời sống cầu nguyện của mình.

Chúa đã khen người đàn bà ngoại giáo: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Chúa khen bà vì bà đã khiêm tốn nhận thức rằng dân Do Thái được ưu tiên trong chương trình cứu độ và Chúa Giêsu được sai đến trước tiên vì dân riêng đó.

Và cho dù dân Do Thái được ưu tiên như vậy, nhưng bà vẫn tin rằng các dân tộc khác cũng không bị bỏ rơi. Vì thế bà tin tưởng lời van xin của bà sẽ được nhận lời. Đáp lại lòng tin đơn sơ, khiêm tốn của bà, Chúa Giêsu quả quyết: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Điều này cũng chứng tỏ rằng, trên nguyên tắc dân Do Thái được ưu tiên trong chương trình cứu độ, nhưng Chúa Giêsu cũng mở lối cho dân ngoại được tham dự. Và chính đức tin đã đưa dân ngoại vào ơn cứu độ, vì nhờ lòng mạnh tin của bà này mà con bà đã được lành bệnh.

Bài học cho mỗi người chúng ta khi nhìn vào người đàn bà ngoại giáo là:

Việc Chúa ban ơn theo lời cầu của người đàn bà xứ Canaan chứng tỏ Chúa không bị giới hạn trong phạm vi cơ cấu của Giáo Hội, Chúa muốn ban ơn cách nào và cho ai là tùy ý Người.

Qua lời khiêm tốn của người đàn bà ngoại giáo: “Vâng lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn no”, Chúa giáo huấn chúng ta về cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa là cầu nguyện mà không tự cho mình có quyền đòi hỏi, nhưng chỉ trông vào lòng nhân từ Chúa, như kiểu chó con đợi bánh rơi từ bàn ăn của chủ. Do đó cầu nguyện cũng là phương thế để chúng ta tự thánh hóa mình, và cũng để chúng ta làm việc tông đồ; nghĩa là cầu nguyện cho người khác như kiểu người đàn bà xứ Canaan đã cầu nguyện cho con mình được khỏi bệnh và “ngay lúc đó con gái bà đã được lành”.

Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con và cũng xin cho chúng con biết nhớ đến anh chị em của mình, nhất là những anh chị em cần đến lời cầu nguyện của chúng con nâng đỡ. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường