Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên B - ​​​​​​​Lm Anfonso

Tin mừng Ga 6: 51-58: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống"...

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 19/8/2018

 




Tin Mừng Gioan 6: 51-58


BÀI ĐỌC I:  Cn 9, 1-6

"Các ngươi hãy ăn bánh của ta, và hãy uống rượu ta đã pha cho các ngươi".

Trích sách Châm Ngôn.

Sự khôn ngoan đã xây nhà mình và dựng bảy cột trụ, đã giết các sinh vật, pha rượu, dọn bàn tiệc, và sai những nữ tỳ lên các nơi cao trong thành mà công bố rằng: "Ai ngây thơ, hãy đến cùng ta". Và bảo những kẻ mê muội rằng: "Các ngươi hãy đến ăn bánh của ta, và uống rượu ta đã pha cho các ngươi. Các ngươi hãy bỏ sự ngây dại đi, thì sẽ được sống, và hãy bước theo đường lối khôn ngoan". Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 33, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15

Ðáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. (c. 9a).

1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.

2) Các thánh nhân của Chúa hãy tôn sợ Chúa, vì người tôn sợ Chúa chẳng thiếu thốn chi; bọn sang giàu đã sa cơ nghèo đói, nhưng người tìm Chúa chẳng thiếu chi thiện hảo.

3) Các đệ tử ơi, hãy lại đây, hãy nghe ta, ta sẽ dạy cho các con biết tôn sợ Chúa. Ai là người yêu quý cuộc đời, mong sống lâu để hưởng nhiều phúc lộc.

4) Hãy giữ lưỡi đừng nói ra điều ác, và ngậm môi cho khỏi thốt ra lời gian ngoa. Hãy lo tránh ác và hành thiện, hãy tìm kiếm và theo đuổi bình an.

BÀI ĐỌC II: Ep 5, 15-20

"Anh em hãy ăn ở khôn ngoan theo thánh ý Chúa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.

Anh em thân mến, anh em hãy xét coi phải ăn ở thế nào cho thận trọng, đừng như những kẻ dại dột, song như những người khôn ngoan: biết lợi dụng thời giờ, vì thời buổi này đen tối. Vì thế anh em chớ ăn ở bất cẩn, nhưng hãy hiểu biết thế nào là thánh ý Thiên Chúa. Anh em chớ say sưa rượu chè, vì rượu sinh ra dâm dục, nhưng hãy tiếp nhận dồi dào Chúa Thánh Thần, cùng nhau hát lên những thánh vịnh, những ca vãn và những bài ca đạo đức và hết lòng ca tụng Chúa. Hãy luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa là Cha trong mọi nơi mọi sự, nhân danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 6,51-58)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời". Đó là Lời Chúa.

Suy niệm Lời Chúa

Một trong tứ đại tiểu thuyết nổi tiếng Trung Hoa đó là tiểu thuyết Tây Du Ký, trong đó, người ta đồn đại ăn thịt vị hòa thượng Đường Tăng thì có thể được trường sinh bất lão. Và thế là đã có những cuộc dụ dỗ, bắt cóc và đe dọa đến tính mạng con người xuất gia ấy.

Thế nhưng, hôm nay, chúng ta được đón nhận mạc khải từ chính Thiên Chúa nhập thể. Khởi đầu Tin mừng theo thánh Gioan, thánh sử đã viết: “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể”. Nhục thể là xác phàm, là thân xác, là thịt máu con người. Ngôi Lời là chính Ngôi Hai Thiên Chúa, là Con Một của Chúa Cha. “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể” là Ngôi Hai Thiên Chúa đã làm người để đồng hành với con người, để dưỡng nuôi con người. Người là Thiên Chúa thật và cũng là con người thật, là Đấng được Thiên Chúa sai đến trần gian. Người chính là “Bánh từ trời xuống”, là lương thực thần thiêng, là chính nguồn sống để “Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.

Chúa Giêsu từng bước giáo dục dân chúng một cách tiệm tiến. Ban đầu, Chúa làm phép hóa bánh ra nhiều nuôi đám đông dân chúng được no nê. Kế đến, Người cho biết nơi Người có Bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh ấy thì không còn phải đói nữa. Và rồi tiếp theo Chúa cho biết “Bánh Ta sẽ ban chính là Thịt Ta đây” (Ga 6,51). Và hôm nay, Chúa Giêsu hướng dân chúng về Bí tích Thánh Thể khi Người mạc khải về Bánh ban sự sống, đó là Thịt và Máu của Chúa mà hễ “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời”. Người Do Thái khi xưa nghe Chúa Giêsu nói những lời này thì khó chịu và không tin. Vậy ngày nay, trước những lời này, chúng ta có thái độ thế nào?

Cùng xét lại bản thân mình xem, đã có những lúc chúng ta đến nhà thờ ngày Chúa nhật chỉ để cho an tâm khỏi mắc tội bỏ lễ Chúa nhật. Thử hỏi ngoại trừ việc đang mắc ngăn trở không thể rước lễ được, còn lại theo thường tình thì liệu chúng ta có đến nhà thờ đúng theo nghĩa hiệp thông tham dự vào Bàn tiệc Thánh để rước Mình Máu Chúa hay đi xem lễ như xem hát? Giả sử chúng ta đi dự tiệc cưới một người bạn, và đến chỉ để nhìn mà chẳng dùng tiệc bạn thết đãi, vậy bạn mình sẽ buồn lắm thay. Vậy chúng ta có thờ ơ, chẳng cần tiến lên rước lấy chính Mình Thánh Chúa yêu thương sẵn sàng trao ban cho chúng ta cách nhưng không? Và cũng có lúc chúng ta đã từng rước lễ chỉ như một thói quen, thiếu sự ý thức, dự lễ lo ra chia trí, suy nghĩ vẫn vơ, lo ra chia trí bởi cảnh vật con người xung quanh, rước lễ khi còn đang mắc tội trọng, thiếu thái độ sẵn sàng và hân hoan đón lấy Chúa vào lòng cách trân trọng như đón một người chúng ta trân quý. Giả sử chúng ta chuẩn bị đón một vị thượng khách tới nhà, hẳn chúng ta sẽ lau dọn trong ngoài nhà cửa, lăng xăng hăng hái, vậy chúng ta có chuẩn bị cách cung kính khi lên đón rước Mình Thánh Chúa Giêsu Kitô vào trong lòng mình với vẻ vui mừng, phấn khởi thực sự chưa? 

Trong tác phẩm “Truyện một tâm hồn”, Thánh Têrêsa Hài Đồng có ghi lại việc chị Céline hỏi bé Têrêsa rằng: “Làm sao Chúa có thể ở trong một tấm bánh nhỏ xíu như thế?” Và dù còn rất nhỏ tuổi, bé Têrêsa cũng mau mắn trả lời: “Có gì khó, vì Chúa là Đấng Toàn Năng mà.” Chị Céline hỏi tiếp: “Toàn Năng nghĩa là gì?” Têrêsa đáp một câu làm chị khâm phục: “Là làm được bất cứ những gì Ngài muốn!”

Vâng lương thực mà chúng ta được nhận lãnh là chính Chúa, và Chúa là Thiên Chúa, không gì mà Người không thể làm được. Vậy, chỉ khi chúng ta đến với Chúa với một đức tin tín thác vào Chúa, thì Chúa mới có thể ban cho ta sự sống thật. Sự sống ấy, chính Chúa Giêsu đã dùng Mình Máu của Người mà hiến tế và làm nguồn lương thực nuôi sống nhân loại. Đây là đỉnh điểm của đức tin Kitô giáo khi chính Đấng Thần Linh dùng nguồn lương thực thần thiêng nuôi sống nhân loại. Đây cũng là nét hấp dẫn Kitô giáo, là Tin Mừng mà một khi chúng ta lãnh nhận, cảm nghiệm, chính chúng ta được mời gọi chia sẻ Niềm vui Tin Mừng ấy cho anh chị em để anh chị em chúng ta cũng nhận lãnh được sự sống Thần Lương, nhờ đó chúng ta được sống trường sinh.

Thời kỳ cách mạng Pháp, có một cha xứ miền Bretagne đưa Mình Thánh Chúa làm của ăn đàng đến cho một gia đình. Theo giúp Cha là một cậu bé tên là Benjamin. Bấy giờ cha xứ bị bọn lính phát hiện và đuổi theo gấp. Ngài vội dúi vào tay cậu bé chiếc hộp nhỏ có đựng Mình Thánh Chúa trước khi chạy trốn. Sau đó cha đã bị bắt và bị sát hại. Bấy giờ cậu bé Benjamin vừa chạy vừa mở hộp lấy Mình Thánh Chúa bỏ vào miệng mà nuốt đi. Lính tráng bắt được cậu bé và tra hỏi về nơi đã cất giấu Mình Thánh Chúa. Cậu hiên ngang chỉ tay vào người mình và nói rằng: “Mình Thánh Chúa đang ở trong người tôi đây này! Các ông hãy mổ ra mà lấy”. Bọn lính điên tiết đã đâm chết cậu bé rồi chôn vùi xác chết của hai cha con dưới một gốc cây sồi ở đầu làng. Một thời gian sau thì cuộc cách mạng đã dần dần lụi tàn và cuối cùng bị thất bại. Một hôm một cơn bão lốc xoáy rất mạnh đã đốn ngã cây sồi cổ thụ kia, để lộ ra hai xác chết của cha xứ và cậu bé giúp lễ. Người ta đã phát hiện ra Mình Thánh Chúa vẫn đang còn ngự trong người cậu khi thấy thân xác cậu vẫn ngời sáng ánh hào quang.

Lạy Chúa, trước tấm bánh bé nhỏ mà giác quan con mắt chúng con trông thấy, xin Chúa gia tăng hồng ân đức tin để chúng con nhận ra đó là Thần Lương mà một Thiên Chúa sẵn sàng trao ban tất cả cho chúng con, để chúng con cũng ý thức hơn trong việc rước lấy Chúa nuôi sống hồn xác con luôn mãi. Amen. 


Lm. Anfonso