Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên C - Phép rửa phải chịu

Tin mừng Lc 12:49-53: “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất”(Lc 12,50)...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C

 

         “PHÉP RỬA PHẢI CHỊU”
 

 

Tin mừng 
 Lc 12:49-53


1/ “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất”(Lc 12,50).

Phép rửa của Chúa Giêsu nói trong đoạn Tin mừng hôm nay là việc phải dìm xuống nước, đây là lối ẩn dụ để chỉ sự chết của Chúa. Việc Chúa Giêsu chịu hy sinh thân mình còn là niềm khắc khoải của Chúa. Ước mong của Chúa Giêsu là Ngài sớm hoàn tất cuộc đời mình bằng cái chết như Chúa Cha mong muốn. Bởi khi nào Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá thì sứ mạng của Chúa mới hoàn thành, con đường cứu độ sẽ khai mở để muôn người được đến cùng Chúa. “Khi nào ta chịu treo trên thập giá, ta sẽ lôi kéo mọi người đến cùng ta

2/Cuộc đời theo Chúa của người môn đệ cũng phải đối mặt với phép rửa mà Thầy mình đã chịu. Nghĩa là người môn đệ phải chịu hiểu lầm, chịu sỉ nhục, chịu thù hận, chịu khổ đau, nhất là phải chịu trả giá bằng cái chết. Có như thế thì người môn đệ mới xứng đáng là môn đệ của Chúa Giêsu. Vì Chúa đã nói: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được”(Lc 24,27).

3/Tại sao người môn đệ phải chịu phép rửa mà Đức Giêsu đã chịu?

Vì khi chịu phép rửa như Thầy mình, người môn đệ sẽ hiểu được hạnh phúc trong đời là như thế nào. Hạnh phúc không phải là được trọng vọng, cuộc sống giàu sang, những thỏa mãn của đam mê sẽ được lắp đầy bằng danh vọng và của cải vật chất. Nhưng hạnh phúc trong cuộc sống là kết quả của đời sống từ bỏ như Đức Giêsu, sự khiêm nhường tột cùng như Đức Giêsu, thái độ hy sinh cao cả như Đức Giêsu, tình yêu dâng hiến đến cùng như Đức Giêsu.

Hơn nữa khi chịu phép rửa như thầy mình, người môn đệ sẽ hiểu rõ hơn về tai hại của tội lỗi thật khủng khiếp khi con người xúc phạm đến Chúa. Có như thế người môn đệ sẽ không ngừng tránh xa tội lỗi,  biết khắc khoải đón nhận phép rửa của Thầy để đền bù tội lỗi của mình.

4/Khi hiểu biết về chương trình cứu độ của Đức Giêsu, người môn đệ phải hiểu rằng vác thập giá theo chân Chúa đó là nét đẹp của cuộc sống. Bởi vì nếu sống mà không có thập giá thì cuộc sống sẽ bị chao đảo trong vòng quay của sự dữ là bạo lực, thù hận, ích kỷ, ghen ghét, giả dối. Và nếu sống mà không có thập giá thì con đường đến với Chúa của người môn đệ sẽ bị chia cắt và không thể nối liền được. Hơn nữa nếu đời sống của người môn đệ chối bỏ thập giá, thì sự sống sẽ mất Ơn Cứu Độ, nghĩa là họ sẽ bị diệt vong muôn đời muôn kiếp. Bởi vì trong Vương quốc của Thiên Chúa sẽ không bao giờ có chỗ đứng cho những ai khước từ phép rửa của Đức Giêsu Kitô.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con luôn can đảm đón nhận phép rửa của Đức Giêsu Kitô hằng ngày trong đời sống chúng con.Amen.
 

Lm. Giuse Nguyễn Minh Chánh