Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Ga 6: 51-58: Chúa Giêsu khẳng định mạnh mẽ “nếu các ông không ăn thịt Con Người... thì các ông không có sự sống nơi mình”. Khi sự sống thiêng liêng không có trong ta, hậu quả là chúng ta chỉ làm được những việc đưa tới sự chết. Chết nghĩa tình. Chết ý nghĩa sống

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 19/8/2018


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (6, 51-58)

Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống".52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?"53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời".


Suy niệm

Việt Nam đang có tham vọng đầu tư môt số tiền lớn để cải tạo chiều cao của dân Việt. Cách đây 50 năm, chiều cao của dân Nhật thấp hơn dân Việt Nam. Nhưng sau 50 năm, họ đã cao hơn trung bình 15cm. Cải tạo bằng cách thay đổi chế độ dinh dưỡng, nghĩa là phải ăn uống theo tiêu chuẩn, đúng với đòi hỏi phát triển của cơ thể trong mỗi giai đoạn đời người.

Hôm nay, người ta đang chứng kiến chiều cao tâm linh của dân Việt cũng thấp dần trước chỉ số chiều cao vật chất ngày đang cao lên. Khi giá trị tâm linh bị hạ thấp, thì bản năng thú nơi con người nổi lên. Mỗi ngày trên các phương tiện truyền thông, điều xấu đầy dẫy, làm người ta hoang mang. Các bậc phụ huynh bất lực nhìn con cái phát triển theo hướng “tính con” thì lớn mà “tính người” thì nhỏ lại. Ai cứu chúng ta thoát khỏi thảm trạng này? Lương thực nào cho ta dưỡng chất, để tăng chiều cao tâm linh của con người hôm nay?

Chúa Giêsu khẳng định mạnh mẽ “nếu các ông không ăn thịt Con Người... thì các ông không có sự sống nơi mình”. Khi sự sống thiêng liêng không có trong ta, hậu quả là chúng ta chỉ làm được những việc đưa tới sự chết. Chết nghĩa tình. Chết ý nghĩa sống. Chết sự sống thần linh trong con người.

Nhưng khi chúng ta đón rước Thánh Thể, cũng không tất nhiên là chúng ta có sự sống đời đời. Vì “như tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi sẽ sống nhờ tôi như vậy”. Sống nhờ là thế nào? Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta cách sống nhờ theo gương Người: “Lương thực của Ta là làm theo ý Chúa Cha. Cha Ta làm việc thế nào, thì Ta cũng làm như vậy”. Khi chúng ta đón rước Thánh Thể mà lại sống theo ý mình, làm theo ý mình, theo ý thế gian, thì không thể làm nẩy sinh sự sống đời đời. Chỉ khi nào ta bắt chước Chúa Giêsu: lấy ý Chúa làm lương thực, bắt chước những việc Chúa đã làm cho con người, chúng ta mới thực sự là những người tin Chúa, có sự sống của Chúa. 

    Lạy Chúa Giêsu, Chúa là lương thực thần linh, để ai ăn thì sẽ được sống đời đời với Chúa. Xin cho chúng con biết yêu mến Thánh Thể. Biết siêng năng đến với bí tích cực trọng này. Nhất là biết sống cho xứng đáng với ơn phúc mà chúng con được nhận lãnh, khi được hiệp nhất với Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường